Ref. årsmøtet 2015

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Ref. Ã¥rsmøtet 2015 printericon a a a

Referat fra årsmøtet i Frogn historielag 10. mars 2015

32 medlemmer var møtt frem og ble ønsket velkommen av styreleder Solveig Krogsrud.

 1. Godkjenning av innkallelsen.

Innkallelsen ble godkjent.

 1. Valg av møteleder og referent.

Tore Vik ble valgt til møteleder og Laila Mathiesen til referent.

 1. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

Valgt ble Inger Gustavson og Torill Weiskopf.

 1. Styrets årsmelding.

Årsmeldingen ble lest opp av styreleder Solveig Krogsrud. Den ble godkjent. Det ble anmodet om at det i årsmeldingen blir inntatt antall fremmøtte i hvert arrangement.

 1. Regnskap for 2014.

Regnskapet, som var sendt medlemmene sammen med innkallingen, ble gjennomgått av kasserer Arne Jørstad. Det ble godkjent som historielagets regnskap for 2014.

 1. Kontingent.

Årsmøtet sluttet seg til styrets forslag om uendret kontingent for 2015, dvs.kr 360,- for famliemedlemskap og kr. 240,- for enkeltmedlemskap.

 1. Budsjett for 2015.

Budsjettforslaget, som var sendt medlemmene sammen med innkallingen, ble gjennomgått av kasserer Arne Jørstad. Det ble godkjent som historielagets budsjett for 2015.03.15.

 1. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.

På valg sto Solveig Krogsrud og Arne Jørstad, samt ledig plass etter avdøde Torstein Aamodt. På valg sto også varamedlemmene Bjørg Andersen og Reidar Brevik.

Valgkomiteen foreslo gjenvalg av Solveig Krogsrud for 2 år og Arne Jørstad for 1 år. Som nytt styremedlem ble foreslått Torill Weiskopf for 2 år. Videre foreslo valgkomiteen gjenvalg av Bjørg Andersen som varamedlem og som nytt varamedlem Arne Rød. Forslagene ble godkjent.

 

Etter dette består styret av:

Solveig Krogsrud 2 år

Arne Jørstad 1 år

Laila Mathiesen 1 år

Inger Lise Smebøl 1 år

Torill Weiskopf 2 år

Samt varamedlemmene Bjørg Andersen og Arne Rød begge for 1 år

 1. Valg av styreleder.

Solveig Krogsrud ble gjenvalgt som styreleder.

 1. Valg av revisorer.

Valgkomiteen foreslo gjenvalg av Steinar Sneis og som ny revisor etter Halvor Glenne ble foreslått Gjermund Stormoen, hvilket ble godkjent.

 1. Valg av valgkomite.

Komiteen har bestått av Anne Bonden, Jorun Burum og Tore Vik. Anne Bonden trer ut og nytt medlem oppnevnes av styret.

 1. Arbeidsprogram for 2015.

Programmet ble presentert av styreleder, med forbehold om at endringer kan skje.

 1. Innkomne saker.

Det var ikke kommet inn saker til behandling.

 

Alle vedtak var enstemmige.

 

Etter at årsmøtet var hevet, holdt Henning Karlstad fra Vestby historielag et interessant og morsomt foredrag om sin bok «Å sa du»

 

Referent: Laila Mathiesen

Torill Weiskopf, sign               Inger Gustavson, sign

 

Publisert 07.06.2015
 

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Ref. Ã¥rsmøtet 2015 printericon a a a

 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden