Styret 2009

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Styret 2009

Verv Navn Adr. / e-mail Tlf. Mob.
Leder Solveig Krogsrud Karl Sagas vei 6,
1440 Drøbak
64 90 90 70 404 77 755
Nestleder Arne Kristian Raanaas 1440 Drøbak
epost
64 93 33 43 909 54 878
Sekretær Bjørg Andersen Nesoddveien 283,
1455 Nordre Frogn
64 93 90 67 922 55 649
Kasserer Arne Jørstad Bergabakken 13, Brevik,
1455 Nordre Frogn
epost
64 93 90 66 901 52 962
Styremedlem Torstein Aamodt Museumsveien 8
1440 Drøbak
epost
  417 61 031
Vara Ole-Johs. Hafsten Skjellerud gård,
1440 Drøbak
epost
64 93 35 01 924 12 498
Vara Jorun Burum Økern, 1440 Drøbak
epost
64 93 13 01 480 40 160

Til styreoversikten tilbake til 1977 (stiftelsesåret)

Publisert 02.04.2004
 
 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden