Styret 2004

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Styret 2004

Verv Navn Adr. / e-mail Tlf. Mob.
Leder Åsmund Berg Skrivergårdsskogen 3b,
1440 Drøbak
epost
64 93 12 30 959 36 019
Nestleder Bjørg Andersen Nesoddveien 283,
1455 Nordre Frogn
epost
64 93 90 67 922 55 649
Sekretær Tore Vik Vestbyveien 62,
1440 Drøbak
epost
64 93 42 74 936 84 480
Kasserer Ragnhild Strand Vestbyveien 101,
1440 Drøbak
epost
64 93 06 27 958 37 928
Styremedlem Kjell Roxrud Kykkelsrud,
1440 Drøbak
64 93 13 48  
Vara Ole-Johs. Hafsten Skjellerud gård,
1440 Drøbak
epost
64 93 35 01 924 12 498
Vara  Steinar Glenne  Nedre Glenne gård,
1455 Nordre Frogn
epost
 64 93 90 14  

 Til styreoversikten tilbake til 1977 (stiftelsesåret)

Publisert 02.04.2004
 
 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden