Ã…rsmelding 2017

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Ã…rsmelding 2017 printericon a a a

Frogn Historielag

Årsmelding 2017

Styret har bestått av

Arne Rød leder
Laila Mathiesen sekretær
Torill Weiskopf kasserer
Inger Lise Smebøl styremedlem
Arne Danielsen styremedlem

Bjørg Andersen vara, webansvarlig
Solveig Krogsrud vara

Revisorer: Steinar Sneis og Gjermund Stormoen
Valgkomiteen består av Hans Martin Halvorsen, Unni Bucher og Arne Jørstad.

Medlemmer:
Frogn Historielag ha nå 193 medlemmer, herav 30 familiemedlemmer, 2 er æresmedlemmer og 2 institusjoner.

Vi har hatt 86 saker og 10 styremøter hvorav et julemøte på restaurant Miramar og en båttur i indre Bunnefjord – fra brygge til brygge.

Styret har gjennomført en befaring til Mien og isdammen i området ved Bunnefjorden ledet av Torill Weiskopf og en befaring med André Tomter til isdammene i terrenget ned mot Sperrvika i Hallangspollen.

Medlemsmøter og arrangement i 2017

Tirsdag 7.mars. Årsmøte på Follo Museum
Etter årsmøtet delte Knut Michelsen fra Ås, medlem av Hamsun-selskapet, en spennende teori med oss om at Knut Hamsuns berømte roman «Victoria» (1889) utspiller seg i området Froen Bruk og møllene i Årungselva. 32 medlemmer møtte.

Tirsdag 25.april medlemsmøte på Follo Museum Arkeolog Axel Mjærum fra Kulturhistorisk Museum UIO fortalte om Havsjødalen - et møtepunkt i steinalderen. Om tidevann, en steinalder hytte og Nøstvedttiden i Frogn.

Torsdag 25.mai Friluftsgudstjeneste på Skiphelle ved minnesmerket etter fangetransportskipet Donau. Et samarbeid med Frogn kirkekontor. Etter gudstjenesten arrangerte vi rusletur langs vår merkede sti til bygdeborgen på Øierud. 40 personer deltok i gudstjenesten og 18 ble med til bygdeborgen.

Fredag 26 mai – PR stand på Drøbak City. Solveig og Laila stilte. Lite mennesker. Et medlem vervet.

Søndag 28.mai Festningsmarsjen 2017. Frogn Historielag er samarbeidspartner med Frognmarkas Venner, Oscarsborg Festnings Venner og Oscarsborg Festning. Marsjen ble fulltegnet med 240 deltakere.
Lørdag 10 juni. Møte med Tor Thoresen, gården og gartneriet han drev i Havsjødalen i mange år og kulturlandskapet rundt denne. Thoresen tok oss med i «sitt» rike. 18 personer deltok

23-24 september Friske, frodige, fantasifulle Frogn. Marked på Folkvang. Frogn Historielag hadde informasjonsstand. 8 nye medlemmer ble vervet.

Lørdag 14 oktober. Åpning/avduking av skilt ved Årungselva. Informasjonsskilt om Årungselva, og all aktiviteten langs denne, ble avduket og noe av historien ble gjenfortalt. Skiltet er plassert ved restene av den gamle mølla. Vidar Asheim fra Ås har gjort et kjempearbeid med denne historien og med tekst og bilder til skiltet. Plassering og opparbeiding av området er godkjent av Grunneierne Nils Brandt på Froen og Statens vegvesen samt Frogn kommune. Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt med Ås Historielag. Torill serverte fiskesuppe fra bålpanne. Ca 50 personer deltok.

Onsdag 8 november. Medlemsmøte Follo Museum. Tema var telefonen/telegrafens historie generelt og med spesiell oppmerksom på Frogn. Arve Nordsveen fra Telemuseet snakket om den tekniske utviklingen, Eva Bøhler holdt innlegg om sin far, radiotelegrafist Leif Bøhler og Hans Paul, Sigrun og Reidar Finsrud snakket om oppveksten på Frogn telefonsentral på Finsrud.
Møtet ble avsluttet med en enkel markering av Frogn Historielags 40 års jubileum. Ca 40 personer deltok.

Kulturprisen 2018
Vi er stolte over at Solveig Krogsrud har mottatt Frogn Kulturråds pris for sin betydelige innsats gjennom Frogn Historielag og til beste for Frogns innbyggere.

Slektsforum
Slektsforum har fast organisert møteplass i Frogn bibliotek hver 4de onsdag i måneden, kl 17.00 – 19.00. Her samles lokale entusiaster for å hjelpe og lære hverandre samt at det møter fagekspertise fra SLEKT OG DATA O/A.  Lokale entusiaster har også en åpen uorganisert møteplass hver annen onsdag i måneden samme sted og tid.

Bok om Årungsvassdraget
Vidar Asheim har beskrevet, illustrert og fotografert hele den industrielle aktiviteten som gjennom mange hundre år har funnet sted ved Årungselva. En informasjonstavle kan bare beskrive dette i svært grove trekk. Asheims detaljerte og meget illustrative arbeid er svært viktig å bevare på en god og fullstendig måte. Ås og Frogn Historielag utgir derfor dette sammen i bokform tidlig høst 2018. Ved årsskiftet er manus svært nær ferdigstillelse.

Arkivet
Det arbeides iherdig med å gjennomgå Schankearkivet. Arbeidet foregår på Follo Museum med bistand fra museet.

Leieforholdet for vårt eget arkiv i Sparebank1 sitt hvelv i Drøbak ble avsluttet 1. november. Banken flytter ut av bygget og arealene omdisponeres av eier. Frogn Historielag ble tilbudt nye arkivlokaler i kjelleren i Frogn Rådhus. Dette har tidligere blitt brukt av Frogn kommune selv og Historielagets arkivmateriale er overflyttet dit. En god løsning for Historielaget.

Tore Vik gjør fortsatt en formidabel innsats i begge disse arkivene, en stor takk til han.

Digitalisering av Follominne
Follominne inneholder mye verdifull lokalhistorie, som vi ønsker skal være tilgjengelig for publikum. Det har derfor pågått et arbeid for å digitalisere alle utgaver og rydde, gi bort og kaste rester av (pallevis) gamle utgaver som har ligget på museets lager. Bjørn Egil Jensen, redaktør av Follominne, var initiativtaker og leder av prosjektet og Inger-Lise Smebøl og Bjørg Andersen har deltatt i arbeidet på vegne av Frogn Historielag. Den komplette digitalisering ble lansert på Vestby Prestegård 25 april.

Stigruppe
Leder er Steinar Sneis. Sammen med representanter fra Ås Historielag er det arbeidet med rydding av området ved mølleruinene i Årungselva. Gruppen har også ryddet noe og justert skilt i stien fra Skiphelle till Bygdeborgen på Øierud. Noe arbeid gjenstår her.

Regnskapsføring
Historielaget har innledet et samarbeid med Follo regnskapslag om føring av regnskapet. Dette er en svært gunstig ordning for laget og vi takker Follo regnskapslag for støtten.

Deltakere / ansvar i styrer og utvalg:

Styreleder i Follo Historielag:    Bjørg Andersen
Styremedlem Follo Historielag:    Arne Rød  Varamedlem Arne Danielsen
Representant i Repr. skap Follo Museum:  Tore Vik   Varamedlem Arne Rød
Styret i Frogn Kulturråd:     Laila Mathiesen
Samarbeidsforum for fortidsminneforeningen:  Solveig Krogsrud
Digitalisering av Follominne:    Inger Lise Smebøl,  Bjørg Andersen
Valgkomiteen for Frogn kulturråd:   Torill Weiskopf
Styringsgruppe bok Årungselva:    Solveig Krogsrud,  Arne Rød
Slektsforum oppfølging:     Solveig Krogsrud

Frogn, 20. mars 2018

Styret i Frogn Historielag
 

Publisert 06.03.2022
 

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Ã…rsmelding 2017 printericon a a a

 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden