Program 2012

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Program 2012

Vi tar forbehold om forandringer i det foreløpige programmet som også blir sendt ut til medlemmene.

Mandag 20. febr på Follo museum kl.19.00. Om Kong Sverre, drap og brann i Frogn.
Dr.philos arkeolog Øystein Kock Johansen som først var satt opp som foredragsholder, har meldt forfall.
Torstein Aamodt tar oss med på en muntlig historisk vandring i Frogn og Drøbak med utgangspunkt i Frogn bygdebokverk. De fem bøkene kan kjøpes samlet for 200kr på møtet, og vi har salg fra kl.18.00. Drøbak Rotary og Frogn historielag  arrangerer møtet sammen og får inntekten av salget.

Tirsdag 6. mars
Årsmøte avholdes kl.19.00 i kantina på Seiersten skole. Etter årsmøtet ca. kl.19.30, holdes åpent møte, tema Et lykkelig ekteskap? 50 års markering av sammenslåingen av Frogn og Drøbak kommuner. Vi har invitert gamle politikere og byråkrater til å fortelle oss om hvordan de opplevde kommunesammenslåingen i 1962.

Søndag 22. april
Vandring i Kolstadmarka med hovedvekt på fornminner. Nestleder Torstein Aamodt er turleder.
Vi starter fra Sogsti skole kl.12.00.

Tirsdag 8. mai kl.19.00 i kantina på Seiersten skole - inngang fra Belsjøveien.
Møte med tema Framveksten av Drøbak på 1800- og 1900-tallet.
Christian Hintze Holm, førstekonservator ved Follo museum, forteller. Han er forfatter av bind 3 og 4 av Bygdebokverket.     Møtet bli fulgt opp med en byvandring følgende fredag.

Fredag 11. mai kl.18.00
Torstein Aamodt tar oss med til aktuelle steder i forbindelse med fremveksten av Drøbak. Frammøte ved støtten av Niels Carlsen i parken ved Hospitalet (Eldresenteret) som ligger rett ved Drøbak kirke.

Søndag 3. juni kl.12.00
Tur til Dalsmosen - Turen starter på Dal skole i musikkrommet i underetasjen, hvor det vises en video om torvproduksjonen. Den ble laget ifbm lærer Karl Henrik Sollies prosjekt gjennom 4 år sammen med sin klasse. Leif Gulbjørnrud, som selv er medvirkende i videoen, er turleder. Dalsmosen torvstrølag inviteres til å være med. Etter filmen møtes vi på Linnebråte parkering på Rv 157.

Søndag 19.august kl.10.00
Vi drar på tur til Gamle Hvam museum ved Årnes sammen med Follo museums Venner.
Link til Gamle Hvam
Det arrangeres skyss i privatbiler for dem som ikke har egen bil.
Påmelding annonseres senere.

Søndag 9.sept
Da er det Kulturminnedag i hele landet. Se Follo museums programsenere.

Søndag 16.sept fra Frogn kirke etter gudstjenesten ca. kl.12.00
Vi går på tur sammen med menigheten i området rundt kirken. Vi går den gamle kirkeveien fra kirken til Bakker. I kirken er det høsttakkefest fra kl.11.00. Bygdekvinnene har pyntet kirken med markens grøde dvs grønnsaker og blomster.

Tirsdag 16. oktober kl.1900 på Follo Museum
Foredrag ved Øivind Larsen om «Jo-Bu Mekaniske Verksted – en hjørnestensbedift i Frogn på 1950-60-tallet»

Tirsdag 20.november kl.19 i kantina på Seiersten skole
Foredrag om forfatteren Trygve Gulbranssens tilknytning til Frogn. Gulbranssen ble verdensberømt for trilogien Bakom synger skogene i 1930årene. Bjørg Andersen legger fram historielagets gruppe-prosjekt fra 1999. Les mer om prosjektet

Aktuelt tema for høsten er også en tur til Nordre Håøya. Det foreligger nå forslag til forvaltningsplan i samarbeid med Oslofjordens friluftsråd, Oslo kommune og Frogn kommune, som ser spennende ut.
Mer informasjon : Turen til Håøya utsettes til våren.

Vi vil også annonsere i Akershus Amtstidende, i Badebyen.no, i Mitt.Oblad.no, i Follopuls.no (Origo.no)
og i Frogn kommunes kulturkalender på nett.

Vi er også på FACEBOOK                                  Spørsmål sendes til info@frogn-historielag.org

Publisert 09.01.2013
 
 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden