Hundreårsmarsjen 2005

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Hundreårsmarsjen 2005 printericon a a a

Hundreårsmarsjen - program og kart

(kopiert fra brosjyren)

 
Lørdag 4. juni 2005 fra kl. 1200

Startkort selges ved start i Badeparken i Drøbak og administrasjonsbygget på Follo Museum fra kl. 1200 til 1400. Startkort for lang løype stemples på Follo museum frem til kl. 1500. Startkort kan kjøpes fra 1. mai på DFI-kontoret i Frognhallen, Follo museum og Drøbak turistkontor.

Priser: Voksne kr. 40,-. «Gående» barn under 16 år kr. 20,-.


GOD TUR!

Lang løype (8km)
starter i Badeparken i Drøbak, Drøbak Kirke – Lege Jens Moes promenade – Biologen – Båthavna – Redaktør Åge Hansens promenade – Drøbak turistkontor – Badehusgata – Noroltomta (Drøbak brygges planer) - Storgata – Miramar - Jørnsebakken – Strandveien – Wilhelmsbakken - Løkkedalsveien – Galleri Vera – Elleveien – Skrubben lekeplass – Vardeveien – Vestbyveien – Skogveien – ned gangveien til nye Sogsti skole – Ekesvingen – Sogstiveien –Eikaparken (boligprosjekt med 165 enheter) – Treningsområdene Ullerud – Ullerud sykehjem - Seiersten Ungdomsskole – Seiersten Stadion – Frognhallen – Vollveien – Museumsveien –

Innom Husmannsplassen og gjennom Follo Museums område hvor Frogns skolehistorie vises i Gamle Holstad skole. Det vil være åpen café i administrasjonsbygget hvor

Kort løype (3km)
starter. Her stemples også startkortet for de som går Lang løype – Seiersten Skanse – Veisvingbatteriet – Slyngveien – Sagajordet – Kopås - Husvik – Husvikveien - Vindfangerbukta – Sjøsenteret med mulighet
for kjøp av mat og drikke (10% rabatt mot fremvisning av startkort) –
tilbake til Husvikveien mot Sund brygga – forbi Solgry Barnehjem –
bort Niels Carlsensgate – Badeparken hvor Hundreårsmarsjmerket utdeles frem til kl 1600 for alle som har gjennomført Lang eller Kort løype.

Arrangører:
Frogn historielag og Drøbak-Frogn IL (DFI) i samarbeid med Frogn kommune,
Follo museum og Norges gang- og mosjonsforbund.


hundreaarsmarsj_kartutsnitt  Klikk på kartutsnittet til høyre, så får du opp et stort kart over løypa. (Det er på 584 Kb, så det kan ta litt tid å laste ned hvis du har en treg nettforbindelse)

 

Hundreårsmarsjen passerer:

Drøbak kirke bygd i 1776. Kjøpmann og skipsreder Niels Carlsen bygde kirken på egen bekostning. Stedets befolkning omfattet da noe over 600 sjeler.

Biologen - Universitetets biologiske stasjon - bygget i 1894. En stor bygning i sveitserstil.

Drøbak Turistkontor - Turistinformasjonen på Sjøtorget.

Noroltomta, hvor Drøbak Brygge AS presenterer sine planer for utviklingen av området.

Galleri Vera - et av mange gallerier i kommunen.

Sogsti skole - kommunens nyeste skole med utmerkede lekeområder hvor de som går Hundreårsmarsjen kan ta en pust i bakken.

Ullerud Sykehjem - kommunens nye sykehjem som ble tatt i bruk i år.

Follo Museum hvor vi først passerer Sagstua - husmannsplass under Hauger gård i Vestby. Navnet Sagstua kan komme av at sagmesteren bodde i dette huset. Vi passerer Børsumbygningen hvor den eldste delen er fra 1747, og Bryggerhuset som var det eldste huset på Skjellerud gård i Frogn. I Holstad skole fra Ås vises skolehistorien. Skolebygningen ble reist i 1869. Dette var den første faste skolen i Holstad skolekrets. I museets administrasjonsbygning er det åpen kafé og start for kort løype i Hundreårsmarsjen.

Seiersten skanse er plassert der våningshuset til Seiersten prestegård tidligere sto. Konstruksjonen kalles en "lukket skanse" med skuddfelt både mot fjorden, Drøbak og mot landsiden østover. Fra selve skansen går vi ned til Veisvingbatteriet. På venstre side er det bygget standplasser for geværskyttere i form av et brystvern som er 3 meter tykt og 1,4 meter høyt. Denne veien kalles "søndre tilslutningslinje og er 393 meter lang.

Veisvingbatteriet ble bygget på gården Seierstens grunn med front mot fjorden utenfor Storskjær. Batteriet har 4 Armstrong munnladningskanoner, de tre på vestre flanke har kaliber 22,5 cm og den østlige (Norgeskanonen) har kaliber 26,5 cm. Kanonene ble bygget i 1866 og 1871. Batteriets oppgave var å styrke Oscarsborgs, Kopås og Husviks bestryknings-muligheter mot fjorden. De fire batteriene må sees som et hele i forsvaret av hovedstaden.

Kopåsbatteriet er plassert på høydedraget "Kopaas" for å beskytte fjorden utenfor og ved Drøbak. Det var opprinnelig tre hurtigskytende kanoner av type Armstrong med kaliber 15 cm som ble anlagt i forskjellig høyde over vannet. Alle var nedslått i fjellet sammen med ammunisjonslager.

Batteriet på Husvik. Helt nede ved sjøkanten i hagen ved sydenden av våningshuset i Hamborggården, bygde man et batteri for to 57 mm kanoner.

Sjøsenteret hvor det er mulig å få kjøpt mat og drikke med 10% rabatt mot fremvisning av startkort i Hundreårsmarsjen.

Sundbrygga hvor båten til Oscarsborg går fra. Festningens innsats 9. april 1940, da den tyske eskadren som skulle ta Oslo ble stanset og forsinket er en betydningsfull hendelse i norsk historie. Murene og de store uthus-bygningene skjuler den vakre 1800-talls eiendommen Ringgården.

Noen hundre meter lengre fremme finner vi på høyre side vis-a-vis Skrivergården "Villa Parr". Søren Parr eide stedet fra 1850 og han var en av de fremste eksportører av blokkis, norsk ferskvannsis, som var en viktig næring i dette området fra ca 1850 til 1. verdenskrig.

Arrangører:

dfi logo  Drøbak-Frogn Idrettslag (DFI) er et fleridrettslag bestående av 11 ulike aktivitetsgrupper. Vår visjon er: "Drøbak-Frogn Idrettslag skal skape idrettsglede for alle". DFI er et idrettslag som skal gi en positiv opplevelse for alle som deltar i vårt mangfold av aktiviteter og de verdier vi representerer skal være forebyggende, inkluderende og positive. DFI er Frogn kommunes største frivillige organisasjon med nesten 2500 medlemmer. Les mer om oss på www.dfi.no.

Frogn Historielag, som ble stiftet i 1977, er et lokallag tilsluttet Follo Historielag. Laget arrangerer Bli-kjent-turer om våren og Gå-gamle-veier-turer i kommunen om høsten. I tillegg til årsmøtet med foredrag, har vi ett medlemsmøte om våren og minst ett om høsten med foredrag eller annet.

follo
		  historielag logo  Follo Museum er regionsmuseum for Follo. Museet ligger vakkert til på Seiersten i Frogn, med nærhet til Seiersten skanse, golfbanen, Drøbak og Vegsvingbatteriet fra 1890-årene. Museet er, i tillegg til vanlige omvisningsturer, flittig brukt til ulike arrangementer. Vi har også en kafé og butikk med bl.a. rikholdig utvalg av lokalhistorisk litteratur.

gangogmosjon  Norges Gang- og Mosjonsforbund logo Norges Gang- og Mosjonsforbund er hovedarrangør av Hundreårsmarsjen i 2005. Forbundet arrangerte bl. a. Fredsmarsjen i 1945 med 543.000 deltagere. I 1995 ble Fredsmarsjen 50 år organisert og samlet 596.000 deltagere.

 

frogn komune logo  Frogn kommune, som arrangerer Frogn-Frognere-Frognest 2005 i Badeparken fra kl 14.30 og stor folkefest med "århundrets tale" fra kl 17.30 på amfi scenen lørdag 4. juni.

 

Disse støtter Hundreårsmarsjen praktisk:

Disse støtter Hundreårsmarsjen økonomisk:

Publisert 28.05.2005
 

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Hundreårsmarsjen 2005 printericon a a a

 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden