Ã…rsmelding 2019

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Ã…rsmelding 2019 printericon a a a


Årsmelding 2019

Styret har bestått av

Arne Rød lederArne Danielsen nestleder
Hans Petter Treider sekretær,
har bedt seg fritatt i 2 x 6 mndr i 2019
Torill Weiskopf kassererLaila Mathiesen styremedlem

Bjørg Andersen vara, webansvarlig
Solveig Krogsrud vara

Revisorer: Steinar Sneis og Jon Anton Klynderud
Valgkomiteen består av Arne Jørstad og Hans Birger Stensrud

Medlemmer
Frogn Historielag har ved årets slutt 192 medlemmer, herav 128 enkeltmedlemmer,
30 familiemedlemskap a 2 personer, 2 æresmedlemmer og 2 institusjoner.
Det er en oppgang på 12 medlemmer fra 2018.

Vi har hatt 88 saker og 9 styremøter hvorav et julemøte på Kumlegården.

Medlemsmøter og arrangement i 2019
Det er gjennomført 8 arrangement for medlemmene i 2019. I tillegg var vi medarrangør på Festningsmarsjen og Stolpejakten og hadde stand på markedet på Digerud og på Folkvang.

Medlemsarrangement lørdag 2 mars
Frogn Historielag arrangerte fellestur til Isskjæringsfestivalen i Asker. Syv medlemmer deltok.

Årsmøte tirsdag 12 mars på Follo Museum
Ved siden av selve årsmøtet hadde vi tema
«Erindringer om krigen og tyske hermakts ophold
her i landet». En bokpresentasjon av Ruth Kjersti Raanaas. Boken er nedtegnelser av
bestefaren Knut Magnus Hansen under krigen i Ås og Drøbak.  
28 personer møtte.

Medlemsmøte tirsdag 14 mai – Historisk vandring fra Huseby via Holtvegen til Froen
Turen startet på Huseby Mellom. Arne Rød orienterte om Huseby gårdene og området og «plasser»
vi passerte på turen og ledet gruppen frem til Froen. Her overtok Hilleborg Tøien og fortalte om
Froen og spesielt om utvikling av parken og gravlunden. Det var 70 deltakere.

Festningsmarsjen søndag 26 mai
Frogn Historielag er samarbeidspartner med Frognmarkas Venner, Oscarsborg Festnings Venner
og Oscarsborg Festning. Arrangørene valgte dette året å avslutte marsjen på Oscarsborg –
dvs ikke gå opp på Håøya. Marsjen hadde ca 130 deltakere.

Vandring til Heer skanse onsdag 12 juni
Turen startet på Follo Museum. Gjermund Stormoen orienterte om anleggene underveis og
avsluttet på Seiersten skanse. En interessant befaring hvor 14 personer trosset et ufyselig vær.

Markedet på Digerud lørdag 17 august
Frogn Historielag hadde vervingsstand på Digerud. Svært dårlig og vått vær preget markedet
og vår utestand.

Søndag 18.august: Nye Frogn kirkes 20 års jubileum 
Et samarbeidsarrangement med Drøbak og Frogn menighet. Frogn kirke har vært en av de
viktigste møteplasser i bygda vår gjennom mange hundre år. Programmet inneholdt en
utegudstjeneste, kirkekaffe, markering av nye Frogn kirke 20 år etter gjenoppbyggingen
og rusletur med omvisning på den gamle kirkegården rundt selve kirkebygget. 70 personer møtte.

Medlemsmøte onsdag 4 september på Galleri Vera i Drøbak
Møtet var et samarbeidsarrangement med Galleri Vera. Forfatter Karl Gervin fortalte om en dag
på Hovedøya kloster i middelalderen, Sverre Jensen presenterte og demonstrerte sine selvbygde middelalderinstrumenter og heraldiker Einar Evar fra Drøbak presenterte en rekke våpenskjold som
han hadde laget. 26 personer møtte til tross for en av høstens verste regnvær den kvelden.

Folkvangmarkedet 22-23 september Friske, frodige, fantasifulle Frogn
Historielaget hadde informasjonsstand. Verving av nye medlemmer og boksalg.

Medlemsmøte tirsdag 8 oktober på Follo Museum med tema Hellige kilder
Grethe Solbak fra Sætre på Hurum tok oss med på en billedlig rundtur i Norge hvor hun hadde
besøkt 85 kilder. Ås og Vestby orienterte kort om hva de hadde gjort for bevaring av sine
respektive kilder. Frogn Historielag arbeider med å finne en måte å presentere den Hellige kilden
på Bakker gård. Den er relativt godt dokumentert. 30 personer møtte.

Medlemsmøte torsdag 28 november på Follo Museum om Husmannsplasser
Håvard Steinsholt fra NMBU, en av våre fremste eksperter på området, orienterte om
husmannsvesenet mer generelt, både fenomenet, hvorfor det oppstod og hva som hendte
da det forsvant. Frogn Historielaq planlegger å lage en samlet dokumentasjon på dette i Frogn.
Steinsholt ga også tips til denne prosessen. 26 personer møtte.

Stolpejakten
Frogn Historielag samarbeider med DFI som er arrangør av Stolpejakten i Frogn. Det innebærer
både valg av Stolpepunkter og tekster på de forskjellige punkter. Stolpejakten er en landsomfattende satsing av idrettsbevegelsen for å styrke folkehelsen. Stolpejakten hadde en imponerende deltakelse
i Frogn i 2019 med nesten 2600 unike Stolpejegere og ca 54.000 «klikk» på stolper. Deltakerne
kommer fra et stort område med stort innslag av «turister». Av deltakerne var 60% kvinner
og 40% menn. Mange stolpepunkter har en god historie å fortelle.
 

Drøbak Hjelpefengsel
Follo Museum har to ganger siste to årene kontaktet Frogn Historielag om en avtale om mulig
overtakelse av Drøbak Hjelpefengsel. Siste gang våren 2019. Det beskrives et ønske/ krav om
å sette en celle i stand til gammel tilstand, fremvisning etter avtale og resten av lokalene utviklet
som base for Frogn Historielag. Frogn Historielag har skissert en mulig avtale for overtakelse
som vil gjøre prosjektet selvbærende økonomisk, men som innebærer behov for tilskudd i
ombyggingsfasen. Prosjektet er avhengig av behandling i styret i Mia noe som så langt ikke
har funnet sted til tross for gjentatte purringer fra Frogn Historielag via Follo Museum.

Medlemskap
Frogn Historielag er medlem i Follo Historielag, medlem i Frogn Kulturråd og Landslaget for
lokalhistorie og har en representant i Frogn friluftsforum og Badeparken brukerråd.


Slektsforum
Frogn Historielags slektsforum har fast møteplass i Frogn bibliotek hver 4de onsdag i måneden,
kl 17.00-19.00. Her samles lokale entusiaster for å hjelpe og lære hverandre samt at det møter fagekspertise fra SLEKT OG DATA O/A.
Lokale entusiaster har også en åpen uorganisert møteplass hver annen onsdag i måneden
samme sted og tid. Stor interesse og godt oppmøte. Solveig Krogsrud er ansvarlig fra styret.

Arkivet
Det er gjort en kjempejobb med å gjennomgå Schankearkivet. Tore Vik og Anne-Birgit Bævre
jobber fortsatt med dette på Follo Museum og gjør et stort stykke arbeid for MiA som nå eier
samlingen. En stor takk til dem for dette arbeidet.
 
Frogn Historielag har nå sitt arkivmateriale i kommunens gamle arkiv i Rådhuset. Noen bøker
står også i en egen liten avdeling på Frogn Bibliotek for bruk der (ikke utlån). Dette er sikret
med tyverialarm.

Stigruppe
Leder er Steinar Sneis. For øvrig deltar Hans Martin Halvorsen og Tom Degerud. Gruppen har
ryddet stier og justert skilt hvor Historielaget er ansvarlig.

I mye av stiarbeidet og skiltingen samarbeider Historielaget med Frognmarkas venner. Av det siste arbeidet i 2019 kan vises til Kyststien sørover fra Skiphelle som Frognmarkas venner har gjennomført.
En stor takk til dem for godt samarbeid i 2019.

Regnskapsføring
Torill Weiskopf fører nå vårt regnskap i Styreweb – en samling programmer for medlemsforeninger anbefalt av Norsk lokalhistorisk forening. Her kan man løse både medlemsarkiv, utsendinger, regnskapsføring og publisering. Programmet løser nå de tre første oppgaver på en utmerket måte for laget.

 

Medlemskommunikasjon og markedsføring

Medlemskommunikasjon foregår i stor grad via vår hjemmeside, facebook og via epost. Det er
fortsatt noen av våre medlemmer som ikke har epost adresse. Innkalling til årsmøtet sendes disse
pr post. Informasjon om medlemsmøter sendes kun til medlemmer pr epost. Av og til publiseres i
tillegg i Amta. Informasjon legges ut på vår hjemmeside av Webansvarlig. Styret legger stor vekt på
en levende hjemmeside, enkle rutiner og digital kommunikasjon. Publisering gjennomføres av Bjørg Andersen. Utsendinger gjøres via Styreweb av Torill Weiskopf.
 

Deltakere/ansvar i styrer og utvalg i 2019

Styremedlem Follo Historielag                       Arne Rød
Varamedlem styret Follo Historielag               Arne Danielsen
Webansvarlig Follo Historielag                       Bjørg Andersen
Vara repr Styret i Frogn Kulturråd                 Inger Gustavsen
Samarbeidsforum for fortidsminneforeningen Solveig Krogsrud
Festningsmarsjen                         Arne Rød, Solveig Krogsrud
Representant Frogn friluftsforum                   Arne Danielsen
Representant Badeparkens brukerråd             Arne Danielsen
Stolpejakten          Arne Rød, Torill Weiskopf, Solveig Krogsrud
Styreansvarlig Gruppe Slektsforskn./kurs       Solveig Krogsrud
Ansvarlig stigruppe                                       Steinar Sneis
Frogn Historielags arkiv                                Tore Vik

Høringsgruppe ansvarlig                               Arne Jørstad
Gruppe Gravminner og hist. gjenstander        Solveig Krogsrud

Frogn, 6. mars 2020

Styret i Frogn Historielag

Publisert 06.03.2022
 

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Ã…rsmelding 2019 printericon a a a

 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden