Isdammene

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Trivelig og lærerik tur fra Røis til Kjeppestadbukta

Vel 40 vandrere fulgte Bjørn Linnestad og Svein Holsen på turen søndag 10.10.2010, der isproduksjonen og dens betydning for Drøbak og Frogn var hovedtema.

Fra Røis gikk turen sørover langs Breivei, som var den gamle hovedveien og postveien før Vestbyveien ble anlagt. Her passerte vi stedet til husmannsplassen der Johan Breivei bodde, denne flotte og staute, men også litt spesielle karen, som gikk for å være den sterkeste i hele Follo.

Ute i Europa, og spesielt i England, ble det på slutten av 1800-tallet stor etterspørsel etter is til nedkjøling av matvarer, og på begge sider av Oslofjorden ble det anlagt dammer for å dekke dette behovet. Drøbak ble den største utskipingshavnen for is i hele landet, og Parr var den største iseksportøren. Ovenfor Kjeppestadbukta var det tre dammer, og to av dem ligger der fortsatt fulle av vann, mens den tredje er tørrlagt.

Isproduksjonen var arbeidskrevende og ga dermed arbeid til mange. I sommerhalvåret måtte busk og kratt langs dammene fjernes, om vinteren måtte isen måkes og holdes ren for snø og før skjæring måtte som regel det øverste laget høvles vekk. Isen skulle være så blank at engelskmennene kunne lese overskriftene i ”Times” gjennom den! De store isblokkene ble stort sett fraktet med hest og slede ned mot fjorden. Trerenner ble noen steder brukt det siste stykket og for å få isen om bord på skutene. På bl.a. Parrstranda sto ishus der isen ble lagret før varene ble sendt over havet.

Det var en farefull ferd for sjøfolkene som hadde denne lasten om bord. Isen kunne både begynne å smelte og gli, forskyve seg og kanskje slå hull på skipssida. Mang er skute gikk ned med mann og last. Men nektet man å ta hyre på ei av Parrs isskuter, visste man ikke om man fikk jobb på ei annen av skutene hans heller.

Etter en rast nede i bukta gikk turen oppom en gravrøys fra bronsealderen. Den ligger med vidt utsyn over fjorden, slik graver i den tiden gjerne ble lagt.

Bjørn Linnestad hadde mye artig å fortelle utenom det som er nevnt her også.

23.november er det et ”oppfølgingsmøte” etter denne turen, der Jan Wold Hansen skal holde foredrag om isproduksjonen.

Velkommen til alle som har lyst til å lære mer om Drøbak og Frogns historie!

Anne Bonden

Til Frogn historielagsnettalbum fra turen.


Svein Holsen og Bjørn Linnestad forteller om Røis og den gamle postveien vi skal gå i retning Vestby.

Publisert 08.11.2010
(sist oppdatert 16.04.2011)
 
 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden