Ref. årsmøtet 2004

Leder:
Arne Rød
mob: 909 26 280
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Arne Rød
Osloveien 281
1449 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 240
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 360
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Ref. årsmøtet 2004 printericon a a a

Referat fra årsmøtet i Frogn Historielag 17. februar 2004

 1. I leders fravær ønsket nestleder, Bjørg Andersen, velkommen til årsmøtet. Halvor Glenne ble valgt til å lede møtet og Tore Vik til referent.
 2. Magne Magelie og Steinar Glenne ble valgt til å underskrive protokollen.
 3. Årsmeldingen ble lest opp av styrets sekretær. Det ble pekt på at det var utelatt at Hans Petter Glenne hadde deltatt i kurset for fortellere. Dette vil bli føyd til. Flere kom inn på Lokalhistorisk arkiv, og det ble understreket viktigheten av å få samlet gamle foreningsprotokoller og annet materiale som befinner seg hos privatpersoner. Det var interesse for Historielagets nettside, og det ble pekt på mulighetene for medlemmene til å holde seg orientert om styrets virksomhet. Den framlagte årsmeldingen ble vedtatt som Historielagets årsmelding for 2003 med de tilføyelser som møtet pekte på.
 4. Kasserer redegjorde for regnskapet. Dette er gjort opp med et underskudd på kr. 11.350. Regnskapet er revidert og det ble godkjent av årsmøtet.
 5. Årsmøtet i Follo Historielag 2003 vedtok at prisen på Follominne skal økes med kr. 30 i 2004. Dette vil måtte medføre økning i kontingenten for Frogn Historielag, dersom Follominne fortsatt skal inngå i kontingenten. Årsmøtet ønsket å beholde ordningen. Styret hadde foreslått at kontingenten økes ytterligere med kr. 20 for å styrke lagets økonomi. Årsmøtet støttet dette og vedtok at kontingenten for 2004 blir kr 200 for enkeltmedlemmer og kr 300 for par. De siste får bare et eksemplar av Follominne. Med dette som utgangspunkt , la styret fram et budsjett i balanse med en samlet omsetning på kr 30.800. Dette fikk årsmøtets støtte.
 6. Arbeidsprogrammet for 2004 ble presentert av Bjørg Andersen. Det blir et foredragsmøte i vårsemesteret (Åse Kristin Kjus om muntlig overlevering) og en tur til Tanumshede i Sverige. Til høsten blir det en skogvandring og et foredragsmøte (Reidar Finsrud om virksomheten på Torkilstranda). (Se detaljplan på baksiden av arket). Historielaget vil dessuten delta i Frogn, Frognere, Frognest og Kulturmønstringen. Det ble også pekt på de mulighetene lagets medlemmer har ved å delta i arbeidsgrupper.
 7. Valg:
  Åsmund Berg ble gjenvalgt som leder for et år. Bjørg Andersen og Ragnhild Strand ble gjenvalgt for to år som medlemmer av styret.

  Som varamedlemmer av styret for et år ble Steinar Glenne og Ole Johs. Hafsten gjenvalgt. Etter lagets lover skal det bare velges to varamedlemmer. Det skal dessuten velges to revisorer. Jorunn Kolbjørnsrud hadde frasagt seg gjenvalg som revisor, og som nye revisorer ble valgt Finn Kleven og Halvor Glenne. Som nytt medlem i valgkomiteen foreslo styret Asgjerd Wærnhus. Hun ble valgt, og valgkomiteen består nå av Kjell Roxrud, Ranveig Ødegaard og Asgjerd Wærnhus.

Med valgene ble årsmøtet avsluttet. Etter enkel bevertning holdt Leif Gulbjørnrud et interessant foredrag om torvdrift i Frogn. Han fortalte om dannelsen av torvmyrene og hvorledes de har vært utnyttet i forrige århundre i Frogn. Spesiell vekt la han på teknikk og redskaper ved torvdrift og denne framstillingen ble godt støttet av en video fra Dal skoles prosjekt på Glennemosen. Historielaget har støttet produksjonen av videoen, og fikk konstatert at denne videoen er en interessant dokumentasjon av arbeidslivet ved torvdrift i Frogn på tidlig 1900-tall.

Frogn 18. februar 2004

ref. Tore Vik
underskrivere: Steinar Glenne og Magne Magelie

Publisert 07.04.2004
 

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Ref. årsmøtet 2004 printericon a a a

 
forsiden | program | styret 2022 | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier
registrering | frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden