Program 2006

Leder:
Arne Rød
mob: 909 26 280
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Arne Rød
Osloveien 281
1449 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 240
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 360
1 Follominne inkludert

Arbeidsprogram for 2006

Torsdag 2. mars kl.19 – Årsmøte i Fraunar på Frogn rådhus.
Foredrag ved Jon-Ivar Paulsen: ”Krigsminnesmerker i Frogn – en bevarings- og synliggjøringsoppgave”

Torsdag 27.april kl.19 – åpent møte på Frogn rådhus. Stein Turtumøygard fra Nesodden historielag besøker oss med lysbildeforedraget: Stedsnavn i skogen på Nesodden og i Nordre Frogn. Han har laget et hefte som har interessante opplysninger om turområdene våre.

OBS - Lørdag 6.mai og lørdag 20.mai – Kurs i Registrering av kulturminner på Dal skole kl.10:00 ved arkeolog Anne Traaholt. Praktisk oppfølging i marka sørøst for Knardal samme dag. I tidsrommet mellom kursdagene prøver vi på egenhånd. Pga snømengdene i år, har vi måttet velge nye datoer.

OBS - Søndag 14.mai – Ca. 1 mils vandring i reprise fra i høst: Froen – Fløyspjeld – Bånn – Frogn kirke. Start og parkering ved Frogn kirke kl.12:30.
Ole-Johs. Hafsten er vår omviser.

Søndag 21.mai kl.11 - Guidet tur langs Poststien fra Skiphelle til Kjeppestadbukta, tilbake om Ekeberg gård. Turen blir arrangert i samarbeid med Verneforeningen Gamle Drøbak. Oppmøte ved parkeringsplassen ved Skiphellebukta. (Til høyre ved bunnen av bakken). Turen vil ta ca 4.timer.

Lørdag 10.juni - Vi deltar på stand i Badeparken i Drøbak på kommunens arrangement Frogn, frognere, frognest. Lag, foreninger og politiske partier har stand. Åpner kl.11 v. ordførerer. Drøbak Musikkorps, Frogn mannskor, Kulturskolen og Drøbak Studiescene opptrer.

Søndag 11.juni kl 12:30 - Ny rusletur til bygdeborgen på Nordre Øyerud gård sør for Kolstad gård. Vi starter på parkeringsplassen på Skiphelle, går opp hulveiene mot rester av finneplass. Får se fangstgroper, steinalderheller (boplass under fjellhylle), helleristninger, skolenes gapahuk og bygdeborgen. Høre nytt om skolebarns rydding av kulturminner som Anne Bonden har ledet. Skyss tilbake fra Øyerud til Skiphelle for dem som ikke kan gå tur-retur bygdeborgen.

Lørdag 9.sept. – Vandring kl.12:30 fra Fløyspjeld Rv.156 til Tjuvåsen bygdeborg. Vi møtes ved hovedhuset på Fløyspjeld gård innerst ved Bunnefjorden. Det er et murhus med 4 leiligheter som Froen eier på nordre side av riksveien til Nesodden.
- Vi kan parkere der låven sto langs veien, eller på kjettingplassen ved asfaltverket som ligger vest for marinaen i krysset ved gamle Mosseveien.
- Ta med nistemat og vær godt skodd i høstværet.

Onsdag 25.oktober På Frogn rådhus i Fraunarsalen kl.19:00. - Visning av gamle filmer tatt opp i Drøbak i 1920 - 1940. Stein Barli fra Follo Museum har førstegangsvisning av amatørfilmer han har kjøpt. Museet er interessert i å redde gamle filmer fra bl.a. dødsbo. Det kan være interessante opptak som kan bli kastet mot bedre vitende. Vi håper også å identifisere personer og steder på filmene.

 Tirsdagene 31.10, 7.11 og 14.11 holder vi kurs i slektsforskning på data i Drøbak. Ola Herje Raumli og Bjørg Andersen leder kurset. Vi forutsetter at deltakerne har noe greie på data fra før. Vi har plass til ca 20 på kurset. Våre egne medlemmer går foran andre som har lyst. Ring 922.55.649 eller 6493.9067 eller send en e-post:
Påmelding til info@frogn.historielag.org

Publisert 06.01.2006
 
 
forsiden | program | styret 2022 | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier
registrering | frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden