Ref. årsmøtet 2009

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Ref. årsmøtet 2009 printericon a a a

Referat fra årsmøtet i Frogn Historielag 5. mars 2009.

35 medlemmer var møtt frem og ble ønsket velkommen av styreleder Bjørg Andersen.

 1. Godkjenning av innkallelsen.
  Innkallelsen ble godkjent.
 2. Valg av møteleder og referent.
  Tore Vik ble valgt til møteleder og Arne Jørstad til referent.
 3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
  Valgt ble Ola Herje Raumli og Erik Svendsen.
 4. Styrets årsmelding.
  Årsmeldingen ble lest opp av styreleder Bjørg Andersen. Den ble godkjent.
  Kommentar: Ønskelig at årsmeldingen suppleres med opplysninger om arkeologiske funn også på planlagte Holt industriområde.
 5. Regnskap for 2008.
  Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Arne Jørstad. Det ble godkjent som historielagets regnskap for 2008.
 6. Budsjett for 2009.
  Kasserer Arne Jørstad fremla styrets forslag til budsjett i 2 alternativer: Alternativ 1 baserte seg på en økning av årskontingenten med 10%. Alternativ 2 baserte seg på en økning med 20%. Etter en del diskusjon ble årsmøtet enig om å velge alternativ 2 som budsjett for 2009.
 7. Kontingentforhøyelse.
  Med referanse til foregående sak godkjente årsmøtet en forhøyelse av årskontingenten med 20%, dvs. kr. 360,- for familiemedlemskap og kr. 240,- for enkeltmedlemsskap.
 8. Valg av styreleder. (se sak 9)
 9. Valg av styre med varamedlemmer.
  Valgkomiteen v/Ola Herje Raumli innstilte Solveig Krogsrud som ny styreleder for 1 år, samtidig som hun ble innstilt gjenvalgt som styremedlem for 2 år. Årsmøtet godkjente valgkomiteens innstilling. Torstein Aamodt ble innstilt og valgt som nytt styremedlem etter Trine Skjellerud, som ikke ønsket gjenvalg.

  Som varamedlemmer innstilte valgkomiteen gjenvalg av Ole Johs. Hafsten og Jorun Burum for 1 år. Innstillingen ble godkjent.

  Etter dette består styret av:

  Styreleder Solveig Krogsrud (1 år) og styremedlem (2 år)
  Kasserer Arne Jørstad (1 år)
  Styremedlem Bjørg Andersen (1 år)
  Styremedlem Arne Kr. Raanaas (1 år)
  Styremedlem Torstein Aamodt (2 år)
  Varamedlem Ole Johs. Hafsten (1 år)
  Varamedlem Jorun Burum (1 år)
 10. Valg av revisorer.
  Valgkomiteen foreslo gjenvalg av Halvor Glenne og Asgjerd Wærnhus, hvilket ble godkjent.
 11. Valg av valgkomité
  Toril Weiskopf fratråtte etter endt 3 års-periode, og som nytt medlem ble valgt Steinar Sneis. Valgkomiteen består for øvrig av Ola Herje Raumli og Ellen Klynderud.
 12. Arbeidsprogram for 2009.
  Bjørg Andersen redegjorde for hva styret har tenkt å gjennomføre av arrangementer frem til sommerferien. Disse vil bli kunngjort senere.

Etter at årsmøtet var hevet, kåserte Arne Nesje over temaet ”Hva kreves for å bli en ekte frogning”. Kåseriet ble svært godt mottatt.

Ref. 8.mars 09
Arne Jørstad

Ola Herje Raumli, Erik Svendsen
underskrivere

Publisert 22.04.2009
 

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Ref. årsmøtet 2009 printericon a a a

 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden