20.nov-tr.gulbranssen

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / 20.nov-tr.gulbranssen printericon a a a

Temaaften 20.november om Trygve Gulbranssen og hans tilknytning til Nordre Frogn


Referat:
Vi var 27 tilhørere i kantinen på Seiersten ungdomsskole.
Bjørg Andersen kåserte om Trygve Gulbranssens liv og tok for seg stedsnavn fra Frogn i trilogien Bakom synger skogene. Vi kan lese om dette på hjemmesiden til Frogn Historielag under Utgivelser, der det er lagt ut lenker videre ut på nettet. Hun hadde laget en digital framvisning av fakta fra heftet om hvem han var i slekt med i Nordre Frogn, og om hvilke steder og personer som kunne ha vært modell i bøkene. Han hadde feriert i Skaubygda helt opp til 12-årsalderen på Vestre Dal og hans mor hadde fortalt han mange historier fra bygda.

Lenke til siden Utgivelser                                

Trilogien ble skrevet i 30-årene på Damplassen i Ullevaal Hageby der Gulbranssen bodde.
Bøkene ble oversatt til 30 språk og hadde et opplagstall på 12 millioner.

Da krigen kom i 1940, kjøpte han gården Hobøl i Eidsberg i Østfold. Det sies at han ikke ble verdsatt av samtiden, men Tore Hoel viste i sin bok "Trygve Gulbranssen og kritikken" (Aschehoug,1994) at han egentlig fikk mer positiv kritikk enn negativ også fra samtidsforfattere.

Bjørg laget et fint portrett av forfatteren, og et engasjert publikum verdsatte hennes framstilling.

Laila Mathiesen (ref)

Mer om kritikken og forfatterforeningen nedenunder:

           

Tore Hoel, som avdekket den svært positive samtidige mottakelsen av trilogien blant datidens kritikere, skrev på sin nettside:

"Det feilaktige bildet av hvordan trilogien ble mottatt har i alle år blitt presentert som et ugjendrivelig faktum. Så sent som i desember 2004 ble vi servert en utrolig historie av Brikt Jensen i NRK Radio, hvor lytterne fikk vite at Trygve Gulbranssen «fikk så det suste av norsk kritikk» og at «Eugenia Kielland var den ensomme svale» av positiv kritikk som ble forfatteren til del. I opposisjon til slike myteskapere, vil jeg hevde at hvis man i dag vil ta sjansen på å vurdere Trygve Gulbranssens bøker positivt, så har man ikke hele hans samtid mot seg, men det aller meste av samtiden med seg.

[...] I nevnte programinnslag i NRK hevdet han for øvrig at Trygve Gulbranssens medlemskap i Den norske forfatterforeningen ble «nedstemt - i første omgang - de kunne ikke ha en sånn forfatter inn i en sånn alvorlig forsamling».

Etter denne salve valgte Ragna Gulbranssen å undersøke omstendighetene rundt hennes fars medlemskap i forfatterforeningen, og har nylig fått brakt på det rene at Trygve Gulbranssen den 12. april 1938 ble anbefalt som medlem av utnevnelseskomiteen, som går under navnet Det litterære Råd, og som bestod av følgende syv personer: Nini Roll Anker, Sven Moren, Sigurd Hoel, Olav Duun, Eugenia Kielland, Rolf Thesen og Gunnar Reiss Andersen. Alle sammen kjente navn fra litteraturhistorien. Det finnes intet belegg i forfatterforeningens arkiver for påstanden om at Gulbranssen skulle ha blitt avvist slik Brikt Jensen hevder, og der er ingen andre kilder som bekrefter den påståtte negativitet som den generelle holdning fra forfattere i foreningen, slik Brikt Jensens uttalelse gir inntrykk av. Den litteraturhistoriske tyngde som ligger bak disse navnene fra utnevnelseskomiteen skulle jo tyde på det motsatte, slik bl.a. Sandemoses uttalelse viser, og at Gulbranssen ble tatt imot uten innsigelser blant sine likemenn og -kvinner. Dette var endog under Sigrid Undsets formannsperiode i foreningen."

I Hoels biografi kan en også lese om hvordan "nære venner og forfatterkolleger i Den norske forfatterforening" var blant de få "som virkelig fikk ham i tale på femti-tallet". Videre gjengis det:

"Den norske forfatterforening sender Dem hjertelige lykkeønskninger til 50-årsdagen. Vi takker Dem fordi De gjennom Deres bøker har fremmet Norges navn verden over og takker Dem også for den gentilitet De så ofte har vist foreningen. Alex Brinchmann." Samme mann deltok også i Gulbranssens fødselsdagslag.

Publisert 21.02.2013
(sist oppdatert 05.07.2024)
 

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / 20.nov-tr.gulbranssen printericon a a a

 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden