Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Frogns historie / Gårdshistorien printericon a a a

Gårdshistorien, Bygdebok for Frogn

Gårdshistorien (pdf-orginal) skannet av Nasjonalbiblioteket i 2007.
Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien, utgitt 1967, Frogn kommune Redaktør og innsamler av informasjon ved bibliotekar Haakon Falck Myckland i 1960-65.

I 2015 skannet Nasjonalbiblioteket på nytt og gjorde den tilgjengelig i www.bokhylla.no. Skanningen i 2007 hadde en del skannefeil når det gjaldt målenheter. Nye skannere mestrer dette.
Her er linken til vår gårdshistorie skannet i ny versjon.

Som en kan se i menyen er "Forordet" lagt ut som egen side.

Register over gårder, bruk og plasser er på side 702 - 706 i boka.

Kart over gårdene i Frogn er etterlyst av brukere av Gårdhistorien.
Gårdshistorien hadde ikke kart vedlagt, men  i dag kan vi gå inn i Follo kartportal på nett, velge Frogn kommune og skrive inn gårdsnummer og bruksnummer. Da skulle en kunne finne gården. Det er ikke alltid gårdsnummer og bruksnummer stemmer i moderne gårdskart fordi noen gårder er oppløst og fordelt på andre gårder. På Frogn kommunes hjemmeside finner en  Follo kartportal

Noen synes det er lettere å manøvrere i Googlemaps

 Tidligere NIJOS har også kart:  http://www.skogoglandskap.no/gardskart

Vårt medlem Karl Garder (93år) viste is-saging på Mjøsa som gjest hos Maihaugens opplæring i gamle handverk (ikke lyd). Issagingen i år ble vist i Norge Rundt fredag 1. mars 2013.

Publisert 21.04.2009
 

Du er her: Forsiden / Frogns historie / Gårdshistorien printericon a a a

 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden