Program 2007

Leder:
Arne Rød
mob: 909 26 280
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Arne Rød
Osloveien 281
1449 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 240
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 360
1 Follominne inkludert

Arbeidsprogram for 2007

Tirsdag 27.februar kl.19:00 avholdes årsmøte i Fraunarsalen (kommunestyresalen) på Frogn rådhus.
Drøbak studiescene deltar med sangnummer fra gamle revyer.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må legges frem for styret minst 14 dager i forveien. Saker på årsmøtet avgjøres med vanlig flertall, lovendringer unntatt. Se lagets lover/vedtekter.

Åpent møte 21.mars kl.19:00 i samarbeid med Verneforeningen Gamle Drøbak. Møtet holdes i Filisterkroken på Frogn Rådhus. Tema er Byggeskikker i Frogn. Per Willy Færgestad forteller om arbeidet med å verne og rehabilitere gamle trehus i vår kommune.
Færgestad har samarbeidet med Fortidsminneforeningen i flere år og har vært med å lage vandreutstillingen Dus med hus som vises rundt om i landet.
Nå dreier det seg altså om kompetansutvikling med etterutdanning av
håndverkere i regi av Prosjektet Riktig Restaurering på Follo museum. Nå har Frogn kommune bevilget penger, men det er også økonomisk og annen støtte fra Akerhus Fylkeskommune, Fortidsminneforeningen, Riksantikvaren, Norsk Håndverksutvikling og Maihaugen, Norges Byggmesterforbund og Verneforeningen Gamle Drøbak.
Færgestad skal vise eksempler på lokal byggeskikk med lysbilder og overhead. Han har også noen eksempler fra gårder i Frogn. Noen våningshus er opprinnelig fra 1700-tallet.

Søndag 22.april - blir det tur til Dalsmosen med Hans Petter Glenne og Karl Henrik Sollie som turledere. Tema er Torvindustrien i Frogn. Her er det fortsatt torvhytter å se. Veteran Karl Garder blir også med. Vi starter på Dal skole i underetasjen på musikkrommet kl.10:00. Vi får se video med bilder fra prosjektet som Karl Henrik Sollies klasse hadde på torvmyrene i Skaubygda. Deretter kjører vi til Lindebråte og går inn til myrene. Ta med godt fottøy og niste.

Tirsdag 24.april - holdes minikurs i Kulturminneregistrering ved Anne Traaholt som er fylkets arkeolog i Follo. Vi får hjelp til å komme i gang med registrering av kulturminner også kalt fornminner; så som hulveier, gravplasser, kullgroper, ristninger og boplasser. Tanken er nå at folk kan registrere der de selv er best kjent i Frogn, men at det gjøres etter en plan og samles inn i historielaget før det sendes felles til Traaholt, som skal kvalitetessikre det arbeidet vi gjør. Dette er oppfrisking av kurset i fjor vår hvor området var Knardal ned til Mien. Vi ønsker også nye velkommen.
Kulturminner i Akerhus

Lørdag 9.juni - Frogn, frognere, frognest. Vi har stand i Badeparken.

Søndag 2.september - Vandring på Håøya med Jon-Ivar Paulsen som er spesialist på krigsminnesmerker i Follo.

Søndag 9.september - Kulturminnedagen i hele landet. Tema: "Til glede og besvær" - forsamlingshus, ungdomshus og bedehus i kommunen. Sentralt foreslås samarbeid mellom kommunen, kulturinstitusjoner, lag og foreninger.

Tirsdag 9.oktober - Rundebordskonferanse på Follo museum: Kulturminnevern langs Årungselva. Politikere fra alle partier var invitert og en representant fra fylket. 

Slektskurs på data - 30.10 - 6.11 - 13.11 på Seiersten. Kursleder Ola Herje Raumli.
Slektsforum

Publisert 09.01.2007
 
 
forsiden | program | styret 2022 | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier
registrering | frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden