Årsmelding 2009

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Årsmelding 2009 printericon a a a

Frogn historielags årsmelding for 2009

Styret har bestått av:

 • Leder: Solveig Krogsrud
 • Nestleder: Arne Kristian Raanaas
 • Kasserer: Arne Jørstad
 • Sekretær og IT: Bjørg Andersen
 • Styremedlem: Torstein Aamodt
 • Varamedlemmer har vært: Ole-Johs. Hafsten og Jorun Burum
 • Valgkomité: Ellen Klynderud, Ola Herje Raumli og Steinar Sneis
 • Revisorer: Halvor Glenne og Asgjerd Wærnhus

Medlemmer
– Historielaget hadde ved årsskiftet 2009/2010 175 medlemmer derav 4 livstidsmedlemmer.

Virksomhet
– Det har vært holdt 8 styremøter, og vi har behandlet 53 saker.
– Det har vært et år med mange forskjellige aktiviteter i historielaget med foredrag og ekskursjoner.

Programmet for 2009 var som følger:

Torsdag 5. mars - Årsmøte med kåseri ved Arne Nesje: Hva kreves for å bli en ekte frogning? Det var 35 tilstede.

Tirsdag 21. april - Vårmøte med tema: Nøstvetkulturene, foredrag ved Håkon Glørstad som er dr.philos. og arkeolog ved Kulturhistorisk museum UiO. Vi var ca 40 tilstede.

Søndag 3. mai - 200 års markering for Niels Carlsen i Drøbak. Samarbeid mellom Verneforeningen Gamle Drøbak, Menigheten og Historielaget. Guidet tur med Per-Willy Færgestad rundt til aktuelle bygninger knyttet til Carlsen-dynastiet. Gudstjeneste i kirken og kransenedleggelse ute ved ordfører Thore Vestby. Sang ved Frogn mannskor. Bernhard Magnussen holdt foredrag på Hospitalet ledsaget av lysbilder ved Sven Lindblad og Bjørg Andersen. Det var mange deltakere slik at Hospitalet var fullsatt.

Lørdag 6. juni - Båttur ut til øygruppa Landsteilene vest for Nesodden med guide. Det var 6 med på turen. Vi deltok også på torget i Drøbak med stand ifbm Frogn, frognere, frognest samme dag.

Lørdag 13. juni - Demonstrasjon i smia og hjulverkstedet på Øvre Glenne hos Hans-Petter Glenne. Dette var Frogn historielags første bidrag til Kulturminneåret 2009. Vi fylte snekkerverkstedet og smia med interesserte deltakere.

Søndag 23. august - Tur sammen med Frogn menighet etter gudstjenesten. Vi parkerte ved Fløyspjeld. Turen gikk så fra Fløyspjeld til Tjuvåsen. Vi var ca 30 turgåere – barn og voksne.

Søndag 20. september - Vandring med Torstein Aamodt langs Oscarborgs østlige flankeforsvar fra Heer til Husviktangen (1905-linjen). Dette var vårt andre bidrag til Kulturminneåret 2009 og var derfor et åpent arrangement i Follo. Vi var ca. 30 deltakere selv om været var dårlig.

Lørdag 26. september - Populær reprise i Smia på Øvre Glenne hos Hans-Petter Glenne. Deltakere fra Frognmarkas venner var tilstede og filmet. Filmen ble lagt ut på Frognmarkas hjemmeside. Det var ca 12 tilstede denne gangen.

Tirsdag 20. oktober - Høstmøte med tema: Om storgårder i Frogn ved Per-Willy Færgestad og Jan Wold Hansen som ga oss en innføring i byggekunst og historie. Det var ca 30 tilstede.

Regnskap for 2009
Resultatet viste et driftsoverskudd på kr. 4.119,89, som er et vesentlig bedre resultat en for regnskapsåret 2008. Årsaken til forbedringen var i hovedsak høyere kontingentinnbetaling enn budsjettert, samt bidrag fra grasrotandelen fra Norsk Tipping på kr. 1.757,80. Stimerkingsfondet ble ikke belastet med noe beløp i 2009, og fondet er derfor uendret med gjenstående kr. 30.788,-. Innestående på bankkonto pr. 31.12.2009 var kr. 56.730,82.

Historiske turstier
Tidligere merkede stier har blitt ettersett og ryddet. Vi har nå stier i 4 områder.

1. Stien fra Skiphelle til Røis og derfra til Bygdeborgen på Nordre Øirud – Skanseåsen
2. Runden fra Frogn kirke til Fløyspjeld og tilbake
3. Sti fra Fløyspjeld til Tjuvborgen
4. Sti fra Bunnefjorden til Knardal og ned til Brevik og langs fjorden tilbake.

Kjell Roxrud og Johs Johannesen gjør en fin innsats med stiene. Stiene er godt merket.
Vi har hatt et møte sammen med representanter fra Frognmarkas venner og DFI om skilting og biloppstillingsplasser. Målet er å få en mer ensartet skilting av turstier og historiske stier i kommunen. I den anledning har historielaget også vært i møte med kommunen uten at en har kommet noe særlig videre. Saken er fortsatt aktuell.

Årungsvassdraget

 • Felles prosjekt med Follo Museum, Akershus fylkeskommune, Ås kommune, Ås historielag, Frogn kommune og Frogn historielag
 • Arbeidsutvalg med deltakere fra alle impliserte har hatt flere møter og ekskursjon.Målet er å få ryddet en opplevelses-sti merket med infotavler som viser all industriell virksomhet som var her under Froen.
 • Målet er å få ryddet en opplevelses-sti merket med infotavler som viser all industriell virksomhet som var her under Froen. 

Høringsuttalelse
Vi har uttalt oss i forbindelse med vern av kulturminnesmerker på Håøya og Kaholmen som vi anser som viktig.

Digitalisering av kulturminner i Frogn
Akershusmuseet arbeider med digitalisering av kulturminner i kommunene.Vi har hatt et godt samarbeide om dette prosjektet. Det mangler fortsatt en del detaljer og bilder.Medlemmer kan gå inn på www.akershusmus.no Under Skoletjenestens kulturminnemeny ligger linker til kulturminner i Frogn. Gi oss gjerne tilbakemeldinger for å gjøre det bedre.

Deltakelse i styrer og utvalg:

Follo historielag: Bjørg Andersen for Frogn historielag
Styret i Representantskapet til Stiftelsen Follo Museum: Solveig Krogsrud for Frogn historielag
Representantskapet til Stiftelsen Follo Museum: Tore Vik for Follo Historielag med vara Arne Jørstad
Samarbeidsforum med Fortidsminneforeningen: Bjørg Andersen for Frogn historielag.
Frogn kulturråd: Styreleder Solveig Krogsrud for Frogn historielag

Web-sider
Håkon Falck Mycklands Gårdshistorie/Bygdebok på vår hjemmeside er populær blant slektsforskere og brukes stadig av Amta til spalten om betydningen av navn på gårder og steder. Vår webmaster, lagets sekretær, har også laget hjemmeside for Follo historielag og vedlikeholder begge sidene.

Brosjyre
Det ble laget en brosjyre for laget i fjor med årsprogram. Det planlegges en ny brosjyre som kan brukes i flere år.

 

Frogn, februar 2010

Frogn Historielags styre

Solveig Krogsrud,  Arne Raanaas,  Arne Jørstad,  Bjørg Andersen,  Torstein Aamodt
 

 

Publisert 12.05.2010
 

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Årsmelding 2009 printericon a a a

 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden