Byvandring

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Vandringen i Drøbak

REFERAT FRA HISTORIELAGETS VANDRING
ETTER GUDSTJENESTEN 25. SEPT. 2011

 

Vi samlet oss utenfor kirken etter gudstjenesten, og med Torstein Aamodt og Tore Vik som turledere vandret vi oppover Seimbakken. Første stopp var nedenfor den bratteste kneika hvor vi sto utenfor nummer 14 hvor oberst Birger Eriksen hadde bodd og nr. 15 hvor Gunnar Andersen som var den første som fikk Egebergs ærespris i 1918, hadde bodd.

Neste stopp var ved den nye presteboligen som ble bygd på en tomt som ble skilt ut fra Forsvarets eiendommer i 1926. Vi vandret videre til Frogn Rådhus og stanset foran minnestøtten over de fra Frogn som falt under Andre verdenskrig. Det ble redegjort for Rådhusets tilblivelse og også om Ilnis kåpefabrikk som lå der Rådhuset nå ligger.

Vi stanset ved Seiersten ungdomsskole som var den tredje som ble bygd i landet, til og med før reformen om 9-årig skole var satt ut i livet.

Under vandringen videre tok vi av fra Belsjøvegen og gikk opp mot Veisvingbatteriet hvor det ble redegjort for byggearbeidene i 1890-årene og spesielt om Veisvingbatteriets funksjon da det ble bygd. På dette stedet kom en av deltakerne, Aud Borgny Furru, med verdifulle tilleggsopplysninger fra sin oppvekst som datter av forpakteren på forsvareiendommene fra 1933 til 1941. Hun hadde mange interessante opplysninger å gi under den videre vandringen fra Veisvingbatteriet via grunnmuren etter forpakterboligen og til Seiersten skanse.

Jon Ivar Paulsen redegjorde for ferstningsverkene i tilknytning til Seiersten skanse og Torstein Aamodt forklarte hvorledes landskapet etter all sannsynlighet så ut før 1898 da eiendommen ble overført fra Kirkedepartementet til Forsvarsdepartementet. Dette er stedet hvor den gamle prestegården lå. Tore Vik fortalte om noen av prestene som hadde bodd i prestegården, først og fremst om Morten Wendelboe Münster, Otto Bull og Johan Henrik Gude. Det ble også gitt informasjon om forsvarsverkene som ble bygd på 1890-tallet.

Solveig tok bilder som ligger på historielagets område på Google.

Publisert 29.04.2012
 
 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden