Program 2010

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Program 2010

Årsmøte 3. mars
Sted: Kantina på Seiersten skole kl.19 inngang fra Belsjøveien.
Foredrag: Oberst Birger Eriksen og den 9.april 1940
ved oberstløytnant/candphil Knut Werner-Hagen.
Det er 70 år siden krigsutbruddet i år.

Lørdag 10. april
Tur til Hovedøya. Vår omviser vil være Karl Gervin som er
seniorprest i Oslo domkirke.
Fremmøte på Vippetangen der båten går kl.12.05. Møt opp i god tid. Det er parkometerplasser i Kongensgt, men det kan være vanskelig med plass på en lørdag. Vi anbefaler å ta bussen til Oslo S.
Dette blir en spennende tur med en kunnskapsrik og inspirerende omviser.
Kroa er stengt, men mat kan kjøpes i Revierhavna.
Nærmere kunngjøring vil bli gitt i Akershus Amtstidende og på vår hjemmeside, i Follopuls.no og i Badebyen.no 
Hovedøya

OBS: 8.mai-arrangementet er flyttet til 22.mai pga konfirmasjon

Lørdag 22. mai
Sted: Kantina på Seiersten skole fra kl.15
Bli kjent med den ukjente historien om Frogns krigsminnesmerker - hør om heltemot, offer, tragedier og tilfeldigheter.
En takknemlig bygd og by har reist minnestøtter over sine falne. H M Kongen avduket et minnesmerke over en ekte norsk helt. Den største enkelthendelsen når det gjelder tap av menneskeliv i Frogn noen gang er markert med sitt anker - er det riktig og nok?

Foredrag ved major Jon Ivar Paulsen og Torstein Aamodt om krigsminnesmerker i Frogn med etterfølgende guiding ned til minnestøtten ved Rådhuset og til statuen av oberst Eriksen i Badeparken.

Lørdag 5. juni
Vi står på stand på Drøbak Torg på Frogn, frognere, frognest. Håper mange kommer innom til oss.

Lørdag 12. juni
Fra Knardal til Brevik og tilbake igjen. Vi skal se plassen der restene ligger etter det første tyske fly som ble skutt ned under angrep 9. april 1940.
Vi møtes kl.13 på parkeringplassen ved Knardal Gartneri (på snuplassen for busser).
Det blir anledning til å kjøpe mat i Fjøset hos Torill Weiskopf på Knardal eller spise medbrakt.

Søndag 5. september
Ekskursjon til Oscarsborg - tema 9. april 1940.  Torstein Aamodt  vil være vår guide.
Båt fra Sjøtorget kl.12.00 med parkering samme sted. Samme båt går fra Sundbrygga kl.11.45 med parkering i Husvikområdet for besøkende til Oscarsborg.

Søndag 12. september
Kulturminnedagen - Tema i år er "Nytt liv i gamle minner".
Vi anbefaler arrangement på Follo Museum denne dagen: Temaet er Drapet i Korsegården.
Kl.13 forteller Sten Høyendahl om drapet på gjestgiversken Anne Marie Amundsdatter i 1824. Musikalske overraskelser. Kafé med vann og brød. Museumsbutikken har 30% avslag på bøker. Museet har åpent 12-15.

Søndag 19. september
Tur sammen med Drøbak menighet etter gudstjenesten. Det blir en hyggelig rusletur fra kirken der en konsentrerer seg om Carlsen-familiens tilknytning til Drøbak på slutten av 1700-tallet og tiden fram til 1820.

Søndag 10. oktober
Rundtur fra Røis til Kjeppestad og tilbake - tema blir fortidsminner på veien og isdammer i Kjeppestad.
Svein Holsen og Bjørn Linnestad fra Vestby historielag vil guide oss.
Startsted parkeringsplassen på Røis kl.12.

Tirsdag 2. november
Kirken og dens omgivelser for kulturminner og kulturmiljø. Orientering ved kirkeverge Thor-Arne Prøis, sokneprest Anne Mathilde Klare og Ole Johs Hafsten fra historielaget. Om gravsteder spesielt.
Kl.19 i kantina på Seiersten ungdomsskole - inngang fra Belsjøveien.

Tirsdag 23. november - Møtet er avlyst pga sykdom. Vi kommer tilbake til våren med et nytt møte om samme tema; Historiker Jan Wold Hansen orienterer om isdammer og iseksporten.

 

Vi averterer nærmere detaljer i Akershus Amtstidende og i Badebyen.no og på egen hjemmeside. Vi setter det også på Frogn.no på deres Kulturside.

Publisert 20.01.2010
(sist oppdatert 22.11.2010)
 
 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden