Ã…rsmelding 2014

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Ã…rsmelding 2014 printericon a a a

FROGN HISTORIELAG

Årsmelding 2014

STYRET

Styret har bestått av
Solveig Krogsrud (leder)
Torstein Aamodt ( nestleder til juli 2014)
Arne Jørstad (kasserer)
Laila Mathiesen (sekretær)
Inger Lise Smebøl (styremedlem)

Varamedlemmer: Bjørg Andersen (Websiden) 
                             Reidar Brevik

 

Revisorer: Halvor Glenne og Steinar Sneis

Valgkomite: Anne Bonden, Tore Vik, Jorunn Burum

 

Det har vært avholdt 10 styremøter og behandlet 61 saker.

 

Medlemmer:

Historielaget hadde 164 medlemmer hvorav 4 er æresmedlemmer samt to institusjoner ved årsskiftet 2014/15

VIRKSOMHETEN

Møter, kurs og turer i 2014:

 

Søndag 23.februar -Festgudstjeneste i Drøbak kirke med markering av startdatoen for valgene til riksforsamlingen i 1814. Torstein Aamodt fortalte ved kirkekaffen om hendelsene i 1814

 

Tirsdag 11. mars - Årsmøte på Follo Museum Etter årsmøtet holdt historiker Trond Svandal foredrag om urolighetene i 1814 – og hvordan det påvirket Frogn og distriktet.

 

Onsdag 23. april - Kirkegårdsvandring på Drøbak kirkegård. En kulturhistorisk vandring i samarbeid med Kirkevergen og sokneprest Anna Mathilde Klare, ledet av Torstein Aamodt.

 

Tirsdag 6.mai – Historiker Aslak Kittelsen holdt foredrag om Hollendertrafikken på 1600 tallet og hvordan det satte spor i vårt distrikt.

 

Søndag 25. mai - Festningsmarsjen Oscarsborg 2014 – et samarbeide med Oscarsborg festning, Frognmarkas Venner, Frogn Historielag og Frogn kommune. Torstein og Solveig representerte FHL på planleggingsmøtene.. FHL stilte opp som vakter og guider og deltok i marsjen. Et ressurskrevende arrangement.

 

Torsdag 12 juni. - Vandring i Ekebergparken. Reidar Brevik fortalte om krigskirkegården, folkeminner, skulpturparken, folkeliv og bysteiner i Ekebergskogen. Avsluttet på Besøkssenteret.

 

Tirsdag 16. september - I forbindelse med Kulturminnedagene 2014 samarbeidet Frogn Historielag med Follo Museum. Tema: Den store reisen. Vi valgte husmannsplasser. Kristian Hinze Holm fortalte om husmannordningen relatert til vårt område. Reidar Brevik fortalte om sin families reise fra Brevik i Frogn. Vi serverte byggmelspannekaker stekt på takke med blåbærsyltetøy.

 

 

Lørdag 20.september - Vandring til husmannsplasser syd i Frogn. Turen gikk fra Røis til Krogsrudsand. Solveig var kjentmann . Det var stor oppslutning om begge arrangementene.

Søndag 12.oktober - Gudstjeneste med kirkekaffe der Solveig Krogsrud fortalte om Frogn kirkegårds historie. Svært mange deltok i kirkegårdsvandringen i samarbeid med kirken v/Dag - Kjetil Hartberg..

Tirsdag 2.desember Lysbildeforedrag på Follo Museum v/ Karl Gervin. Tema: På kirkebakken 

 

ANNEN VIRKSOMHET

Kulturstien i Solbergbygda

Skiltene er nå klare for montering. Den offisielle åpningen blir foretatt våren 2015

Årungenvassdraget

Vi er fortsatt opptatt av å ta vare på det som finnes av kulturminner langs Årungselva. Foreløpig har det vært liten utvikling i saken.

Slektsforum

er nå fast etablert på Frogn Bibliotek i samarbeid med DIS O/A. Vi har faste møter den 4. onsdagen i hver måned fra kl 17.00-19.00. Det er stor oppslutning, et vellykket tiltak.

 

ARBEIDSGRUPPER

Stigruppa har vært aktiv med opparbeiding av stier i forbindelse med kulturminnene i Solbergbygda. En stor takk til Steinar Sneis og Tom Degerud som har gjort en stor innsats.

 

Kirkegruppa Samarbeide ang. graver som er i ferd med å bli slettet. En årlig gudstjeneste m/påfølgende kirkekaffe og tur har blitt en hyggelig tradisjon. FHL og Kirken prøver å samle sakrale «ting»/gjenstander. Vi ønsker litt veggplass i Flerbrukshuset hvor det kan stilles ut.

 

* FHL mistet et kjært medlem av styret da Torstein Aamodt gikk bort. Han var en meget kunnskapsrik mann som delte sin viten med FHLs medlemmer ved foredrag og turer. Han er dypt savnet av mange. Etter familiens ønske om pengegave til Frognmarkas Venner og Frogn Historielag i stedet for blomster til begravelsen, kom det inn tilsammen ca kr 30 000. Vi samarbeider med Frognmarkas Venner om å lage en minnebenk etter Torstein som skal plasseres ved Veisvingbatteriet.

 

Deltakere i styrer og utvalg:

Styret i Follo Historielag ....................................... Bjørg Andersen, vararepresentant Laila Mathiesen

Styret i Stiftelsen Follo Museum og

Stiftelsen Haakon Ødegården .............................. Solveig Krogsrud

Representantskapet for Follo Museum.................. Tore Vik, vararepresentant Arne Jørstad

Samarbeidsforum Fortidsminneforeningen............ Bjørg Andersen

Styret i Frogn Kulturråd og styret i

Follo Museums Venner .......................................... Laila Mathiesen

Arbeidsgruppe for bevaring av

Årungsvassdraget ................................................ Tore Vik og Arne Jørstad

17.maikomiteen 2014 ........................................... Solveig Krogsrud

 

 

For Frogn Historielag 23. januar 2015

 

Solveig Krogsrud, Arne Jørstad, Inger Lise Smebøl, Laila Mathiesen

Varamedlemmer: Reidar Brevik og Bjørg Andersen

 

Publisert 30.05.2015
 

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Ã…rsmelding 2014 printericon a a a

 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden