Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Laura Brun printericon a a a

Det var en gang et filmprosjekt

Prosjektet lot seg ikke gjennomføre slik det var planlagt. Alt bakgrunnsmaterialet er nå overlatt til museet til oppbevaring og eventuell framtidig bruk. Vi synes omtalen av prosjektet bør fortsatt være tilgjengelig på hjemmesiden vår.


LEVENDE HISTORIE • LAURA BRUN FORTELLER

PROSJEKTETS BAKGRUNN

Høsten 2003 fikk undertegnede – filmregissør Lars Rasmussen og tegner Petter Enok Skau – avtale om å gjøre en serie intervjuer med 102 år gamle Laura Brun i hennes hjem på Tverrkjegla i Frogn. I samarbeid med kunstneren Jan Kåre Øien (som er en god venn av Laura) fra Verneforeningen Gamle Drøbak gjorde vi vel 5 timers video-opptak hvor Laura forteller om et langt og innholdsrikt liv. Laura Brun er født og oppvokst i Frogn, har en imponerende hukommelse og er kjent som et aktivt organisasjonsmenneske med stort engasjement. Hun var bl a en av ildsjelene i etableringen av Follo Museum, Frogn Historielag og Verneforeningen Gamle Drøbak. I vårt filmmateriale forteller hun om både lokal- og nasjonal historie gjennom 100 år, betraktninger om dagens samfunn samt anekdoter fra et langt liv.

At Drøbak by – og daværende nabokommune Frogn – spilte en avgjørende rolle for hele nasjonen både under unionsoppløsningen og den 9. april 1945 er vel kjent. Uten Oscarsborg Festning med tilhørende festningsverk ville en løsrivelse fra Sverige i 1905 vært umulig. Laura Brun husker blant annet tilbake til den første tiden etter unionsoppløsningen da soldater var forlagt på Belsjø Gård, hennes barndomshjem. Oberst Eriksens besluttsomhet tidlig om morgenen 9. april førte til senkingen av Blücher, noe som skjermet både kongefamilien og regjeringen. Tilbakeslaget reduserte tyskernes okkupasjon av Norge og bidro til sterk kampvilje blant norske motstandsfolk. Lauras fortellinger vil ha interesse ut over landets grenser både i samtid og framtid.

PROSJEKTETS LANGSIKTIGE MÅL

DVD-alliansen (et frittstående samarbeidsorgan mellom undertegnede) har ambisjoner om å foredle intervjumaterialet til en interaktiv DVD. På denne måten vil vi kunne supplere Lauras beretninger med arkivmateriale (filmopptak, bilder og dokumenter), historikk og beskrivelse av samfunnsutviklingen lokalt og nasjonalt gjennom 100 år. Brukeren av en slik DVD skal selv kunne navigere via linker rundt blant filmopptak og dokumenter for å finne ønsket informasjon. Vi har også mulighet til å legge inn linker som tar en med direkte ut på internett til relevante nettsteder.

Hensikten er å levendegjøre historien gjennom en person som forteller, og i tillegg til å være en engasjerende, levende fortelling vil DVDen inneholde faktaopplysninger som barn og unge vil ha glede av i særoppgaver og prosjektarbeid. Den vil være godt egnet i undervisningøymed både på skoler og museer – ikke bare i Frogn, men i hele landet.

PROSJEKTETS FREMDRIFTSPLAN

Vår ambisjon er at den ferdige DVD skal kunne presenterers for presse, samarbeidspartnere og publikum innen utgangen av 2005.

STED OG DATO FOR KONKRETE ARRANGEMENTER

Det sentrale grunnlaget for DVD-prosjektet foreligger nå på video. Design, formatering, redigering og klipp planlegges utført våren, sommeren og høsten 2005.

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE TIL NÅ

Verneforeningen Gamle Drøbak. Follo Museum. Frogn Historielag. Frogn kommune.

NAVN PÅ MEDVIRKENDE KUNSTNERE

Personligheten Laura Brun, tegner og kunstmaler Jan Kåre Øyen, filmregissør Lars Rasmussen, tegner, designer og prosjektleder Petter Enok Skau.

MÅLGRUPPE

Barn og ungdom i særdeleshet i kombinasjon med historieinteresserte mennesker i alle aldre. Målgruppen skal nås gjennom distribusjon av vårt DVD-produkt (skoler, museer, bibliotek og andre offentlige instanser).

MARKEDSFØRING OG VIDEREFORMIDLING AV PROSJEKTET

Vi vil markedsføre prosjektet via skolekontor, reiselivskontor og presse. Det er ikke lagt opp til eget markedsføringsbudsjett, men vi ser ikke bort fra at prosjektet vil bli supplert med egen web-side.

Til nå har vi mottatt økonomisk støtte fra Follo Museum (Nkr 7.000,-), Frogn Historielag (Nkr 2000,-) og Verneforeningen Gamle Drøbak (Nkr 10.000,-) til råopptak. Redigering, teknisk bearbeidelse, ferdiggjøring og innhenting av arkivmateriale vil imidlertid kreve betydelige praktiske og økonomiske ressurser.

Drøbak, februar 2005
Lars Rasmussen og Petter Enok Skau Jakobsen

Publisert 08.06.2005
 

Du er her: Forsiden / Laura Brun printericon a a a

 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden