Styreoversikt fra 1977

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Styreoversikt fra 1977 printericon a a a

Historisk styreoversikt

År

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 2012


 

 

 

 

 

 

 

 2011

Styrer

Solveig Krogsrud (leder i 1år, 1år), Torill Weiskopf (kasserer 1 år)
Laila Mathiesen (sekr.2år)
Arne Jørstad (1år)
Inger-Lise Smebøl (2år)
Arne A. Rød (vara 1år)
Bjørg Andersen (vara+IT)

Solveig Krogsrud (leder i 1år, 2år),
Arne Jørstad (1år kass.)

Laila Mathiesen
(1årsekr)

Inger-Lise Smebøl (1år)
Torill Weiskopf (2 år)

Bjørg Andersen (vara+IT)
Arne A. Rød (vara 1år)

 

Solveig Krogsrud (leder 1år), Torstein Aamodt (1 år, nestleder),  Laila Mathiesen (2 år sekr.), Arne Jørstad (1 år kass.) Inger-Lise Smebøl (2 år)
Vara (1 år): Reidar Øye Brevik og Bjørg Andersen (IT)

 

Solveig Krogsrud (leder 1år), Torstein Aamodt (2 år, nestleder), Tore Vik (1 år sekr.), Arne Jørstad
(2 år kass.), Laila Mathiesen
(1 år). Vara (1 år): Reidar Øye Brevik og Bjørg Andersen (IT)

 

Solveig Krogsrud (leder 1år), Torstein Aamodt (1 år, nestleder), Tore Vik (2 år sekr.), Arne Jørstad
(1 år kass.), Laila Mathiesen
(2 år). Vara (1 år): Jorun Burum og Bjørg Andersen (IT)


Solveig Krogsrud
(leder 1år), Torstein Aamodt (2 år, nestleder), Tore Vik (1 år sekr.), Arne Jørstad (2 år kass.), Anne Bonden (1 år). Vara (1 år): Jorun Burum og Bjørg Andersen (IT)


Valgkomitéer


 

Jorun Burum 1 år
leder

Tore Vik 2år
?

Anne Bonden 1 år (leder)
Jorun Burum 2 år
Tore Vik 3 år
 

 

 


Svein Holsen 1 år (leder)
Anne Bonden 2 år

Jorun Burum 3 år


 

 

 

  

Lisbeth Wilberg 1 år
(leder)
Svein Holsen 2 år
Anne Bonden 3 år


 

 

 

 

 

Steinar Sneis 1 år
(leder)
Lisbeth Wilberg 2 år

Svein Holsen 3 år

Revisorer


 

Steinar Sneis
Gjermund   Stormoen

 

Halvor Glenne Steinar Sneis
 

 
 
 
 

 
 
Halvor Glenne Steinar Sneis
 
 
 
 
 
 
 
 
Halvor Glenne
Asgjerd Wærnhus


 

 

 

 

 

Halvor Glenne

Asgjerd Wærnhus

                        

2010

Solveig Krogsrud (leder 1år), Torstein Aamodt (1 år, nestleder), Tore Vik (2år sekr), Arne Jørstad (2 år kass.), Anne Bonden (2 år). Vara (1 år): Jorun Burum og Bjørg Andersen (IT)

Ola Herje Raumli 1år (leder)

Steinar Sneis 2 år
Lisbeth Wilberg 3 år

Halvor Glenne

Asgjerd Wærnhus

2009

Solveig Krogsrud (leder 1år), Arne Raanaas (1 år, nestleder), Arne Jørstad
(1 år-kasse) Bjørg Andersen (1år sekr. og IT), Torstein Aamodt (2 år) Vara
(1 år): Ole-Johs. Hafsten og Jorun Burum

Ellen Klynderud 1 år

Ola Herje Raumli 2 år

Steinar Sneis 3 år

Halvor Glenne

Asgjerd Wærnhus

2008

Bjørg Andersen (leder, IT), Trine Skjellerud (sekr.-1år.), Arne Jørstad (2 år-kasse.), Solveig Krogsrud (1år), Arne Raanaas (2år) Vara: Ole-Johs. Hafsten og Jorun Burum

Torill Weiskopf 1 år

Ellen Klynderud 2 år

Ola Herje Raumli 3 år

Halvor Glenne

Asgjerd Wærnhus

2007

Bjørg Andersen (leder, IT), Trine Skjellerud (2år-sekr.), Arne Jørstad (1 år-kasse.), Solveig Krogsrud (2år), Ola Herje Raumli (1år-slektgr.) Vara:
Ole-Johs. Hafsten og Jorun Burum

Torill Weiskopf 1 år

Turid Kleven 2 år

Ellen Klynderud 3 år

Halvor Glenne
Kjell B. Johansen

2006

Bjørg Andersen (leder, IT), Trine Skjellerud (1år-sekr.), Arne Jørstad (2 år-kasse.), Kjell Roxrud (1år-stier.) Ola Herje Raumli (2 år-slektgr.) Vara: Ole-Johs. Hafsten og Solveig Krogsrud

Asgjerd Wærnhus 1 år
Torill Weiskopf 2 år

Turid Kleven 3 år

Halvor Glenne
Kjell B. Johansen

2005

Åsmund Berg (leder 1år), Bjørg Andersen (1år nestleder, IT), Trine Skjellerud (2år-sekr.), Ragnhild Strand (kasse.), Kjell Roxrud (2år-stier.) Vara: Ole-Johs. Hafsten og Solveig Krogsrud

Rannveig Ødegaard 1 år
Asgjerd Wærnhus 2år
Torill Weiskopf 3år

Halvor Glenne
Kjell B. Johansen

2004

Åsmund Berg (leder 1år), Bjørg Andersen(2år-nestleder, IT), Tore Vik (sekr.), Ragnhild Strand (kasse.), Kjell Roxrud (stier.). Vara: Steinar Glenne,
Ole-Johs. Hafsten

Kjell Roxrud 1 år (leder),
Rannveig Ødegaard 2 år,
Asgjerd Wærnhus 3 år igjen

Finn Kleven
Halvor Glenne

2003

Åsmund Berg (leder), Bjørg Andersen (nestleder), Tore Vik (sekr.), Ragnhild Strand (kasse.), Kjell Roxrud (stier) Vara: Steinar Glenne, Ole-Johs. Hafsten, Jorunn A. Rokk

Thore Askautrud 1 år (leder)

Kjell Roxrud 2 år

Rannveig Ødegaard 3 år

Jorun Kolbjørnsrud

2002

Tore Vik (leder), Åsmund Berg (nestleder), Bjørg Andersen(sekr.) Ragnhild Strand (kasse.), Bjarne Askautrud. Vara: Steinar Glenne, Vidar Vestli, Ole-Johs. Hafsten

Rakel Smith 1 år (leder)

Thore Askautrud 2 år

Kjell Roxrud 3 år

Jorun Kolbjørnsrud

2001

Tore Vik (leder), Åsmund Berg(nestleder), Bjørg Andersen(sekr.) Asgjerd Wærnhus (kasse.), Bjarne Askautrud Vara: Steinar Glenne, Vidar Vestli og Ole-Johs. Hafsten

Leif Gulbjørnrud 1 år (leder)

Rakel Smith 2 år

Thore Askautrud 3 år

Jorun Kolbjørnsrud

2000

Thore Askautrud (leder), Tore Vik (nestleder), Bjørg Andersen(sekr.) Asgjerd Wærnhus (kasse.), Bjarne Askautrud . Vara: Steinar Glenne, Vidar Vestli og Ole-Johs. Hafsten

Turid Wagner Johansen 1 år (leder)

Leif Gulbjørnrud 2 år

Rakel Smith 3 år

Jorun Kolbjørnsrud

1999

Ole-Johs. Hafsten (leder), Thore Askautrud, Bjørg Andersen(sekr.), Asgjerd Wærnhus (kasse.), Bjarne Askautrud Vara: Steinar Glenne, Tore Vik

Anne Lisbeth Simonsen 1år (leder)

Turid Wagner Johansen 2år

Leif Gulbjørnrud 3år

 

1998

Ole-Johs. Hafsten (leder), Bjørg Andersen(sekr.), Asgjerd Wærnhus (kasse.), Leif Gulbjørnrud, Bjarne Askautrud, Vara: Steinar Glenne, Tore Vik

Kjell Gripstad 1år (formann)

Anne Lisbeth Simonsen 2år

Turid Wagner Johansen 3år

 

1997

Ole-Johs. Hafsten (leder), Laila Mathiesen(sekr), Asgjerd Wærnhus (kasse), Bjarne Askautrud, Leif Gulbjørnrud, Vara: Steinar Glenne, Bjørg Andersen

Hans Petter Glenne 1år (formann)

Kjell Gripstad 2år

Anne Lisbeth Simonsen 3år

 

1996

 

Karl Garder, Laila Mathiesen (sekr.), Ole-Johs. Hafsten (kass), Bjarne Askautrud, Leif Gulbjørnrud, Vara: Steinar Glenne, Bjørg Andersen

Jorunn Kolbjørnsrud (formann)

Jan Wold Hansen (Sverige)

Hans Petter Glenne

 

1995

Karl Garder, Laila Mathiesen (sekr), Mona Askautrud (kasse.), Bjarne Askautrud, Leif Gulbjørnrud, Vara: Steinar Glenne,
Bjørg Andersen

Hans Petter Glenne

Jan Wold Hansen

Ole Johs Hafsten

 

 

 

1994

Karl Garder, Laila Mathiesen (sekr), Even Fæste (kass), Leif Gulbjørnrud, Bjarne Askautrud

Vara: Steinar Glenne

 

 

 

 

1993

 

 

Karl Garder, Laila Mathiesen (sekr), Even Fæste (kass), Leif Gulbjørnrud, Bjarne Askautrud, Vara: Steinar Glenne

 

 

 

 

1992

 

 

Karl Garder, Laila Mathiesen (sekr), Even Fæste (kass), Steinar Glenne, vara: Bjarne Askautrud og Leif Gulbjørnrud

 

 

 

 

1991

 

 

Karl Garder, Laila Mathiesen (sekr.), Solveig Lund, Ole-Johs. Hafsten, Even Fæste, Steinar Glenne,
Arne Nesje

 

 

 

 

1990

Ole-Johs. Hafsten, Laila Mathiesen (sekr.) Even Fæste (kass.),Solveig Lund, Karl Garder, Arne Nesje. Vara: Steinar Glenne, Thurid Bach

 

 

 

 

1989

Ole-Johs Hafsten, Laila Mathiesen (sekr.) Even Fæste (kass.),Solveig Lund, Karl Garder, Arne Nesje. Vara: Steinar Glenne, Thurid Bach

 

 

 

 

1988

Greta Christiansen, Laila Mathiesen (sekr.) Even Fæste (kass.),Solveig Lund, Karl Garder, Arne Nesje.
Vara: Steinar Glenne, Thurid Bach

 

 

 

 

1987

Greta Christiansen, Laila Mathiesen (sekr.) Even Fæste (kass.),Solveig Lund, Karl Garder, Arne Nesje. Vara: Steinar Glenne, Thurid Bach

 

 

 

 

1986

Greta Christiansen, Laila Mathiesen (sekr.) Even Fæste (kass.),Solveig Lund, Karl Garder, Vara: Steinar Glenne

Ragnhild Dekke

Laura Brun

 

 

 

 

1985

Greta Christiansen, Laila Mathiesen (sekr.) Even Fæste (kass.),Solveig Lund, Karl Garder,
Vara: Arne Nesje, Erling Sjo

Ragnhild Dekke

Laura Brun

 

 

 

 

1984

Greta Christiansen, Laila Mathiesen (sekr.) Even Fæste (kass.),Solveig Lund, Karl Garder, Vara: Arne Nesje, Erling Sjo

Ragnhild Dekke

Laura Brun

 

 

 

 

1983

Greta Christiansen, Øystein Johansen v.f., Laila Mathiesen (sekr.) Even Fæste (kass.), Karl Garder, Vara: Arne Nesje og O.A.Sparre Skyttern

Ragnhild Dekke

Laura Brun

 

 

 

 

1982

Greta Christiansen, Øystein Johansen v.f., Laila Mathiesen (sekr.) Even Fæste (kass.), Karl Garder,

Vara: Arne Nesje og O.A.Sparre Skyttern

Ragnhild Dekke

Laura Brun

 

 

 

 

1981

Greta Christiansen, Øystein Johansen v.f., Laila Mathiesen (sekr.) Even Fæste (kass.), Karl Garder, Vara: Arne Nesje og Johan Bjerke

Ragnhild Dekke

Laura Brun

 

 

 

 

1980

Greta Christiansen, Øystein Johansen v.f., Laila Mathiesen (sekr.) Even Fæste (kasse.), Karl Garder, Vara: Arne Nesje og Johan Bjerke

Ragnhild Dekke

Laura Brun

 

 

 

 

1979

Greta Christiansen, Øystein Johansen v.f.,Guri Hafsten Aalerud (sekr.), Even Fæste (kasse.), Karl Garder,

Vara: Arne Nesje og Johan Bjerke

Ragnhild Dekke

Laura Brun

 

 

 

 

1978-

28.04.1977

Greta Christiansen, Øystein Johansen v.f., Harald Johannes Rød (sekr.+kasse.), Karl Garder, Arne Nesje

Vara: Else Tønseth og Johan Bjerke

Ragnhild Dekke

Laura Brun

 

 

 

 

 

Publisert 28.03.2005
 

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Styreoversikt fra 1977 printericon a a a

 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden