Program 2015

Leder:
Arne Rød
mob: 909 26 280
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Arne Rød
Osloveien 281
1449 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 240
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 360
1 Follominne inkludert

Program 2015

Tirsdag 10. mars kl. 19.00 - årsmøte på Follo Museum kl. 19.00 Etter årsmøtet, Henning Karlstad, Vestby Historielag om sin nye bok "å sa du". Om språk i distriktet.

Torsdag 9. april kl. 18.30 på Sjøstjernen i Drøbak. Vi markerer utbruddet av 9. april 1940. Det samles et "knippe" 80+ som forteller om sine opplevelser fra aprildagene. Vi får underholdning fra en Blåserkvintett fra Kongelig Norske Marines musikkorps fra Horten og Frogn mannskor synger Grinisanger.
Film fra Sjøstjernen ligger på Trond Martin Norheims Youtube-side.

Lørdag 18. april kl. 14.00 på Krogsrudtoppen, Solbergbygda. Vi åpner vår historiske kultursti som passerer blant annet tre områder med gravfelt, tufter etter husmannsplass, isdammer, steinalderboplass m.m.
Film fra Kultursti-åpning ligger på Trond Martin Norheims Youtube-side.

Fredag 8. mai kl. 18.00 - Vi møtes på parkeringsplassen ved Skiphelle og går til plassen der fangetransportskipet Donau endte. Major Jon-Ivar Paulsen deltar. Nesodden/Frogn kammerkor deltar. Laget kjøper inn griller. Omtale skrevet av leder  Film fra Skiphelle ligger på Trond Martin Norheims Youtube-side.

Søndag 31. mai kl. 11.00 - Vi møtes på Heer skole; start på Festningsmarsjen Oscarsborg, et samarbeid mellom Kommandanten, Oscarsborg festningsmuseum, Frognmarkas venner og Frogn Historielag. Påmelding:
http://www.frognmarka.no/andresider/Festningmarsjen/Festningsmarsjen

Torsdag 11. juni kl. 19.00 på Follo museum. Bjørn G. Lunder fra Oppegård Historielag forteller om området Fåle øst for Bunnefjorden, et spennende område tilbake til Vikingtiden. Hvor har vi navnet Nøstvedt fra?

Lørdag 4. juli kl. 14.00 i Herrebadet i Drøbak. Åpning av fotoutstillingen "Under fremmed åk".
Utstillingen er kommet til ved et initiativ fra Frogn kommune i anledning 75års markeringen av krigsutbruddet i 1940. Utstillingen som også vårt historielag har bidratt til, kan ses i badeparken helt fram til 27. sept.
 Les mer

Lørdag 29. august kl. 12.00 i Havsjødalen i Nordre Frogn. Fremmøte på gartneriet. Tor Thoresen er vår guide til steinalderminner i dette området. Arkeologer graver nå  igjen i den delen som ligger nærmest Rv156.

Tirsdag 8. september kl.18 - 20: Friluftsgudstjeneste med prost Hege Fagermoen og sokneprest Dag Kjetil Hartberg i Solbergskogen. Vi møtes på Krogsrudtoppen (endestasjon for bussen) på veien til Solbergstrand og NIVA. Arrangementet er vårt årlige samarbeid med Drøbak/Frogn menighet. Friluftsgudstjenesten holdes ved det store gravfeltet på Solberg, som har vært i bruk fra bronsealderen til kristendommen ble innført i Norge - en lang historisk linje til Frogn kirkegård. Etter gudstjenesten går vi en forkortet del av vår nye historiske kultursti.
Trond Martin Norheims film på youtube her

Lørdag 19. september kl.14.00: Vi markerer kulturminneuken, 12. - 20. september sammen med Follo Museum. Tema i år er "Mennesker - Kulturminner - Historie".
Vi tar turen til Knardal i Nordre Frogn. Der vil vi merke stedet der det første tyske flyet ble skutt ned  om morgenen 9. april 1940. Frogn Historielag har satt opp skilt og vil markere stedet som et av krigens kulturminner i Frogn.
Guttorm Fjeldstad, som ledet det siste forsøket på å heve restene etter flyet vil være til stede og fortelle.

Lørdag 17. oktober kl.12.00: Avduking av Torstein Aamodts minnebenk på Veisvingsbatteriet. Benken er et samarbeid mellom Frogn Historielag og Frognmarkas Venner og alle som ga en gave til disse organisasjonene etter Torsteins ønske. Benken får en minneplate montert. Den står på en plass der en kan se rett over til Oscarsborg der Torstein Aamodt var autorisert guide.

Tirsdag 27. oktober - kl. 19.00 på Follo Museum: Fordrag ved Oddvar Schjølberg om krigsseilerne og om MS Sørland som var det første sivile skipet innenfor Norges grenser som ble skutt i senk sør for Skiphelle tidlig om morgenen 9. april 1940. To unge menn omkom.
Oddvar Schjølberg har skrevet flere bøker om krigsseilerne og deres ulykkelige skjebne under og etter krigen.

Lørdag 7. november - Skiphelle: kl.12.00 på stranda - Kl. 11.30 møtes vi på parkeringsplassen. Det blir satt opp en minnetavle i stranda innenfor der skipsvraket av MS Sørland er funnet av dykkere.Tavlen er et krigsminne og området betraktes som en krigsgrav fordi to sjømenn ligger i vraket.
Vi vil med dette også hedre norske sjøfolks innsats under 2. verdenskrig. På youtube

Tirsdag 1. desember kl. 17.30: Lysvandring i Skiphelle til stedet vi har merket der skipsvraket Donau lå i 7 år.
1.desember 1942 er den dagen i Norges krigshistorie hvor flest nordmenn ble drept. 26. november ble 532 norske jøder deportert fra Oslo med DS Donau. Den 1. desember ankom de Auschwitz-Birkenau i Polen, og alle kvinner, barn og eldre menn ble umiddelbart drept i gasskamre. Dette vil vi minnes med å lage en lysvandring.
Samme dag på Sjøstjernen kl. 19.00 - Vi vil sette søkelyset på jødenes situasjon før og under 2. verdenskrig og deres situasjon nå. Mona Levin kommer og forteller sin historie. Mette Manus, datter til Max Manus, er også invitert.  Spesialrådgiver ved HL-senteret som nå arbeider med bok om DS Donau, vil være tilstede og bidra.

 

Vi vil også annonsere i Akershus Amtstidende, Follopuls.no (Origo.no), i Mitt.Oblad.no i Hva skjer,
og i Frogn kommunes kulturkalender på nett.

Publisert 31.01.2015
 
 
forsiden | program | styret 2022 | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier
registrering | frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden