Ref. årsmøtet 2014

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Ref. årsmøtet 2014 printericon a a a

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FROGN HISTORIELAG

Tirsdag 11. mars 2014

Det var møtt fram 30 medlemmer av Frogn Historielag.

Leder, Solveig Krogsrud, ønsket velkommen. Det var ingen innsigelser mot innkallelsen. Til å lede møtet ble valgt Tore Vik og som referent Laila Mathiesen og Tore Vik. Toril Weiskopf og Leif Gulbjørnrud ble valgt til å underskrive protokollen.

Årsmeldingen ble lest opp av leder. Det var ingen kommentarer til årsmeldingen, og den ble godkjent av årsmøtet.

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer. Regnskapet ble godkjent.

Kontingenten ble foreslått uendret: Kr. 360 for familier, kr. 240 for enkeltmedlemmer. Dette ble vedtatt.

Budsjett Forslag til budsjett ble lat fram av kasserer. Budsjettet går i balanse dersom en søknad om tilskudd fra Sparebankstiftelsen blir innvilget. I motsatt fall går resultatet i minus med ca. kr. 5.000,-, et beløp laget har likviditet til å klare. Budsjettet ble vedtatt.

Valg
Valgkomiteens forslag ble lagt fram av Svein Holsen. Følgende valg ble foretatt:
Styremedlemmer:
Arne Jørstad (gjenvalg)
Laila Mathiesen (gjenvalg)
Inger Lise Smebøl (ny )
Leder Solveig Krogsrud (gjenvalg)
Varamedlemmer:
Bjørg Andersen (Gjenvalg )
Reidar Brevik (Gjenvalg )
Som revisorer ble gjenvalgt Halvor Glenne og Steinar Sneis.
Nytt medlem av valgkomiteen ble Tore Vik.

Styret for 2014 består av:
Solveig Krogsrud, leder (1 år), Torstein Aamodt (1 år), Arne Jørstad (1 år), Laila Mathiesen (2 år), Inger Lise Smebøl (2 år)
Varamedlemmer:
Bjørg Andersen (1 år), Reidar Brevik (1 år)

Arbeidsprogram for 2014 - Programmet ble gjennomgått av leder.
Innkomne saker - Det var ingen innkomne saker

Etter årsmøtet holdt historiker Trond Svandal et foredrag om krigshandlingene i 1814.
Han la spesiell vekt på krigshandlingene i Østfold og Follo.

Frogn 12. mars 2014

Underskrivere:   Torill Weiskopf,    Leif Gulbjørnrud

Referenter:        Tore Vik,    Laila Mathiesen

Publisert 17.04.2014
 

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Ref. årsmøtet 2014 printericon a a a

 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden