Program 2019

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Program 2019

Lørdag 2. mars - Frogn Historielag inviterer alle til å bli med på  ISFESTIVALEN  i Asker. 
Vi kjører i egne biler, men har du ekstra plass, så møt opp på Frogn videregående skole kl.11.15.
Vi reiser fra Frogn vgs kl.11.30, og vi trenger ca en time på reisen. Det er salg av mat på stedet.
Isfestivalen i Asker starter kl.13.00 på Verkensvannet, Dikemark. Arrangør: Asker museum
https://mia.no/askermuseum/isfestival-2018  lenka gjelder også for 2019

Tirsdag 12. mars kl.19.00 på Follo Museum  Årsmøtet for medlemmene
Etter møtet:Foredrag med Ruth Kjærsti Raanaas' om boka "Erindringer om krigen" - åpent møte.
Dette er en ny lokalhistorisk bok i Ås: Vil du lese om krigen slik den ble opplevd der og da? Knut M. Hansen (1878-1947) som var bosatt i Ås og Drøbak skrev regelmessige nedtegnelser fra 1939-45, som nå er utgitt i bokform. Selges på Erik Johansen/ Ås Libris og på Follo museum.

Les på vår Facebookside.

Onsdag 24. april Møtet om og med Biologen i Drøbak er utsatt

Tirsdag 14. mai kl.18.00 — Historisk vandring fra Husebygårdene til Froen gård.
Oppmøte på Huseby Mellom, hos Magnhild Rød Michalsen, Osloveien 281  (Kirkeveien).
Her kan du også parkere.
Program: Kort orientering om landskapets utvikling og Husebygårdene. 
Orientering om gårder, husmanns-plasser og nedlagte plasser underveis.
Hagevandring på Froen gård (nabo til Frogn kirke) ved Hilleborg Braarud Tøien.
Vandringen:  Fra Huseby går vi Teipaveien, Økernveien og Kirkeveien videre til Frogn kirke og Froen. Med retur langs Kirkeveien til Huseby er det totalt ca 5 km.
Turen med guiding og stopp på Froen vil ta ca 3 timer.
Vi går bare på veger – grus og asfalt.   Ta med kaffe og kaffemat og noe å sitte på.
Guide underveis er Arne Rød – leder i Frogn Historielag. 
Arrangører er Bygdekvinnelaget og Frogn historielag.

Søndag 26. mai — Festningsmarsjen 2019 fra Heer Skanse til Oscarsborg
Informasjon på denne webadressen: https://festningsmarsjen.no/
Skynd dere med å melde dere på. Deltakere begrenset til 300.
Tidsbruk: 26. mai, 09:30
17:00. Buss fra Sundbrygga opp til bilene etterpå.
 
Parkering på Heer skole, Frogn kommune    Skanseveien 26, 1445 Drøbak
En 10 km turmarsj med egen guide og veiviser.  Festningsmarsjen Oscarsborg går gjennom et militærhistorisk landskap med mange flotte festningsverk. Historisk formidling gjennomføres fra Heer skanse i øst til Oscarsborg festning. Vi må desverre begrense antall deltakere til 300.

Onsdag 12. juni — Historisk vandring på Seiersten fra kl.17.30
En Historisk vandring med start på Parkeringsplassen på Follo Museum – over Skansen på Seiersten og ned til Veisvingbatteriet med Gjermund Stormoen som guide. Vi satser på en tur på totalt 2 – 2,5 time – selvfølgelig noe væravhengig hvor lang tid vi bruker. Vi gjør det som på  vandringen til Froen – at deltakerne anmodes om å ta med kaffe og noe å bite i hver for seg og så tar vi kaffen i området rundt benken til Torstein Aamodt.

Lørdag 17. august - Vi deltar under Digerud marked i Nordre Frogn
Vi deltar med stand med informasjon og salg av bok. Utstilling inne i grendehuset åpner kl.11.00.

Søndag 18. august kl.11.00.- Jubileumsgudstjeneste i Frogn kirke - Arne Rød og Solveig Krogsrud deltar fra historielaget. Invitasjonen i pdf
Samarbeid med Kirkekontoret. Gudstjeneste - Etter kirkekaffen ute (hvis godt vær) tar vi en runde på den gamle kirkegården rundt  Frogn kirke. Jubileumsdag: Nye Frogn kirke er 20 år! Den ble bygget opp igjen i 1999 etter kirkebrannen i 1994. https://no.wikipedia.org/wiki/Frogn_kirke

September 7 - 15 : Kulturminnedagene i alle historielag med tema: "Fremtidens kulturarv"..

Onsdag 4.sept -kl.17.30 
Frogn Historielag sammen med Galleri Vera inviterer til middelalderkveld med Karl Gervin, forfatter, prest og foredragsholder. Gervin har mye kunnskap om middelalderen og er spesialist på Hovedøya kloster som har betydd så mye for Frogn og Follo sin historie. Vi får også lære om middelalderinstrumenter av instrumentbygger Sverre Jensen og innføring i utstillingen med heraldiske våpenskjold fra middelalderen på Galleri Vera. Vi tør love en svært lærerik kveld om middelalderen.

Lenke til innbydelsen

September 21 - 22 : Stand på Friske, frodige, fantasifulle Frogn på Folkvang

Tirsdag 8. okt kl.19.00 - På Follo museum møte om Hellige kilder spesielt Kilden på Bakker gård.
Grethe Karin Solbakk fra Sætre på Hurum vil holde foredrag om kilder hun har besøkt gjennom flere år. Hellige kilder viet Olav den hellige og andre helgener er spredt rundt i Norges land. Hvilke andre helgener er tilknyttet kildene? Gjennom et kort historisk tilbakeblikk, bilder, historier og sagn vil Grethe Karin Solbakk presentere dette. Hun vil vise forskjeller og likheter mellom kildene, samt vise ulik tilrettelegging og merking av kildene rundt i landet.
Hvordan ivaretar man hellige kilder som kulturminner?
Vi har en slik kilde i Frogn på Bakker gård som Frogn historielag vil ha fram i lyset. Dette møtet er starten på det. Halvor Glenne, tidligere eier av Bakker (nå overdratt til sønnen Hans) vil fortelle om det han husker om denne kilden.
Enkel servering

Torsdag 28. nov - Åpent medlemsmøte på Follo museum kl.19
Vi inviterer til møte om Husmannsplasser. Vi har ambisjon om å starte et arbeid med å dokumentere de plassene vi har/hadde i Frogn så langt mulig både med tekst og bilder. En del eksisterer i beste velgående og en del er helt borte – og en del er i området imellom. Det finnes en god del kilder bla i  Gårdshistorien i Frogn, men vi har ikke funnet noen samlet fremstilling av dette.

 For å lære oss mer om dette tema er vi så heldige å ha fått med oss som foredragsholder førsteamanuensis Håvard Steinsholt fra NMBU  på Ås som representerer den beste kunnskapen vi har på dette  i Norge. Han arbeider med eiendomsfag og er emneansvarlig for undervisningen i eiendomshistorie på NMBU. Han vil fortelle oss om Husmannsvesenet generelt, både hva fenomenet var, hvorfor det oppstod og hva som hendte da det forsvant. Eksempler henter han fra Follo.

 

Noen eksempler på omfanget av dette fra midtbygda vil Historielaget vise. Nesodden har nylig foretatt et slikt dokumentasjonsarbeid, og vi vil orientere kort om hvordan de har gjennomført oppgave

  

Våre medlemsmøter og turer er åpne for alle interesserte.

Tidligere års programmer  webarkivet.

Vi vil også annonsere i Hva skjer i Amta's fredagsavis  og i Frogn kommunes Kalender

Publisert 30.01.2020
(sist oppdatert 30.01.2020)
 
 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden