Ref. årsmøtet 2011

Leder:
Arne Rød
mob: 909 26 280
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Arne Rød
Osloveien 281
1449 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 240
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 360
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Ref. årsmøtet 2011 printericon a a a

Referat fra årsmøtet 2011 Frogn historielag

Tirsdag 15. mars 2011 på Seiersten skole

Leder Solveig Krogsrud ønsket velkommen. Det var ingen innvendinger mot innkallingen.
Til å lede årsmøtet ble valgt Halvor Glenne, til referent Tore Vik og til å underskrive protokollen Knut Saxebøl og Svein Holsen.

Årsmeldingen ble lest opp av leder.  I forbindelse med omtale av samarbeidet med Frognmarkas venner om merking av stier og løyper, ønsket Åsmund Berg å presisere at det var Frogn historielag som hadde startet opp med merking av stier.  Årsmeldingen ble godkjent.

Regnskapet ble gjennomgått av Arne Jørstad.  Både inntektssiden og utgiftssiden er av størrelsesorden som tidligere år.  Regnskapet ble godkjent.

Kontingenten ble foreslått uforandret, kr. 360 for familier, kr. 240 for enkeltmedlemmer.  Dette ble vedtatt.

Budsjett ble fremlagt.  Det var basert på en lignende aktivitet som tidligere år, og det ble vedtatt.

Valg.  Valgkomiteens forslag ble lagt fram av Ola H. Raumli.  Følgende valg ble foretatt:
Styremedlem for 2 år.     Solveig Krogsrud    (gjenvalg)
                                  Torstein Aamodt    (gjenvalg)    
                                  Arne Jørstad        (gjenvalg)
Leder for 1 år:               Solveig Krogsrud    (gjenvalg)
Varamedlemmer for 1 år:  Bjørg Andersen og Jorun Burum    (gjenvalg)
Revisorer for 1 år            Asgjerd Wernhus og Halvor Glenne    (gjenvalg)
Nytt medlem av valgkomiteen:    Svein Holsen.

Arbeidsprogram for 2011. Programmet ble delt ut og kommentert.  Vårprogrammet er stort sett fastlagt, mens det gjenstår å fastsette tidspunkt for noen av høstens arrangementer.

Forslag. Det var ikke kommet inn noen forslag.

Åsmund Berg grep ordet og gratulerte med valget.  Han pekte på betydningen av å ha et historielag og opplyste om at han selv var valgt som leder for Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus.  Han håpet på et godt samarbeid som bl.a. vil bestå av samarbeide om arkivet i bankkjelleren.  Han overleverte den siste årboka for Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus.                   
 
Etter årsmøtet redegjorde avdelingsleder Kjartan Fønstelien hos fylkesarkeologen om nye arkeologiske funn i Frogn.

Frogn 18. mars 2011   

Tore Vik    (sign.)  
                              Svein Holsen  (sign.)            Knut Saxebøl  (sign.)

 

Publisert 06.02.2012
 

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Ref. årsmøtet 2011 printericon a a a

 
forsiden | program | styret 2022 | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier
registrering | frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden