Program 2017

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Program 2017

Tirsdag 7. mars - Årsmøte Kl. 19.00  på Follo Museum 
Etter årsmøtet vil Knut Michelsen fra Ås, medlem i Hamsun-selskapet og filolog med hovedfagsavhandling om Knut Hamsun, dele en spennende teori med oss om at Hamsuns berømte kjærlighetsroman ”Victoria”(1898) utspiller seg i området Froen Bruk og møllene i Årungselva.

Tirsdag 25. april - Arkeolog Axel Mjærum, fra Kulturhistorisk Museum UIO, ledet utgravingene i Havsjødalen og langs Rørmyrsletta til Tussekrysset. Han forteller om området – et møtepunkt i steinalderen – og om tidevann, en steinalderhytte og nøstvedttiden i Frogn.

Torsdag 25. mai kl.11.00 - Kristi H.f.sdag - Friluftsgudstjeneste ved minnesmerket etter fangetransportskipet Donau i Skiphelle. Etter gudstjenesten tar vi en rusletur opp til bygdeborgen på Øirud. Det er merket sti helt fra Skiphelle. Det er også greit å kjøre bil hvis en ikke kan gå så langt.  Enten kan en parkere ved Røispytten v. Vestbyveien eller kjøre helt opp til Veiteberg v. vei til gården Røis og Ekeberg. Går derfra nordover tilbake inn til N.Øirud gård og videre til borgen.
Minnesmerket ble satt opp i 2015. Se Program 2015

Søndag 28. mai - Festningsmarsjen Oscarsborg 2017  - Frogn Historielag er medarbeidere
Informasjon på denne webadressen: http://www.festningsmarsjen.no/ 
Guider fra oss er Arne Rød, Solveig Krogsrud, Torill Weiskopf og Laila Mathiesen

Lørdag 10. juni kl. 14.00 - Vi møtes på Thoresens gartneri i Havsjødalen. Tor Thoresen vil ta oss med i ”sitt rike”. Området nord for gartneriet byr på nær og fjern historie og spor fra istiden.

Kulturminnedagene 9 - 17. september -  markeres av museer og historielag i hele landet.

23 - 24. sept på Friske frodige fantasifulle Frogn - marked på Folkvang -  Vi har stand for å verve nye medlemmer

Søndag 15. okt - Avduking av skiltet ved mølla i Årungenvassdraget - samarbeidsprosjekt med Ås historielag. Se vår webside om mølla: Historien om bevaring av mølla.
Historielagene inviterer sine kommuner til å være med på avdukingen.
Hvor : Etter å ha kjørt gjennom den siste tunnelen i Rv23, kjører dere til rundkjøringa og tar av til høyre i den 2.avkjøringa inn i veien til Årungen sjø. Rv156. Nessetveien, ender her. Det gjør også gang- og sykkelveien fra Sjøskogen. Parkering på andre siden av veien fra der tavla står, og hvor Mølle-ruinen er i skogholtet ved Årungselva. Det advares å gå nær ruinen.

Onsdag 8. nov - kl. 19.00 - Møte på Follo museum om telefon og telegraf nasjonalt og i Frogn spesielt. Arve Nordsveen holder foredrag om den historiske utviklingen. Lokale sentralbordaktører vil også bidra. Det blir servert "Telegrafkake".
Vi markerer 40 årsjubileum - Frogn Historielag 1977-2017.
 

Medlemsmøte Utsatt til 25. januar  - kl.19 på Follo museum - Om gravsteiner - Geologi og design

 

Vi vil også annonsere i Hva skjer i Akershus Amtstidende, i Aktivitetskalenderen på Follo Historielags webside.
 

Publisert 11.01.2018
(sist oppdatert 11.01.2018)
 
 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden