Middelalderby

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Middelalderby printericon a a a

Middelalderbyen Oslo

Oslo ladegård er en staselig lystgård fra barokkepoken i hjertet av Oslos middelalderby.
Hovedhuset er fra 1720-årene, og rommer flotte salonger med interiører fra 1700- og 1800-tallet. Middelalderhallen i kjelleren er en del av første etasje i bispeborgen fra 1200-tallet.

Middelalderbyen Oslo - Ladegården arrangerer konserter i barokksalen eller biskop Nikolas' vinterhall hele året. Det tilbys også egne opplegg til skolene, blant annet gjennom Den kulturelle skolesekken.

Et av nettstedene for Middelalderbyen i Oslo : Kulturminneløyper   Fra Kulturminneåret 2009

Hva vi fikk se 16. okt 2012: Bispegården i Gamlebyen og Ruinparken, hustufter og streter fra tidlig middelalder, Kongsgården, Håkon V's grav og andre kirke- og klosterruiner.

Fra Kunnskapforlagets Leksikon: Alnaelva, tidl. også kalt Loelva, elv i Oslo, med kilder i Lillomarka og munning i Kongshavn sør for Gamlebyen, lengde 15 km fra Alnsjøen til fjorden. Alnas naturlige utløp lå imidlertid mellom Grønlia og Sørenga i Gamlebyen, og ved utløpet ble Oslo grunnlagt omkring 1000.

Alna ble i 1922 lagt i tunnel mellom Kværner og utløpet, og områdene langs det opprinnelige elveløpet er hovedsakelig nyttet til jernbaneformål.
Til Oslos tusenårsjubileum i 2000 ble vannspeilet ved Alnas naturlige munning gjenskapt; ved munningen ligger ruinene etter Mariakirken og Kongsgården.

Ved fossene i elva ble det tidlig reist industri, bl.a. på Kværner, Bryn og Grorud.
Det har likeledes vært drevet atskillig teglverksvirksomhet ved elva; de første ble drevet ved munningen alt omkring 1300.

Navnet Alna kan komme av norrønt ǫln, 'alen', eg. 'albue', for å betegne elveløpets buktninger,
eller av verbalroten al-, 'vokse'.
Navnet Loelva skyldes Peder Claussøn Friis, som trodde navnet Oslo betydde Loelvas os.

Bilder tatt da Frogn Historielag besøkte Middelalderbyen ligger på Frogn Historielags område på Google

Publisert 30.04.2012
(sist oppdatert 07.04.2014)
 

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Middelalderby printericon a a a

 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden