Program 2014

Leder:
Arne Rød
mob: 909 26 280
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Arne Rød
Osloveien 281
1449 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 240
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 360
1 Follominne inkludert

Program 2014

Året 2014 feires 200-årsjubileet for Grunnloven vår.
Mer om jubileet her.

Vi tar forbehold om forandringer i vårt foreløpige program som også blir sendt ut til medlemmene sammen med årsmøtepapirene.

Søndag 23. februar Grunnlovsgudstjeneste i Drøbak kirke fordi valgmennene i 1814 ble utpekt i soknekirkene. Sokneprest Anne Mathilde Klare og tidligere prest Leif Lund Berg forretter. Ina Kringlebotn skal synge og Drøbak Kantori deltar. Etter gudstjenesten holder historielagets Torstein Aamodt foredrag om valgene i 1814. Frogn kommunes ordfører Thore Vestby vil tale om Grunnloven og demokratiet. Kirkekaffen og foredragene holdes i kirken.

Tirsdag 11. mars Årsmøte kl. 19.00
Vi møtes på Follo Museum kl.19. Årsmøtesakene behandles før temamøtet som starter kl.19.30.
Foredrag ved  historiker Trond Svandal  om krigshandlingene i 1814, og om hvilke konsekvenser de hadde for Drøbak og Frogn.  Temamøtet er åpent for alle.

Onsdag 26. mars   Første møte i vårt Slektsforum på Biblioteket  kl.17–19 i Lokalhistorisk rom i 2.etasje. (De andre møtene er planlagt til 23. april, 28. mai og 25. juni.)

Onsdag 23. april   Kirkegårdsvandring på Drøbak kirkegård kl 19.00      
Torstein Aamodt er vår guide til kunnskap om hvem som er gravlagt på Drøbak kirkegård.
                                Slektsforum på biblioteket kl.17
19

Tirsdag 6. mai  Follo museum kl.19.00
Historiker Aslak Kittelsen holder foredrag om Hollendertrafikken  på 1600-tallet  spesielt med henblikk på Drøbak og Frogn. Hollandske skip hentet trelast i Norge.

Søndag 25. mai   Festningsmarsjen (ca. 6 timer) i anledning 200 års jubileet for grunnloven. Påmelding og Informasjon om marsjen finner dere her.

Onsdag 28. mai – Slektsforum fortsetter. Frogn bibliotek kl. 17.00 – 19.00. Alle interesserte er velkomne. Møtet 25. juni avlyses.

Torsdag 12. juni – Vandring i Ekeberg parken kl. 18.00. Vi går fra Jomfrubråten stasjon på linje
18/19. Det er lettest å parkere ved Sjømannsskolen og ta trikken oppover en holdeplass. Reidar Brevik forteller om krigskirkegården, fortidsminner, skulpturparken, folkeliv og bysteiner i Ekeberg-skogen. Vi avslutter med en runde på det flotte Besøkssenteret. Deltakeravgift kr. 125,-.

Tirsdag 16. september Møte på Follo Museum kl. 19.00  I samarbeid med Follo museum.
Historiker Christian Hinze Holm og lærer Reidar Øye Brevik: Foredrag om husmannsordningen generelt. Vi tar for oss to husmannsplasser i Frogn og forteller om to familiers reise fra husmannsplassen til nåtid. Serverer "husmannskost", pannekaker laget av byggmel stekt på takke, med blåbærsyltetøy.
Vi har også fått vårt møte inn på Kulturvern.no sin web.  Plakat for møtet her.

Lørdag 20. september – Kl.14.00:  Vandretur fra Røis til Krogsrudsand
Dette er en fortsettelse  av møtet 16. sept. Begge arrangement er innslag i Kulturminnedagene 2014. Frammøte på parkeringsplassen ved Røis (på Vestbyveien).

Onsdag 24. september – Slektsforum fortsetter på Frogn bibliotek i Drøbak kl.17 - 19

Søndag 12. oktober – Vandring på Frogn kirkegård ca kl.12.30 etter gudstjenesten i samarbeid med menigheten. Dag Kjetil Hartberg holder gudstjenesten. Kirkegårdsgruppa med  Solveig Krogsrud og Lisbeth Wilberg leder oss rundt sammen med Hartberg.

Tirsdag 2. desember – Follo museum kl. 19.00 :  Lysbildeforedrag ved Karl Gervin om Kirkebakken.
Gervin er idéhistoriker og teolog. – Karl Gervins blogg

Frogn Historielag vil komme i dialog med kommunen og arrangere et åpent møte
med tema Bevaring av ikke fredede kulturminner. Dette kommer vi tilbake til senere.

Minnesamlingen 20122013 utsatt frist til 15. april 2014
Alle personer som er født før 1950 oppfordres til å fortelle om barndom, ungdom, familieliv, yrkesliv, hobbier og/eller annet. Dette blir oppbevart til bruk for forskning og en kan velge om det skal være anonymt. Regler om dette står i brosjyren.
Brosjyren med instruksjoner og skjema.

Brenner du for å dele noe du har opplevd/husker fra din barndom eller annet så skriv og del det på www.Digitaltfortalt.no   Nå blir vi oppfordret til å skrive barndomsminner om 17. mai feiringen.

Frogn Historielags hjemmeside er også forum for familiehistorier og bedriftshistorier. Vi tar gjerne imot en artikkel fra deg. Mange i Frogn har allerede skrevet i Pensjonistnytt, men vi er også interessert. De to historiene vi har fått, ligger på websiden her under Frogns historie.

Vår tur i Havsjødalen i samarbeid med Tor Thoresen er nå lagt til våren 2015.

Vi vil også annonsere i Akershus Amtstidende,  i Follopuls.no (Origo.no), i Mitt.Oblad.no i Hva skjer,
og i Frogn kommunes kulturkalender på nett.

Vi er også på FACEBOOK                

Spørsmål sendes til info@frogn-historielag.org

Publisert 04.04.2011
 
 
forsiden | program | styret 2022 | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier
registrering | frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden