Ã…rsmelding 2016

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Ã…rsmelding 2016 printericon a a a

Årsmelding 2016

Styret har bestått av:
Solveig Krogsrud leder
Arne Rød nestleder
Torill Weiskopf kasserer
Laila Mathiesen sekretær
Inger Lise Smebøl medlem
Varamedlemmer:
Bjørg Andersen og Arne Jørstad

Revisorer:
Steinar Sneis og Gjermund Stormoen

Valgkomite:
Tore Vik, Hans Martin Halvorsen og Unni Bucher

Frogn historielag har økt medlemstallet til 181.

Styret har hatt 9 styremøter og behandlet 78 saker.

Møter og turer i 2016:

Onsdag 16. mars: Årsmøte på Follo Museum.
Avdelingsdirektør Henrik Smith, Follo Museum, holdt foredrag om Roald
Amundsens Uranienborg og «kisten med det rare i» Ca. 25 personer var til stede.

Tirsdag 5. april: Medlemsmøte på Follo Museum.
Arkeolog Reidun Åsheim fortalte om å registrere kulturminner, «om å lese landskapet». Det deltok ca. 15 personer.

Lørdag 9. april: Tur
Oppmøte på Krogsrudtoppen. Vi gikk i terrenget sammen med arkeolog Reidun Åsheim på leting
etter spor fra fortiden. Det var ca. 10 personer som deltok.

Lørdag 29. mai: Festningsmarsjen Oscarsborg 2016.
Denne turen er et samarbeidsprosjekt med Oscarsborg festning, Frognmarkas venner og Frogn historielag. Solveig Krogsrud representerte historielaget på planleggingsmøtene. Et vellykket prosjekt vi ønsker å videreføre.

Lørdag 11 juni: Tur
Fremmøte på Mellom Fåle på toppen av Pollenveien. Bjørn G. Lunder tok oss med på en spennende tur på spor etter forsvarsordningen i Østre Follo Skipreide i vikingtiden. Ca. 35 personer deltok.

Lørdag 10. september: Tur
Oppmøte Krogsrudtoppen. I forbindelse med kulturminnedagene 2016 samarbeidet historielaget med Follo Museum hvor temaet var den immaterielle kulturarven. Vi valgte å se på gamle gravferdsskikker. Arkeolog Reidun Åsheim tok oss med til gravfeltet på Krogsrud og viste oss spor etter gravlegging i før-kristen tid.

Tirsdag 15 september: Medlemsmøte Follo Museum.
Møtet var en oppfølging av turen 10. september. Helge Klingberg fortalte om kirkegårdene og gravferdstradisjoner i gamle dager. Dag Ketil Hartberg snakket om gravferd i dag. «En reise til graven» Er det rom for å lage en individuell tilpasset reise? Det var ca. 12 deltakere.

Søndag 23. oktober: Tur langs Årungselven.
Vidar Asheim fra Ås historielag, som er lommekjent i området, fortalte om industrivirksomheten som har vært der helt siden 1500-tallet. Tross dårlig vær deltok ca. 35 personer på turen.

Annen virksomhet:
I januar 2016 tok Frogn historielag kontakt med Ås historielag med forespørsel om å samarbeide med å lage en opplysningstavle som forteller om Årungselvas industrihistorie. Vidar Asheim fra Ås historielag har gjort en imponerende innsats og samlet stoff, bilder, tegnet kart og laget forslag til tekst som vil bli presentert på tavlen. Den skal settes opp ved enden av veien ved mølleruinene. Nødvendige tillatelser er innhentet. En del dugnadsarbeid gjenstår. Vi regner med å markere at tavlen er på plass i mai/juni 2017.

Slektsforum:
Fast etablert i samarbeid med DIS/OA på Frogn bibliotek hver 4. onsdag i måneden. Det er avholdt grunnkurs i Brothers Keeper i regi av DIS/OA og Frogn historielag i februar.

Arkivet:
Det arbeides iherdig med å gjennomgå Schankearkivet. Arbeidet foregår på Follo Museum med bistand fra museet. Vårt leieforhold med Sparebank1 er usikkert. Bankens leieavtale med gårdeier løper ut i 2017. Vi avventer kontakt med gårdeier direkte. Tore Vik har gjort og gjør en formidabel innsats i arkivet, stor takk til han.

Digitalisering av Follominne:
Follominne inneholder mye verdifull lokalhistorie, som vi ønsker skal være tilgjengelig for publikum. Det ble derfor besluttet å digitalisere alle tidligere årganger. Bjørn Egil Jensen, redaktør av Follominne, er initiativtaker og leder av prosjektet

Stigruppe:
Leder er Steinar Sneis. Sammen med representanter fra Ås Historielag er det startet arbeid med å rydde adkomst til mølleruinene. Arne Rød og Laila Mathiesen har sett på skiltene i stien fra Skiphelle till Bygdeborgen. Noen må rettes opp.

Deltakere i styrer og utvalg:
Styret i Follo Historielag:    Bjørg Andersen  Varamedlem Arne Rød
Representant for Follo Museum:   Tore Vik    Varamedlem Arne Rød
Styret i Frogn Kulturråd:  Laila Mathiesen
Arbeidsgruppe for bevaring av Årungsvassdraget: Tore Vik, Arne Jørstad
Samarbeidsforum for fortidsminneforeningen: Solveig Krogsrud
Digitalisering av Follominne:  Inger Lise Smebøl
Valgkomiteen for Frogn kulturråd:   Solveig Krogsrud

Styret
Solveig Krogsrud,  Arne Rød,   Torill Weiskopf,  Laila Mathiesen,   Inger Lise  Smebøl

 

Publisert 06.03.2022
 

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Ã…rsmelding 2016 printericon a a a

 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden