Blylaget

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Blylaget

Frogn Historielag på omvisning i Blylaget og Gamle Haslum lørdag 7.mai
Tekst og bilder av Anne Lund

En glad gruppe vandrere fra Frogn Historielag tok turen til Gamle Haslum på lørdag for å få en guidet tur i Solbukta og Blylaget. Programmet inneholdt også bakgrunn og historie for våningshuset på Gamle Haslum som ble bygget på begynnelsen av 1700 tallet og som ligger i Solbukta i Nordre Frogn.  Leder i Frogn Historielag Solveig Krogsrud ønsket velkommen og guide Solveig Lund  introduserte opplegget for dagen.

Haslum gård har spilt en stor rolle i utviklingen av området Solbukta og Blylaget, både når det gjelder salg av hyttetomter fra tidlig på 1900 tallet og start av ulike næringer. Her finner du spor etter en gammel sprengstoffabrikk som ble sprengt i luften og en hermetikkfabrikk som blant annet sørget for proviant til Amundsen og Nansen på deres oppdagelsesreiser. Eieren som satte i gang dette var forretningsmannen Fritz Frølich som var bosatt i Kristiania og som kjøpte Haslum gård til sin sønn. Fritz Frølich junior startet handelsgartneri som senere ble overtatt av Sophie Frølich. Hun startet en hagebruksskole for kvinner som lå i Solbukta med en rik samling av frukttrær og annen flora. Skolen deltok i en hagebrukskonkurranse i New York i 1900 og vant et diplom for sitt nybrottsarbeide med å hermetisere epler. 

Gården ble delt i 1880 årene og neste eier av Gamle Haslum var høyesterettsadvokat Glør Mejdell som solgte ut parseller i Solbuktaområdet og slik åpnet for at arbeidere fra Kristiania kunne bygge rimelige hytter og dermed ha et feriested for sine familier. Fra starten på 1900 tallet og frem til 2. Verdenskrig var det også andre som solgte tomter i samme område. Båttrafikken tok seg kraftig opp i sommerhalvåret i Blylaget med opp til 45 000 passasjerer hvert år. Hver fredag la “pappabåten” til ved Blylaget brygge med alle fedrene som kom fra jobb i Kristiania for en velfortjent helg på landet. Følger du den merkede kirkeveien fra Solbukta opp Korsveien, så går du gjennom dette feltet kalt “hyttebyen” fram til Blylaget. Her fikk LO lederen Ole Lian og andre kjente personer i arbeiderbevegelsen hytter, og det ble bygget to feriekolonier for barnehjemsbarn, ett for jenter og et for gutter. Blylagkjenner Harald Oppsand fortalte at jentene og guttene måtte svømme adskilt på Sindingstranda. Både bønder, kolonial-eiere og sommerferierende satte pris på parsellutstykkingen som Glør Mejdell og andre satte i gang. 

Advokat Glør Mejdell var forøvrig aktiv i Myrmannbevegelsen i forbindelse med innføringen av parlamentarismen i Norge. Et stykke jord ble solgt til de som ville for at de skulle få stemmerett ved valget i 1883.

Fra hyttebyen gikk turen ned til kunstnerområdet i Blylaget hvor vi fikk høre hvordan Sindingfamilien  slo seg ned i området, dette fortalt av Lill Elisabeth Havstad. Vi fikk se rester av det store ishuset og fikk høre om isproduksjonen som hadde sin storhetstid i 1890 årene. Karl Garder fortalte at det ble  solgt isblokker for 1,5 millioner kroner i 1897. Det var Fritz Frølich senior som startet driften i 1875 og Søren Parr overtok i 1880. Mange eiere drev med denne næringen og totalt var det 25 isdammer på Nesodden og 30 i Frogn. Det var også isdammer i Røyken og Asker. Karl Garder fortalte at den fineste isen var pjolterisen som blant annet dronningen av England fikk. Tilhørerne satte pris på historier både om Aksel Sandemose som barnevakt for Gudmund Havstad og bakgrunnen for diktet “Europa brenner” av Arnulf Øverland. 

Runden ble avsluttet hos Sveinung Havstad som fortalte om sin tinnproduksjon og familiens historie tilknyttet huset Damlien. Fra Havstad Tinn gikk turen gjennom Nesoddlandets lille paradis Ekelunden i Solbukta der man finner restene av den gamle kjerreveien som ble brukt som hovedvei fram til Glenneveien ble bygget i årene 1955-1960. Dette området ble også aktivt brukt hver 17. Mai som samlingssted for beboerne i området. 

Vel tilbake på Gamle Haslum fikk vi servert kaffe og kaker mens vi hørte om Haslum gårds historie fra 1660 og framover og de ulike eierne som har bodd her. Eierne Solveig og Thorleif har satt seg godt inn i gårdens historie. Alt i alt var det en hyggelig tur på en solfylt og varm dag, og alle kom seg vel hjem.

Ta en titt på bildene som ligger i et Picasa-album: 7.mai

Besøket i Tinnsmia til Sveining Havstad var et av høydepunktene i Blylaget. 
 

Publisert 28.04.2012
 
 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden