Årsmelding 2012

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Årsmelding 2012 printericon a a a

Årsmelding 2012

FROGN HISTORIELAG

 
Styret
Styret har bestått av:
Solveig Krogsrud – leder
Torstein Aamodt – nestleder
Arne Jørstad – kasserer
Tore Vik - sekretær
Laila Mathiesen – styremedlem
Varamedlemmer har vært: Jorun Burum og Bjørg Andersen
Revisorer: Halvor Glenne og Asgjerd Wærnhus
Valgkomiteen har bestått av: Lisbeth Wilberg, Svein Holsen og Anne Bonden
 
Det har vært avholdt 8 styremøter og behandlet 53 saker.
 
Medlemmer
Historielaget hadde 167 medlemmer (samt to institusjoner) ved årsskiftet 2012/2013.
 
Virksomheten
 
Møter og turer
Tirsdag 6. mars ble det avholdt årsmøte. Etter årsmøtet var det en markering av 50-årsjubileet for sammenslåingen av Frogn og Drøbak kommuner: «Et lykkelig ekteskap?» Torstein Aamodt ledet en samtale hvor en del av aktørene fra 1962 deltok.
 
Søndag 22. april ble det arrangert en vandring i Kolstadmarka hvor Torstein Aamodt viste og fortalte om kulturminner i området som er aktuelt for utbyggingsformål.
 
Tirsdag 8. mai holdt Christian Hinze Holm et foredrag om Drøbaks framvekst på 18- og 19-hundretallet. Fredag 11. mai ble det gjennomført en byvandring i Drøbak som en oppfølging av foredraget. Vandringen ble ledet Torstein Aamodt
 
Søndag 3. juni gikk turen til Dalsmåsan. I forbindelse med markeringen av kommune-sammenslåingen har det også vært arrangert turer sammen med Frogn kommune og Frognmarkas venner. En av de fem turene arrangerte Historielaget. Dalsmosen Torvstrølag var invitert til turen som startet på Dal skole med visning av en video om torvstrø-produksjon. Leif Gulbjørnrud ledet turen.
 
Søndag 16. september ble den årlige turen i samarbeid med Drøbak og Frogn menigheter arrangert. Etter gudstjenesten vandret vi langs den gamle kirkeveien til der det i tidligere tider lå en helsebringende kilde på nordsiden av riksveien ved Bakker. Derfra vandret vi til Økern hvor det ligger flere gravhauger og hvor det skal ha ligget et kapell fra Olav Kyrres tid. Jorun Burum og Tore Vik ledet turen.
 
16. oktober holdt Øivind R. Larsen foredrag om «Jo-Bu Mekaniske Verksted – en hjørnestensbedrift i Frogn». Møtet ble holdt på Follo Museum.
 
Tirsdag 20. november ble det avholdt et møte hvor emnet var Trygve Gulbranssen. Bjørg Andersen som tidligere har samlet mye stoff om bygdas stor forfatter, delte sine kunnskaper med ca. 30 fremmøtte på Seiersten.
 
Det har vært bra oppmøte på arrangementene, spesielt turene.
 
Øvrig Virksomhet
Arbeidet med å gjøre kulturminner i Solbergbygda bedre tilgjengelig ved merking av kulturminner har fortsatt i nært samarbeid med Akershus fylke. Kjartan Fønstelien og Hanne Huseby er våre kontaktpersoner. Arbeidet beregnes å være ferdig våren 2013.
 
Den midlertidige stansen i arbeidet med å ta vare på kulturminner langs Årungselva ble avsluttet i og med at gruppa som arbeider med denne saken tok kontakt med Akershusmuseet. De er interessert i å få dette inn som et av sine prosjekter. Det ble arrangert en befaring langs elva 2. november med direktør Roger Erlandsen ved Akershusmuseet og han ga uttrykk for stor interesse i et slikt prosjekt.
 
I forbindelse med vandringen 19. sept., har Historielaget tatt opp med kommunen mulighetene for å få åpnet den gamle vegen sørover fra Frogn kirke som turvei. Dette arbeidet har ligget nede p.g.a. stor arbeidsmengde i kommuneadministrasjonen.
 
Arbeidsgrupper
Da Johs. Johannesen døde, var dette et stort tap også for Historielaget. Han var en drivende kraft i arbeidet med rydding og merking av stier. Styret har arbeidet med å rekruttere medlemmer som kan delta i det videre arbeidet, og har fått på plass en gruppe som er klar til å starte arbeidet til våren. Kjell Roxrud vil fortsatt lede arbeidet.
Gruppen for kirkehistorie og kirkegårder har gjennomført en gjennomgang av alle gravstedene på Drøbak og Frogn kirkegårder. Gravstedene til personer som har hatt stor betydning for utviklingen i Drøbak og Frogn er blitt registrert samtidig med karakteristiske og spesielle gravminner. Gruppen arbeider med å lage retningslinjer for bevaring av gravplasser/minner. Arbeidet skjer i nært samarbeid med kirkevergen i Frogn.
 
Deltakelse i styrer og utvalg
Styret i Follo historielag: Bjørg Andersen
Styret i stiftelsen Follo Museum og
Stiftelsen Haakon ødegården: Solveig Krogsrud
Representantskapet for Follo Museum: Tore Vik, vararep. Arne Jørstad
Samarbeidsforum Fortidsminneforeningen: Bjørg Andersen
Styret i Frogn kulturråd: Laila Mathiesen
Frogn kulturråd – valgkomiteen: Bjørg Andersen
Arbeidsgruppe for bevaring av
Årungenvassdraget: Tore Vik og Arne Jørstad
 
For Frogn historielag
23. januar 2013
 
Solveig Krogsrud        Torstein Aamodt          Arne Jørstad         Tore Vik         Laila Mathiesen
 
 
 
 

 

Publisert 02.04.2013
 

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Årsmelding 2012 printericon a a a

 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden