Leder:
Arne Rød
mob: 909 26 280
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Arne Rød
Osloveien 281
1449 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 240
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 360
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Historiske stier / Årungenvassdraget printericon a a a

Årungselva og industri der

2017 - Søndag 15.oktober foretok vi avduking av tavle som forteller om industrivirksomheten her.
Historielagene i Frogn og Ås klarte ikke helt å gi slipp på tanken om Årungen og tirsdag 1.3. 2016 hadde vi et møte for å blåse liv i prosjektet Årungvassdraget. Vi ble et enige om et forenklet prosjekt, det vil si å rydde, lage adkomst til ruinene ved Øvre Mølle v/RV 156, og sette opp en informasjonstavle som beskriver industrihistorien knyttet til Årungselva. Nå er prosjektet fullført, en flott innholdsrik informasjonstavle er på plass. Vi fikk også høre mer om den spennende historien knyttet til området. Det ble en enkel servering fra bålpanne. Tavla er realisert ved hjelp av Akershus fylke samt bidrag fra Frogn kommune, Ås kommuner, Frogn kulturråd og Follo Historielag.

Tavle-Aarungselva - Tegningene er laget av Vidar Asheim, Ås. Tekst ved fylkeskontoret.
 

Se også vår Facebookside med bilder fra dugnad før presentasjonen

I 2007 var dette tema en programpost i Frogn historielag sammen med Ås Historielag:
Tirsdag 9.oktober - Rundebordskonferanse på Follo museum: Kulturminnevern langs Årungselva. Politikere fra alle partier var invitert og en representant fra fylket.

Ole Johs Hafsten og Bjørg Andersen dro ned til elva og Bjørg fotograferte der Ole Johs ville ha bilder.  Bjørg laget en powerpoint-presentasjon som innledet rundebordskonferansen på museet.
Den kan åpnes herved:Aarungselva07-3.pdf

Frogn Historielag sammen med Ås Historielag, våre respektive kommuner, Follo Museum og Akershus museum ser på mulighetene for å få laget en opplevelsessti med tavler  langs Årungselva for å dokumentere for befolkningen all den industri som elva gjorde mulig helt inn på 1900-tallet.

Froen mølle på foto under før den nye E6 ble anlagt. Mølla ligger midt i bildet. Plassen i forgrunnen er revet,og dammen er borte for E6 går nå her. Mølla ligger nå sør for rundkjøringa til Rv23, til Rv156 og Årungenveien.

Ruinene av mølla ligger inni trekanten mellom E6, gamle Åsveien og avkjøringen til venstre i bildet sør for rundkjøringa. Derfra går 156 nordover mot Nesodden og Vinterbro. Bak det blå informasjonsskiltet.

Publisert 26.04.2012
 

Du er her: Forsiden / Historiske stier / Årungenvassdraget printericon a a a

 
forsiden | program | styret 2022 | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier
registrering | frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden