Årsmelding 2005

Leder:
Arne Rød
mob: 909 26 280
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Arne Rød
Osloveien 281
1449 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 240
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 360
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Årsmelding 2005 printericon a a a

ÅRSMELDING FOR 2005

Styret har bestått av:

  • Leder: Åsmund Berg
  • Nestleder: Bjørg Andersen
  • Sekretær: Trine Skjellerud
  • Kasserer: Ragnhild Strand
  •  Styremedlem: Kjell Roxrud
  • Varamedlemmer har vært: Ole-Johs. Hafsten og Solveig Krogsrud
  • Valgkomité: Rannveig Ødegaard, Asgjerd Wærnhus og Torill Weiskopf

Historielaget hadde ved årsskiftet 2005/2006 175 betalende medlemmer samt 4 livsvarige medlemmer. I løpet av året har laget fått 31 nye medlemmer mens 12 har falt fra.

Virksomhet

Det har vært holdt 6 styremøter, og det har vært behandlet 55 saker. Det har på mange måter vært et travelt år som har vært preget av 100 års jubileet for Unionsoppløsningen. Historielaget har vært arrangør eller medarrangør i flere 100års-arrangementer i 2005.

Programmet for medlemmene har omfattet:

Onsdag 16. februar
- Årsmøte. Foruten at de vanlig årsmøtesakene ble behandlet holdt ordfører Thore Vestby et foredrag rundt temaet Frivillighet. Gro Røsth, som er leder av Frivillighetssentralen, delte også med oss av sin erfaring. Jon-Ivar Paulsen holdt et lite innlegg vedrørende krigsminnes- merker og registrering av disse.

Onsdag 9. mars
- Historielagets Hundreårsmøte. Hva skjedde på Urskog Fort? Historiker Monica Mørch holdt foredrag om fortet som lå i Aurskog-Høland og viste bilder.

Søndag 23. april
- Vandring i søndre del av Frogn. Her var det Tore Vik og Svein Holsen som hadde med seg ca. 50 interesserte på en vandring der de bl.a. informerte om arbeidet med kulturminneregistrering i området.

Lørdag 4. juni
- Frogn – Frognere – Frognest. Kommunens arrangement ble avlyst på grunn av dårlig vær, men vi gjennomførte som planlagt Hundreårsmarsjen sammen med DFI denne dagen. Tross dårlig vær var det 90 deltakere med på marsjen. Søndag 4. september - Hundreårsmarsjen ble arrangert på nytt, da været 4. juni var svær dårlig og ga få deltakere. Ved Start/Mål i Badeparken hadde vi en stand der Jens Grande viste fram bilen som ble brukt da Irma Darre Brandt deltok - som første norske kvinne - i Rally Monte Carlo i 1934.

Søndag 2. oktober
- Seniorvandring fra Follo Museum til Husvik. Dette var et arrangement i samarbeid med Eldrerådet i forbindelse med Eldredagen 2005. Her var det 45 deltakere. Tor Hovland var turleder.

Søndag 23. oktober
- Vandring på gamle kirkeveier. Fra Froen med rundtur om Fløyspjeld, Bånn og tilbake til Frogn kirke. Denne dagen var det ca 40 deltakere. Ole-Johs. Hafsten var turleder i barndommens nabolag.

Tirsdag 25. oktober
- Høstmøte med informasjon om videre registrering av fornminner. Arkeolog Anne Traaholt, rådgiver for Akershus fylkeskommune, orienterte. Få tilstede pga veldig dårlig vær med årets første snøfall.

Onsdag 9. november
- Møte på Follo Museum der vi fikk høre ekte Frogn-dialekt. Hans-Petter Glenne og Karl Garder pratet om gamle dager. Ordstyrer denne kvelden var Christian Hintze Holm. Det var ca 50 interesserte tilhørere på dette arrangementet. Museet og historielaget tok opp samtalen på bånd.

Økonomi

Lagets inntekter har bestått av kontingent, aktivitetsstøtte fra Follo Historielag og tilskudd fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Frogn kommune. I tillegg til dette har vi fått et tilskudd fra Sparebankforeningen på kr. 75 000 som er øremerket arbeidet med gamle stier og veier. Kontingenten har i 2005 vært basert på to kontingentsatser - kr. 200 for enkeltmedlemmer og kr. 300 for familie. I denne kontingenten ligger det en betaling for ett Follominne pr. familie. Laget hadde et overskudd på kr. 52 189. Egenkapital ved årsskiftet var på kr 66 028. Kr. 40 000 er øremerket arbeidet med stier og veier.

Gruppa for Lokalhistorie i skolen

Gruppa har laget en utstilling som har turnert rundt på skolene. I tillegg til dette ble utstillingen vist på Follo Museum i forbindelse med Hundreårsmarsjen(e) og på Drøbak Bibliotek lørdag før 1.søndag i Advent. Skolene får hver sin plakat med sin skoles historie når vandreutstillingen er ferdig med runden.

Kulturminnegruppa

Medlemmer av gruppa deltok i befaringer for verifisering av funn gjort i 2004 sammen med arkeolog Anne Traaholt fra fylkeskommunen. Resultatene fra registreringen i 2004 ble gjort kjent for medlemmene under vårturen 23. april. Etter anmodning fra styret ble det planlagt et medlemsmøte tirsdag 25. oktober hvor det skulle diskuteres videre framdrift av kulturminne-registreringen. På grunn av lite frammøte ble det ingen bred debatt, men det ble vedtatt å ta initiativ til å arrangere et nytt kurs for medlemmer som ønsker å delta i kulturminne-registrering våren 2006. Dette ble planlagt til lørdagene 22.april og 6. mai 2006. Det er gruppas håp at kurset kan bli et utgangspunkt for ny aktivitet i andre deler av Frogn.

Merking av stier og veier

Det har også i 2005 blitt ryddet og merket en ny sti. Stien starter ved Fløyspjeld og går til Tjuvåsen med Bygdeborgen og Nymølla. Det har også blitt etterryddet tidligere merkede stier: Froen – Fløyspjeld og Bånn – Frogn kirke. Det har også blitt erstattet bortkomne og skadede skilt langs stiene.

Høringsgruppa

Høringsgruppa har i 2005 i hovedsak arbeidet med å lage forslag til uttalelse om ny kommuneplan. Gruppa representerte Historielaget på det åpne møtet angående kommuneplanen.

Deltakelse i Styrer og utvalg

Historielagets representant i styret for Follo Historielag: Tore Vik med Åsmund Berg som vararepresentant.

Web-sider

En stor del av Frogn Historielags ansikt utad er lagets Web-sider. Bjørg Andersen har også i 2005 hatt ansvaret for dette viktige arbeidet. Frogn Historielags Web-sider ble i 2005 kåret til landets beste Historielagssider av Landslaget for lokalhistorie. En stor takk til Bjørg Andersen for en kjempeinnsats.

Frogn, 2. februar 2006
Trine Skjellerud - sekretær

Publisert 07.03.2006
 

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Årsmelding 2005 printericon a a a

 
forsiden | program | styret 2022 | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier
registrering | frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden