Ã…rsmelding 2011

Leder:
Arne Rød
mob: 909 26 280
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Arne Rød
Osloveien 281
1449 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 240
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 360
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Ã…rsmelding 2011 printericon a a a

Årsmelding 2011

FROGN HISTORIELAG

Styret 

Styret har bestått av:

Solveig Krogsrud – leder

Torstein Aamodt – nestleder

Arne Jørstad – kasserer

Tore Vik - sekretær

Anne Bonden – styremedlem

Varamedlemmer har vært: Jorun Burum og Bjørg Andersen

Revisorer: Halvor Glenne og Asgjerd Wærnhus

Valgkomiteen har bestått av: Steinar Sneis, Lisbeth Wilberg og Svein Holsen

 

Det har vært avholdt 7 styremøter og behandlet 51 saker.

 

Medlemmer

 

Historielaget hadde 159 medlemmer ved årsskiftet 2011/2012.

 

Virksomheten

 

Møter og turer

 

8. februar holdt Jan Wold-Hansen foredrag om istrafikken i Frogn. Møtet var blitt utsatt fra 23. november i 2010.

 

Årsmøtet ble holdt tirsdag 15. mars. Etter årsmøtesakene holdt arkeolog Kjartan Fønstelien i Akershus fylkeskommune foredrag om nye arkeologiske funn i Frogn.

 

Lørdag 7. mai var Solveig Lund turleder for en rundvandring i Blylaget. Turen ble avsluttet på Gamle Haslum hvor det ble redegjort for eiendommens historie.

 

I samarbeide med Follo museum hvor det var en utstilling i anledning 100-års jubileet for erobringen av Sydpolen, ble det 24. mai arrangert et foredrag av etnolog og polarhistoriker Susan Barr om Roald Amundsen.

 

Medlemmer av historielaget hadde fått anledning til å delta i Interesseforeningen for Oslo Middelalder sin tur til Vestfold lørdag 28. mai. Det var liten interesse fra historielagets medlemmer.

 

Lørdag 18. juni ble det arrangert tur til Roald Amundsens hjem, Uranienborg, i Svartskog.

 

Søndag 25. september ble den årlige turen i samarbeide med Drøbak og Frogn menigheter arrangert etter gudstjenesten. Vi gikk fra Drøbak kirke og endte opp ved Seiersten skanse hvor i sin tid Drøbak prestegård lå. Det ble bl.a. fortalt om prestene i Drøbak på 1800-tallet. Torstein Aamodt og Tore Vik ledet turen.

 

Søndag 16. oktober ble det arrangert omvisning i Oslo middelalderby med start fra Oslo ladegård.

 

Tirsdag 22. november holdt museumsdirektør Karin Berg foredrag med utgangspunkt i Kongens jakke, og foredraget dreide seg i stor grad om Sylvia Salvesen på Ekeberg gård.

 

Det har vært bra oppmøte på de fleste møter og turer.

 

Øvrig Virksomhet

 

Samarbeidet med Frogn Bondelag og Frogn Bygdekvinnelag om rydding, merking og vedlikehold av kulturminner er ført videre ved at det er tatt kontakt med grunneiere på Krogsrud Øvre og Solberg Øvre og Nedre. Arkeolog Margrethe Figenschou Simensen har vært på befaring. På Krogsrud Øvre er det klart for rydding. De øvrige grunneierne er positive. Det er tatt kontakt med Viken skog som vil være behjelpelig med å få planlagt drift som tar hensyn til kulturminnene.

 

Arbeidet med å ta vare på kulturminner langs Årungenvassdraget har ligget stille. Follo museum hadde påtatt seg å legge til rette for ansettelse av en prosjektleder. Dette har imidlertid hittil ikke gitt noe resultat. Historielaget er i kontakt med museet for å finne ut om det er realistisk å fortsette prosjektet slik det var planlagt.

 

Arkivet i bankkjelleren er lagt til rette for at lagets medlemmer kan benytte seg av det. Det er laget en ”nøkkel” som gjør det mulig å finne aktuelle dokumenter. Nøkkelen ligger på hjemmesiden. Bildearkivet er ført tilbake fra Follo museum.

 

Klaus Bareksten oversendte til historielaget et manuskript hans tante hadde skrevet om sin oppvekst i Drøbak. Manuskriptet inneholder mange interessante observasjoner og refleksjoner om livet i Drøbak i mellom- og etterkrigstiden. Etter noe omarbeiding er det planen å legge manuskriptet ut på hjemmesiden.

 

Arbeidsgrupper

 

Når det gjelder merking av stier, er stien fra Froen til Fløyspjeld lagt om slik at det ikke er nødvendig å gå langs gjerdet ved riksvei 23. Stien ligger nå på tørrere grunn. - Det er innledet samarbeid med stigruppa i Frognmarkas venner. Bl.a. er de fleste skiltene byttet ut med den typen skilt som Skiforeningen bruker. Disse skiltene har kulturminnesymbol og er merket med historielagets logo.

 

Gruppe for kirkehistorie og kirkegårder er opprettet, men har ennå ikke startet opp arbeidet. Som ledd i et prosjekt som DIS-Norge har gjennomført, er alle gravminner på Frogn kirkegård blitt fotografert og lagt ut på DIS-Norges hjemmeside.

 

Deltakelse i styrer og utvalg

 

Styret i Follo historielag: Bjørg Andersen

Styret i stiftelsen Follo Museum og

Stiftelsen Haakon ødegården: Solveig Krogsrud

Representantskapet for Follo Museum: Tore Vik, vararep. Arne Jørstad

Samarbeidsforum Fortidsminneforeningen: Bjørg Andersen

Frogn kulturråd – valgkomiteen: Bjørg Andersen

Arbeidsgruppe for bevaring av

Årungenvassdraget: Tore Vik og Arne Jørstad

 
Styret

 

Publisert 16.04.2011
(sist oppdatert 25.04.2012)
 

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Ã…rsmelding 2011 printericon a a a

 
forsiden | program | styret 2022 | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier
registrering | frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden