Ã…rsmelding 2018

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Ã…rsmelding 2018 printericon a a a

FROGN HISTORIELAG

Årsmelding 2018
Styret har bestått av
Arne Rød leder
Arne Danielsen nestleder
Hans Petter Treider sekretær
Torill Weiskopf kasserer
Laila Mathisen styremedlem
Bjørg Andersen vara, webansvarlig
Solveig Krogsrud vara
Revisorer: Steinar Sneis og Gjermund Stormoen
Valgkomiteen består av Unni Bucher, Arne Jørstad og Hans Birger Stensrud
Medlemmer
Frogn Historielag ha nå 180 medlemmer, herav 120 enkeltmedlemmer, 56 familiemedlemmer, 2 æresmedlemmer og 2 institusjoner. Det er en nedgang på 13 medlemmer fra 2017.
Vi har hatt 88 saker og 9 styremøter hvorav et julemøte på Kumlegården.
Medlemsmøter og arrangement i 2018.
Det er gjennomført 10 arrangement for medlemmene i 2018. I tillegg var vi medarrangør på Festningsmarsjen og deltaker på Folkvangmarkedet.
Medlemsmøte torsdag 25 januar på Follo Museum
Oddbjørn Sørmoen fra Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA), snakket om «Gravminner i et historisk perspektiv». 25 medlemmer møtte.
Årsmøte onsdag 14 mars på Follo Museum
Ved siden av selve årsmøtet hadde vi tema gamle barneleker. Jørn Svendsen fra Vestby Historielag fortalte om deres arbeid med dokumentasjon av gamle barneleker. På et arrangement på Gressbanen i Vestby ble mye satt i scene og lekene dokumentert gjennom foto og video.
25 medlemmer møtte
Medlemsmøte - befaring lørdag 28 april til Gruvene på Spro.
Hilde Degerud Jahr (lokalhistoriker) og geolog Kjersti Iden ledet gruppen til steinuttaket og Spro gruver og fortalte om den virksomheten som her hadde foregått og de produkter som var utvunnet på stedet. Det var 35 deltakere.
Festningsmarsjen søndag 27 mai. Frogn Historielag er samarbeidspartner med Frognmarkas Venner, Oscarsborg Festnings Venner og Oscarsborg Festning. Marsjen hadde ca 200 deltakere.
Boklansering – befaring torsdag 23 august til Tjuvåsen
Boken til Vidar Asheim om Årungsvassdraget og Tjuvåsen ble lansert med en befaring han selv ledet til Tjuvåsen. Oppstart boksalg. 30 deltakere.
Båtturer Bunnefjorden – Fra brygge til brygge søndag 26 august. Historielaget leide Jacobine og arrangerte to fulltegnede turer i Indre Bunnefjord. Ca 100 deltakere på hver tur som varte i 3 timer. Guider fra Frogn, Ås, Nesodden og Oppegård deltok. Værgudene var aboslutt med oss og skapte en minnerik tur på Bunnefjorden.
Medlemsmøte – samarbeid med Frogn bygdekvinnelag og Frogn Husflidslag tirsdag 11 september på Folkvang. Norsk tradisjonsmat og matkultur.
Gunn Jorunn Sørum med bakgrunn i i Norges Bygdekvinnelag og prosjektarbeid på dette tema, orienterte. 50 deltakere.
Medlemsmøte onsdag 12 september Follo Museum om Istrafikken i Frogn. Hilde Degerud Jahr orienterte om denne svært viktige næringen i Frogn fra 1850 til 1950 med bakgrunn i hennes bokmanus. 30 deltakere.
Befaring Lørdag 15 september Søndre Hallangen. Hilde Degerud Jahr tok oss med på en spennende vandring i sitt lokalmiljø med befaring av en rekke isdammer ved Sønderstø. 18 deltakere.
Marked 22-23 september Friske, frodige, fantasifulle Frogn på Folkvang. Frogn Historielag hadde informasjonsstand. Verving av nye medlemmer og boksalg.
Medlemsmøte torsdag 22 november Follo Museum med tema Kulturminner – en viktig del av reiselivet.
Knut Aandal fra Akershus reiselivsråd, Roger Schæffer fra DFI/Stolpejakten og Marit Solli fra Follo Museum orienterte fra sitt ståsted. 18 deltakere
Medlemskap
Frogn Historielag er med i Follo Historielag, medlem i Frogn Kulturråd, i Frogn friluftsråd og Landslaget for lokalhistorie.
Slektsforum
Slektsforum har fast organisert møteplass i Frogn bibliotek hver 4de onsdag i måneden, kl 17.00 – 19.00. Her samles lokale entusiaster for å hjelpe og lære hverandre samt at det møter fagekspertise fra SLEKT OG DATA O/A.
Lokale entusiaster har også en åpen uorganisert møteplass hver annen onsdag i måneden samme sted og tid. Stor interesse og godt oppmøte.
Bøker
Årungselva og Tjuvåsen
Vidar Asheim har beskrevet, illustrert og fotografert hele den industrielle aktiviteten som gjennom mange hundre år har funnet sted ved Årungselva. Ås og Frogn Historielag lanserte sammen Asheims bokutgivelse i august. Dette er en viktig dokumentasjon av området og den store aktiviteten når sporene etter dette nå er iferd med å bli helt borte.
Isdrift i Frogn
Hilde Degerud Jahr har laget en bok om den store Isdriften i Frogn fra ca 1850 til 1950. Boken er vakkert illustrert med hennes akvareller og beskriver på en god måte denne viktige aktiviteten i bygda. Boken er i hovedsak beregnet på skoleverket og ble utgitt i desember 2018 med Frogn Historielag som samarbeidspartner
 
Arkivet
Det er gjort en kjempejobb med å gjennomgå Schankearkivet. Tore Vik har sammen med Follo Museum gjennomført dette og det ble ferdigstilt i desember. En stor takk til Tore Vik for arbeidet.
 
Frogn Historielag har nå sitt arkivmateriale i kommunens gamle arkiv i Rådhuset. Noen bøker står også i en egen liten avdeling på Frogn Bibliotek for bruk der (ikke utlån). Dette er sikret med tyverialarm.
 
Stigruppe
Leder er Steinar Sneis. For øvrig deltar Hans Martin Halvorsen og Tom Degerud. Gruppen har ryddet stier og justert skilt hvor Historielaget er ansvarlig.
 
Regnskapsføring
Historielaget har samarbeid med Follo regnskapslag om føring av regnskapet. Dette har vært en svært gunstig ordning for laget og vi takker Follo regnskapslag for støtten. Laget er nå iferd med å legge om til nytt program i Styreweb.
 
Medlemskommunikasjon
Medlemskommunikasjon foregår i stor grad via vår hjemmeside og via epost. Det er fortsatt noen av våre medlemmer som ikke har epost adresse. Innkalling til årsmøtet sendes disse pr post. Informasjon om medlemsmøter sendes kun til medlemmer pr epost. Vanligvis annonseres i tillegg i Amta og informasjon legges ut på vår hjemmeside. Styret legger stor vekt på en levende hjemmeside, enkle rutiner og elektronisk kommunikasjon. Publisering og utsendinger gjennomføres av egen webansvarlig i styret.
 
Deltakere / ansvar i styrer og utvalg i 2018
Styremedlem Follo Historielag:    Arne Rød
Varamedlem styret Follo Historielag: Arne Danielsen
Webansvarlig Follo Historielag:    Bjørg Andersen
Vara repr Styret i Frogn Kulturråd:   Laila Mathiesen
Valgkomiteen for Frogn kulturråd:   Torill Weiskopf
Samarbeidsforum for fortidsminneforeningen:  Solveig Krogsrud
Styringsgruppe bok Årungselva og Tjuvåsen: Solveig Krogsrud, Arne Rød
Slektsforum – oppfølging:     Solveig Krogsrud
 
 

 

Frogn, 6. mars 2019

Styret i Frogn Historielag
Publisert 06.03.2022
 

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Ã…rsmelding 2018 printericon a a a

 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden