Styret 2014

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Styret 2014

Post til historielaget:  info@frogn-historielag.org

Verv Navn Adr. / epost Tlf. Mob.
Leder Solveig Krogsrud Karl Sagas vei 6,
1440 Drøbak
Send e-post.
64 90 90 70 404 77 755
(Nestleder) Torstein Aamodt
døde 15.juli 14
Museumsveien 8
1440 Drøbak
 
   
Kasserer Arne Jørstad Bergabakken 13, Brevik,
1455 Nordre Frogn
Send e-post.
64 93 90 66 901 52 962
Styremedlem Inger-Lise Smebøl Seierstenveien 2
1440 Drøbak
Send e-post
64 93 38 06 9285543
Sekretær Laila Mathiesen Vestbyveien 36
1440 Drøbak
Send e-post.
64 93 18 41 911 04 191
Vara
Webansvar
Bjørg Andersen Nesoddveien 283
1455 Nordre Frogn
Send e-post.
922 55 649 64 93 90 67
Vara Reidar Øye Brevik Furubråtveien 11A
1170 Oslo
Send e-post
  954 06 515

Til styreoversikten tilbake til 1977 (stiftelsesåret)

Publisert 16.04.2011
 
 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden