Ref. årsmøtet 2012

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Ref. årsmøtet 2012 printericon a a a

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTET I FROGN HISTORIELAG 

Tirsdag 6. mars 2012 

Det var møtt fram 29 medlemmer av Frogn historielag. 

Leder, Solveig Krogsrud ønsket velkommen. Det var ingen innvendinger mot innkallingen. Til å lede årsmøtet ble valgt Halvor Glenne, til referent Tore Vik og Kjell Roxrud og Johs. Johansen ble valgt til å underskrive protokollen. 

Årsmeldingen ble lest opp av leder. Det ble gjort oppmerksom på at Laila Mathiesen var vararepresentant i styret for Frogn kulturråd. 

Regnskapet ble delt ut og gjennomgått av Arne Jørstad. Underskuddet av størrelsesorden 20.000 kr er ikke reelt i da den største posten gjelder nye skilt til stimerking. Dette dekkes av tidligere bevilgning fra Sparebankstiftelsen. Utgiftene til honorarer har blitt større enn budsjettert. Historielaget har ca. 15.000 kr i likvide midler før innbetaling av kontingent. Regnskapet ble godkjent.

Kontingenten ble foreslått å være uforandret, kr. 360 for familier, kr. 240 for enkelt-medlemmer. Dette ble vedtatt.

Budsjett ble fremlagt. Det forutsatte en aktivitet av om lag samme omfang som de senere årene. Budsjettet ble vedtatt. 

Valg. Valgkomiteens forslag ble lagt fram av Steinar Sneis. Følgende valg ble foretatt.

Styremedlem Arne Jørstad (gjenvalg)
Tore Vik (gjenvalg)
Laila Mathiesen (nytt medlem)
Leder: Solveig Krogsrud (gjenvalg)
Varamedlemmer: Bjørg Andersen og Jorun Burum (gjenvalg) 

Styret for 2012 består av:
Solveig Krogsrud, leder (1 år)
Torstein Aamodt (1 år)
Arne Jørstad (2 år)
Tore Vik (2 år)
Laila Mathiesen (2 år)
Varamedlemmer:
Bjørg Andersen (1 år)
Jorun Burum (1 år) 

Revisorer for 1 år: Asgjerd Wærnhus og Halvor Glenne (gjenvalg)
Nytt medlem av valgkomiteen : Anne Bonden

Arbeidsprogram for 2012. Leder la fram oversikt over planlagt aktivitet for 2012 når det gjelder møter og turer. Det ble etterlyst hvilke planer som foreligger for virksomheten i arbeidsgruppene. 

Forslag. Det var ikke kommet inn noen forslag. 

Etter årsmøtet var det en samtale om begivenhetene i 1962 da Fogn og Drøbak kommuner ble slått sammen. Tittelen var: Et lykkelig ekteskap? Samtalen ble ledet av Torstein Aamodt og de som deltok var Asgjerd Wærnhus og Arne Røed. Bjørn Stokkeland og Per Pedersen hadde meldt avbud. 

Frogn 7. mars 2012 

Tore Vik                               Kjell Roxrud  sign.                          Johs. Johansen  sign.
ref.

     

Publisert 25.04.2012
(sist oppdatert 30.06.2012)
 

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Ref. årsmøtet 2012 printericon a a a

 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden