Program 2020

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Program 2020

Tirsdag 4. februar kl. 19.00 på Follo museum
Forfatter og foredragsholder Even Saugstad forteller om Mystikk og overtro i Østmarka, Sørmarka og Oslomarka. En på alle måter spennende kveld.For 150 år siden kunne du treffe på både huldra og nissen i Oslomarka – i alle fall ifølge sagn og historier fra den gangen. Og var man riktig heldig – eller kanskje uheldig – kunne man også få besøk av et gjenferd i seterstua, på husmannsplassen eller ved tømmerhoggerbålet. 

I foredraget forteller Even Saugstad blant annet om Troll-Eli på Myrsetra, fandens lykteskinn ved Nøklevann, gjenferdsgravfølget ved Vangenveien og mystiske luftspeilinger ved Kløftetjern. Nissen på Nuggerud, huldra ved Trollvann og gjenferder på Losby blir også omtalt. Vi tar også turen til De Dødes Tjern og får høre om tidligere tiders signekarer – datidens «Snåsamenn». De fleste historiene er fra våre oldeforeldres tid, men også noen viser uforklarlige hendelser i dagens Oslomark. 

Even ga i 2017 ut boka «Mystikk og overtro i Oslomarka». Han drev i 11 år serveringsstedet Sandbakken
i Østmarka og har tidligere skrevet en rekke bøker med tema friluftsliv og lokalhistorie.

Det blir anledning til spørsmål og kommentarer, og har du en egen slik historie, tar vi gjerne en kortversjon av den. Kjenner du lignende historier fra Frogn vil vi uansett gjerne få vite om den.

Etter foredraget blir det som vanlig enkel servering.

Hvis du vil vite mer om Even Saugstad finner du informasjon på denne siden:  www.markaguiden.no

Tirsdag 10. mars - Årsmøte på Follo museum kl.19.00    

Etter årsmøtet foredrag ved Solveig Krogsrud om Sylvia Salvesen på Ekeberg gård. Sylvia var venninne med dronning Maud som sammen med kong Håkon ofte var gjester på Ekeberg før krigen 1940-45.

Sylvia engasjerte seg i å hjelpe flyktninger til Sverige. Okkupasjonsmakten ville utnytte hennes vennskap med kongen og få han til å samarbeide med dem. Det ville hun ikke. Hun ble arrestert og satt på Grini til hun ble sendt til Ravensbrück. I 1947 skrev hun boka "Tilgi - men glem ikke".

Referat fra Foredraget

Arrangement i april er avlyst på grunn av korona-pandemien. Vi vet ikke om det blir mai-møte.

 Tidligere års programmer  webarkivet.

Vi vil også annonsere i Hva skjer i Amta's fredagsavis  og i Frogn kommunes Kalendervsnitt

Publisert 02.06.2021
 
 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden