Styret 2005

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Styret 2005

Verv Navn Adr. / e-mail Tlf. Mob.
Leder Åsmund Berg Skrivergårdsskogen 3b,
1440 Drøbak
epost
64 93 12 30 959 36 019
Nestleder Bjørg Andersen Nesoddveien 283,
1455 Nordre Frogn
epost
64 93 90 67 922 55 649
Sekretær Trine Skjellerud Digerudveien 6,
1455 Nordre Frogn
epost
64 93 80 91 905 29 048
Kasserer Ragnhild Strand Vestbyveien 101,
1440 Drøbak
epost
64 93 06 27 958 37 928
Styremedlem Kjell Roxrud Kykkelsrud,
1440 Drøbak
64 93 13 48  
Vara Ole-Johs. Hafsten Skjellerud gård,
1440 Drøbak
epost
64 93 35 01 924 12 498
Vara Solveig Krogsrud Karl Sagas vei 6,
1440 Drøbak
epost
64 90 90 70 404 77 755

Til styreoversikten tilbake til 1977 (stiftelsesåret)

Publisert 11.02.2005
 
 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden