Leder:
Arne Rød
mob: 909 26 280
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Arne Rød
Osloveien 281
1449 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 240
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 360
1 Follominne inkludert

Greta Christiansens - Frogn historielags første leder


Greta Christiansen
(1920 - 1989)
Greta Christiansen var en person som mange husker med glede. Hun døde tidlig i 1989 etter noen tids sykdom. Selv i den lange sykdomsperioden hun hadde, var hun levende engasjert i Historielagets drift og historielagenes fremtid generelt. Helt til det siste argumenterte hun for at hvert historielag skulle stå på egne ben, ikke være under en felles "paraply" som fylket kunne bevilge penger til.

Hun var født på Froen som yngst av fire søstre og gikk på Bilitt skole den gang Bilitt var folkeskole. Mange gamle i bygda husker henne ridende i full galopp på ponnien sin gjennom bygda for å komme tidsnok til skolen. Som ungdom tok hun sertifikat.

Som voksen utdannet hun seg som lærer og underviste på Seiersten ungdomsskole helt til hun ble syk i 1987. Hun var levende opptatt av lokalhistorie og kjente bygda ut og inn. Hun kjente alle slektene og alle gårdene, kunne kommunens historie både i nær og fjern fortid, og var også vel inne i nabobygdenes historie.

Greta var pådriver for dannelsen av Frogn historielag i 1977. I disse dager, nærmere bestemt 28. april 2002, er det 25 år siden. Hun ble valgt til leder og hadde med seg et solid styre: Harald Rød, Øystein Johansen, Karl Garder og Arne Nesje. Tiden med Greta Christiansen som leder for Historielaget var år med stor spennvidde i arrangementer, noe lagets protokoll viser. Kåseri om brennevin i gamle dager, hvordan finne skålgroper, lysbildeshow med gamle bilder fra Frogn, foredrag om helse og sykdoms-bekjempelse før i tiden osv. osv. er bare noen eksempler på innholdet på lagsmøtene.

Fra første stund var Greta opptatt av at Historielaget skulle formidle kunnskap om bygdas fortid og innbyggernes levekår for medlemmer og andre interesserte. Men man skulle ikke bare høre, man skulle oppleve. Derfor ble de årlige bli-kjent-turene en viktig del av Historielagets virksomhet. Turene ble grundig planlagt. Uansett om turdeltakerne skulle klatre opp til Tjuvåsen, dra til bronsealder-gravene i Østfold, til Eidsvoll eller gå gamle ferdselsveier i bygda, så tok Greta turen først. Hun laget reiserute på kartet, noterte ned tiden det tok, beregnet stoppesteder underveis og satte seg inn i alt som kunne ha interesse på veien. Hun kunne som regel så mye om stedene Historielaget besøkte, at hun ofte supplerte guidene med opplysninger. Hun skrev også mye om bygda og gav dette ut som «nyhetsbrev» til Historielagets medlemmer. Mangt har vi fått vite om bygda vår via disse «nyhetsbrevene».

Greta Christiansen var et varmt menneske med stor omtanke for andre. Hun var bestemt, men også hjelpsom og omsorgsfull. Hun sparte seg aldri i forhold til lagene hun var med i (det var flere enn Historielaget!) og til elevene sine. Pliktfølelse er et ord som passer for henne. Å ta ansvar var noe som var en selvfølge, og hun forventet at andre gjorde det samme. I hennes ledertid tok Frogn historielag sin form, og dagens utgave av Frogn historielag har stort sett fulgt opp det hun - og det første styret - la grunnlaget for 25 år tilbake i tid.

Solveig Lund
Dette er kopiert fra jubileumsskriftet som vi lagde til lagets 25 årsjubileum i 2002.

Publisert 06.07.2004
 
 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden