3. juni-dalsmåsan-tur

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / 3. juni-dalsmåsan-tur printericon a a a

Tur til Dalsmåsan og Glennemåsan 3.juni 2012

 

Bildealbum på Googles Picasa

1. Turen startet med orientering på Dal skole om torvproduksjon i Frogn, spesielt om Dalsmåsan, der det ble drevet torvuttak fra 1924 til 1947.
Det ble også vist en film om torvproduksjon tatt opp mens en skoleklasse fra Dal skole med lærer Karl Henrik Sollie i samarbeid med Leif Gulbjørnrud, viser litt om hvordan arbeidet med torvproduksjon foregikk.

2. Deretter kjørte vi til Linnebråte hvor brødrene Sundal hadde latt oss låne gårdsplass til parkering, slik at vi kunne starte turen herfra.

3. Første etappe gikk til Saraåsen hvor tyskerne hadde en av tre Freya-radar-lyttestasjoner i Nordre Frogn i 1943 – 45. Disse skulle observere fly som var på tokt mot Oslo.
Torstein Aamodt orienterte om disse anleggene og om at tyskerne var lite villige til å overgi seg
i mai 1945.

4. Turen fortsatte videre rundt Dalsmåsan hvor vi kunne se hvordan området hadde endret seg etter torvdriften. Vi så også at området sakte gror igjen med furuskog.


De mørke strekene er furuskogen som vokser mellom rennene der torva er tatt ut. (Googlekart)

5. Neste stopp var Glennemåsan hvor vi så på området der skoleklassen fra Dal hadde arbeidet med torv. Der står fortsatt 2 torvhytter igjen, slik at vi kunne se dimensjonene på disse.

6. Siste stopp var kaféen på Dalsmåsan. Her serverte Minda Karlsen, Måsan, kaffe til torvkjørende når de hentet torv på vinteren. De hadde ofte lang vei; noen kom helt fra Solbergbygda syd i Frogn og fra Nordby i Ås. Det var sikkert godt med en god, varm kaffekopp før de tok fatt på hjemveien.

 
Leif Gulbjørnrud forteller om driften ved Mindas kafé på Dalsmåsan.

 

Publisert 18.02.2013
 

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / 3. juni-dalsmåsan-tur printericon a a a

 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden