Program 2013

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Program 2013

Vi tar forbehold om forandringer i det foreløpige programmet som også blir sendt ut til medlemmene.

Tirsdag 5. mars - Årsmøte
Vi møtes på Follo Museum kl.19. Årsmøtesakene behandles før temamøtet kl.19.30 om Kvinners stemmerett - et hundreårsjubileum. "Hva betydde allmen stemmerett for kvinner, som vi fikk i 1913, for befolkningen i Drøbak og Frogn?" Temamøtet er åpent for alle.

Tirsdag 9. april - Møtet på Follo museum kl.19 flyttet til 7. mai

Søndag 21. april -Byhistorisk omvisning i det gamle Christiania - Oppmøte kl.12 ved Børsen
Vi vandrer gjennom Kvadraturen på kryss og tvers i Wergelands fotspor og stanser ved flere av monumentalbygningene fra midten av 1800-tallet. Turen ender ved Wergelands grav på Vår Frelsers gravlund. (Turen tar ca.2-2,5 time) Turleder Reidar Øye Brevik

Tirsdag 7. mai - Møte på Follo museum kl.19 
Foredrag av Trond Svandal om eiendomsforhold i Frogn i middelalderen: Kirkegods og krongods.

Søndag 2. juni - Vandring kl.12 fra Høiås på Heer til Kringerud skanse med Torstein Aamodt
En ganske lettgått tur som starter på Høiås - ved Grendehuset/idrettsbanen. Vi får høre om de gamle husmannsplassene som lå i området. Derfra går vi langs Oberst Eriksen vei til Heer sentrum, og hører om den gamle travbanen, NM i 1952, obersten, bebyggelsen som kom i området fom 1950-tallet, den moderne Heer-byen og noe om de mange funn i området. Så går vi til de tre skansene på Heer - viktig 1905-historie - og avslutter med Kringerud gård og Kringerud skanse. Tilbake via Belsjø eller Kringerud.
Turen er en av fem turer som arrangeres sammen med Frogn kommune og Frognmarkas Venner.

Søndag 30. juni - Tur til Vestby: Omvisning i Hvitsten
Vi har forandret på opplegget denne dagen og får en omvisning nede i Hvitsten med Bjørn Linnestad fra Vestby Historielag. Han legger opp en rundtur og forteller om kunstnerne og gallionsfigurene.
Hvis vi har tid, legger vi også inn et besøk i museet i den gamle skolen.
Oppmøte kl. 12.00, parkering ved den gamle idrettsplassen

Søndag 15. sept. - Tur til Håøya med Drøbak og Frogn menigheter.
Båt kl.13 fra Sjøtorget. Det settes opp båt til oss og vi betaler direkte til matrosen. Voksenbillett er 120 kr tur-retur. Ta med egen niste. Hjemreise ca kl.16.

Slektskurs på PC: 10. og 17. sept. og 8. okt. kl 18.00 hver kveld.
Kursholdere blir Carl Birger van der Hagen og Sigbjørn Elvebakken
som også har ansvaret  for nybegynnerkurs i DIS-Oslo/Akershus regi. 
Åpent for alle, men medlemmer i historielaget har fortrinnsrett.
Medlemspris for kurset er 400kr - ikkemedlemmer betaler 800kr.
Påmelding til info@frogn-historielag.org
Kurset holdes  på Seiersten skole i et klasserom kl.18.00-21.00.

Tirsdag 24. sept. - Møte på Follo museum kl.19 i forbindelse med JoBu-utstillingen:
"Fra øks til hogstmaskin" -  Foredrag ved skogforsker Tore Vik om tømmerhogst og opparbeiding av skogsvirke gjennom tidene. Tore Vik er også lagets sekretær.

Søndag 29.sept. - Tur til Tjuåsen fra Fløyspjeld vest for det gamle industriområdet Fossen v. gamle Mossevei med  turleder Torstein Aamodt. Vi starter ved parkeringen på Fløyspjeld.
Turen er en av fem turer som arrangeres sammen med Frogn kommune og Frognmarkas Venner.

Tirsdag 19. nov. - Møte på Follo Museum kl.19 -
Arkeolog Reidun Aasheim
vil fortelle om Munchs liv på Ramme gård og spor han etterlot seg.
Det er montert en fin utendørs billedutstilling av funn som er gjort på Ramme. Reidun Aasheim var også med på utgravinger på Labo i Son og vil fortelle om unike funn derfra og fra jordhaugen som er fraktet derfra til Follo Museum.
Vestby historielag og Vestby kommune har laget opptil nå 34 videosnutter om Munch og Ramme gård som de har lagt ut på Youtube

Minnesamlingen 2012-2013 - utsatt frist til 15.april 2014
Alle personer som er født før 1950 oppfordres til å fortelle om barndom, ungdom, familieliv, yrkesliv, hobbier og/eller annet. Dette blir oppbevart til bruk for forskning og en kan velge om det skal være anonymt. Regler om dette står i brosjyren.
Brosjyren med instruksjoner og skjema.

Vi vil også annonsere i Akershus Amtstidende, i Badebyen.no, i Mitt.Oblad.no, i Follopuls.no (Origo.no)
og i Frogn kommunes kulturkalender på nett.

Vi er også på FACEBOOK                

Spørsmål sendes til info@frogn-historielag.org

Publisert 27.01.2014
 
 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden