Krigen-1940-45

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Utstillingsåpning i Herrebadet  lørdag 4. juli 2015

bilder/1940-45-folder.jpg

Denne utstillingen kan nå ses montert på østveggen til hovedbygget på Follo Museum.

9. april 1940 kom krigen til Norge... og til Drøbak og Frogn.

Alle ordførere i Norge fikk i januar 2015 et brev fra Klima- og Miljødepartementet/Riksantikvaren med oppfordring om å ha ekstra fokus på krigens kulturminner dette året, for å markere 75 år siden okkupasjonen og 70 år etter frigjøringen.

Utstillingen er et av Frogn kommunes bidrag til 75-årsmarkeringen av krigsutbruddet i Norge, 9. april 1940. Dagen da en av krigens viktigste hendelser utspant seg i Drøbaksundet, rett utenfor stuedøren til innbyggerne i Drøbak.
Utstillingen forsøker å vise noen av sidene ved "krigens hverdag" og de utfordringer folk flest hadde i de fem årene krigen varte. Utstillingen har fått navnet "Under fremmed åk", og vil henge i Badeparken i sommer, før den flyttes til Follo museum på Seiersten.

Frogn kommune v/byantikvaren tok i januar initiativ til å danne en prosjektgruppe som består av  Frogn historielag, Verneforeningen gamle Drøbak, Follo Museum, Oscarsborg Venner og Frogn kommune ved biblioteket, kultursjefen og byantikvaren. Målsetningen med gruppen har vært å markere 2015 gjennom ulike aktiviteter for å få mer kunnskap og oppmerksomhet om krigsårene i Norge.

Bildene er samlet inn fra private og også hentet fra Festningsverk.no og Scanpix. 

Liv Lund Nygaard
Byantikvar

Publisert 29.06.2015
 
 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden