Program 2016

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Program 2016

Lørdag 13. februar - Slektskurs kl. 10:00 – 15:00 i Hospitalet (Seniorsenteret) ved Drøbak kirke
Les mer

Onsdag 16. mars - Årsmøte Kl. 19.00  på Follo Museum 
Henrik Smith, avdelingsdirektør på Follo Museum, holder foredrag om Roald Amundsens Uranienborg og "kisten med det rare i".
Historielaget besøkte Uranienborg i juni 2011 og foto fra omvisningen ligger i vårt Bildearkiv.

Tirsdag 5. april kl. 19.00 på Follo Museum
Arkeolog Reidun Aasheim forteller om å registrere kulturminner - "å lese landskapet".

Lørdag 9. april kl. 11.00 - Vi møtes på Krogsrudtoppen. Deltakere kjører inn Solbergveien til møtestedet. Vi går i terrenget sammen med Reidun Aasheim på leting etter spor fra fortiden.

Dugnad: Samles for å rydde ved Årungen, dato og tid kommer senere.

Søndag 29. mai - Festningsmarsjen Oscarsborg 2016 er et samarbeid mellom Festningen, Frognmarkas venner og Frogn Historielag. Våre medlemmer er med som medhjelpere.
Marsjen er ca. tolv km og vil ta seks til syv timer. Det må påventes noe venting pga. festningsbåten er bundet opp 20 min. hver time til egen rutetabell. Marsjen starter på Heer. Deltakerne blir delt opp i passende grupper fra klokken 09:45. Hver gruppe får sin egen guide og en veiviser. Guiden går med refleksvest, veivisern med et godt synlig flagg med tall som lett gjenkjennes av deltakerne. Målgang og utdeling av pins på Sundbrygga. Buss retur Sundbrygga - Heer.

All informasjon om marsjen og påmelding på websiden Festningsmarsjen

Lørdag 11. juni kl. 12.00 - Vi møtes på Mellom Fåle.  Kjør forbi Nesset, ta av til venstre ved Kjærnesveien, ta videre av til Polleveien og kjør så langt du kommer.
Bjørn G Lunder tar oss med på en spennende tur på sporet etter forsvarsordningen i Østre Follo Skipsreide i vikingtiden.

Kulturminnedagene 10 - 18. september -  markeres av museer og historielag i hele landet.

Lørdag 10. september kl.12.00 - Vi møtes på Krogsrudtoppen. Kjør Vestbyveien til veiskillet med   Solbergveien og følg den til samlingsplassen. Vi skal besøke et gravfelt fra førkristen tid. Fylkesarkeolog Reidun Aasheim forteller og viser spor etter gravlegging frem til kristendommen kom til Norge.

Torsdag 15. september på Follo museum kl. 19.00 - Helge Klingberg, tidligere nasjonal kirkegårdskonsulent, forteller om kirkegården og gravferdtradisjoner i gamle dager.
Sokneprest Dag Kjetil Hartberg vil snakke om gravferd i dag.
"En reise til graven" - er det rom for å lage en individuelt tilpasset siste reise?

Søndag 23. oktober kl.12.00 - Vidar Aasheim tar oss med på tur langs Årungenselva med Ivar Asheim fra Ås Historielag. Han er lommekjent i området og er en inspirerende guide.
Frammøte kl.12.00 ved bussholdeplassen ved Wassum i bunden av Sundbybakkene.

 

Publisert 18.01.2017
 
 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden