Ã…rsmelding 2015

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Ã…rsmelding 2015 printericon a a a

Årsmelding for 2015

FROGN HISTORIELAG

Styret:
Styret har bestått av
Solveig Krogsrud (leder)
Arne Jørstad (kasserer)
Laila Mathiesen (sekretær)
Inger Lise Smebøl
Torill Weiskopf
Varamedlemmer: Bjørg Andersen (web) og Arne Rød


Revisorer: Steinar Sneis, Gjermund Stormoen
Valgkomite: Tore Vik, Jorunn Burum, Hans Martin Halvorsen
Det har vært avholdt 11 styremøter og behandlet 78 saker

Medlemmer:
Historielaget hadde 167 medlemmer hvorav 4 er æresmedlemmer samt to institusjoner ved årsskiftet 2015/16.

Frogn Historielag har utvist ualminnelig stor aktivitet i 2015 som følge av markeringer av 1940 og 1945. En rekke arrangementer ble filmet av Trond Martin Norheim og kan finnes på vår hjemmeside.

Møter og turer i 2015:
Tirsdag 10. mars - Årsmøte på Follo Museum Etter årsmøtet fortalte Henning Karlstad , Vestby Historielag om sin nye bok «å sa du». Om språk i distriktet. Ca 25 fremmøtte.

Torsdag 9. april på Sjøstjernen i Drøbak - Vi markerte utbruddet av 9.april 1940 og samlet et «knippe 80 +» som fortalte om sine opplevelser fra aprildagene. Terje Bråten var ordstyrer. Det var underholdning fra en blåsekvartett fra Kongelige Norske Marines musikkorps fra Horten. Frogn Mannskor sang Grinisanger. Film på YouTube. Ca 200 personer var tilstede.

Lørdag 18. april - På Krogsrudtoppen, Solbergbygda. Vi åpnet vår historiske kultursti som passerer bl.a. tre områder med gravfelt, tufter etter husmannsplasser, isdammer og steinalderboplass m.m. Film på YouTube. Ca 60 personer deltok.

Fredag 8. mai - Vi møttes på stranden der fangetransportskipet Donau endte. Jon Ivar Paulsen fortalte. Vi markerte 70 år siden krigen sluttet med 1 minutt stillhet. Nesodden & Frogn Kammerkor sang. Vi avsluttet med grilling på stranden. Film på YouTube. Ca 40 personer inkludert koret.

Søndag 31. mai - Festningsmarsjen Oscarsborg 2015 – et samarbeide med Kommandanten, Oscarsborg ,Frognmarkas Venner og Frogn Historielag.

Torsdag 11. juni - Follo Museum. Bjørn G. Lunder fra Oppegård Historielag fortalte om området rundt Bunnefjorden/Fåle, et spennende område fra vikingtiden og om preserveringen av stokkebåten funnet i Gjersjøen. Ca 45 fremmøtte.

Lørdag 29. august - Tur til Havsjødalen/Tussekrysset Tor Thoresen var guide. Vi gikk til området der det det i 2015 var store utgravinger, rester etter boplasser og enormt mange funn er gjort. Arkeologene Axel Mjærum og Carine Eymundsson fortalte.
Ca 90 personer deltok.

Tirsdag 8. september - Friluftsgudstjeneste ved gravfeltet på Solberg i Solbergbygda. Vårt årlige samarbeid med kirken. Det var bispevisitas i Frogn og biskop Atle Sommerfelt var tilstede. Drøbak Kantori sang.
Kirkekaffe etterfulgt av en tur på vår Historiske kultursti. Film på YouTube. Ca 40 personer var tilstede.

Lørdag 19. september - Tur til Knardal - Vi så stedet hvor det første tyske flyet ble skutt ned tidlig om morgen 9. april 1940. Stedet er nå markert med skilt og betraktes som krigsgrav. Terje Bråten og Guttorm Fjeldstad fortalte om hendelsen. Dette var i samarbeid med Follo Museum og var vårt bidrag til kulturminneuken 2015. Vi avsluttet på Fjøset med deilig servering og videre samtaler. Film på YouTube. Ca 40 personer var tilstede.

Lørdag 17. oktober - Avduking av Torstein Aamodts minnebenk på Veisvingbatteriet på Seiersten. Øystein Giertsen, Frognmarkas Venner , Solveig Krogsrud, Frogn Historielag, Stein Erik Kirknes, Oscarsborg Festning og Gry Larson, Torstein Aamodts enke, mintes Torstein. Ca 55 fremmøtte.

Tirsdag 27. oktober på Follo Museum - Foredrag v/ Oddvar Schjølberg om krigsseilerne og MS Sørland som antageligvis var den første sivile båt innenfor Norges grenser som ble skutt i senk av tyske krigsskip ved Skiphelle tidlig 9. april 1940. To unge menn omkom. Film på YouTube. Ca 40 personer var tilstede.

Lørdag 7. november - Markering av skilt om MS Sørland på Ekeberg .
En høytidelig minnestund hvor blant annet bror av Ole Tornes, en av de omkomne, var tilstede. Terje Bråten fortalte om hendelsen. Stedet der vraket ligger, betraktes som en krigsgrav. Film på YouTube. Ca 50 personer møtte..

Tirsdag 1. desember - Fakkeltog i Skiphelle for å markere tavlen om fangetransportskipet Donau.
Mona Levin holdt en kort appell i forbindelse med 1.desember 1942, dagen da flest nordmenn ble drept under 2. verdenskrig. Etterpå møttes vi på restaurant Sjøstjernen for å høre Mona Levin fortelle om sin familie. Mette Manus fortalte om sin far og Even T Hansen fra HL Senteret fortalte om Donau. NRK Østlandssendingen og NRK 1 gjorde opptak og dekket det i radio og kveldsnytt. Omtrent 100 personer deltok i arrangementet.

Annen virksomhet:
I forbindelse med markering av 1940-45 deltok Frogn Historielag i en arbeidsgruppe nedsatt av Frogn kommune. Den 4. juli åpnet utstillingen «Under fremmed åk » på Herrebadet i Badeparken.
Riksantikvaren oppfordret alle landets kommuner å registrere krigens kulturminner.
Frogn Historielag har som nevnt merket og skiltet stedet på Knardal der det norske flyet ble skutt ned og merket og skiltet stedet der vraket etter M.S Sørland ligger ved Ekeberg. I Skiphelle det er satt opp skilt om Donau. Det er også satt opp en minnebenk på stedet.
Vi har også bidratt med artikkel i Follominne om Krigens kulturminner.

Slektsforum er fast etablert på Frogn Bibliotek i samarbeid med DIS O/A. Vi har faste møter den 4. onsdagen i hver måned fra kl. 17.00-19.00. Det er stor oppslutning, et vellykket tiltak.
Kurs i slektsforsking i samarbeid med DIS O/A ble avviklet i november/desember.

Arbeidsgrupper:

Stigruppa var med og ryddet gravplassen på Solberg i forbindelse med friluftsgudstjenesten. Leder Steinar Sneis. Tom Degerud har bidratt med praktisk hjelp og båtskyss i forbindelse med montering av skilt på Knardal og Ekeberg.

Kirkegruppa - Etablert fast samarbeid ang. graver som er i ferd med å bli slettet. En årlig gudstjeneste med etterfølgende kirkekaffe og Frogn Historielag som ansvarlig.

Deltakere i styrer og utvalg:

Styret i Follo Historielag:    Bjørg Andersen, vararepresentant Laila Mathiesen
Styret i Stiftelsen Follo Museum og Stiftelsen Haakon Ødegården: Solveig Krogsrud
Representantskapet for Follo Museum:    Arne Rød, vararepresentant Arne Jørstad
Samarbeidsforum Fortidsminneforeningen: Bjørg Andersen
Styret i Frogn Kulturråd og styret i Follo Museums Venner:    Laila Mathiesen
Arbeidsgruppe for bevaring av Årungvassdrage:     Tore Vik og Arne Jørstad
Frogn Kulturråd, valgkomite:   Solveig Krogsrud
Representantskapet for Follo Museum:  Tore Vik og varamedlem Arne Rød

For Frogn Historielag 13. februar 2016

Solveig Krogsrud, Arne Jørstad, Inger Lise Smebøl, Torill Weiskopf, Laila Mathiesen

 

Publisert 06.03.2022
 

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Ã…rsmelding 2015 printericon a a a

 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden