Program 2008

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Arbeidsprogram for 2008

Tirsdag 26. februar - Årsmøte kl.19 i Fraunar på Frogn rådhus
Trygve Christensen om Skogfinner og Finnskoger

Fredag 11. april kl. 17-19 og lørdag 12. april kl.10-14 - Registreringskurs i Frognmarka. Arkeolog Anne Traaholt underviser oss i teori og i praksis ute. Frammøte på Dal skole.

Søndag 25. mai - Tur til Hølens kulturminner. Ingvar Dahl fra Vestby historielag er vår guide. Frammøte i Hølen kl.12. Parkering ved idrettsplassen bak skolen. Interessant ingeniørkunst fra 1800-tallet - jernbanebro og steinbroer. Bruene i Hølen

Søndag 15. juni - Interesserte kan bli med på tur til Tjuvåsen som ligger mellom Nymølla og Fløyspjeld sørvest for Rv156
Før vi tar beina fatt, samles vi inne på Dal skole kl.16.00 til et mini-lysbildeforedrag om Trygve Gulbranssens tilknytning til Frogn og naturen på Nymølleåsen og spor av dette i hans trilogi "Bakom synger skogene". Vi fyller bilene og kjører ned til Fløyspjeld kl.17.00.
Tidspunktet er valgt for å slippe unna den verste varmen midt på dagen. Interesserte kan melde seg på: Påmelding per e-post eller per mobil 922-55-649.

Tirsdag 26. august kl.19.00 - på Lokalhistorisk rom - Frogn bibliotek inngang på baksiden - Fotoregistreringsgruppa har kurs -
Oppstartsmøte med kursing ved Øivind Bakken fra Akershus fylkesmuseum.
Vi lærer å digitalisere i riktig format. Åpent for alle interesserte.
Fotoregistreringsgruppa er en gruppe som skal komme sammen for å digitalisere og for å bestemme foto som historielaget har tatt vare på.
Hvis du er interessert i å bli med, kan du melde deg på tlf 922.55.649 eller på epost til fotoregistreringsgruppa.

Søndag 21.sept. - Tur til Oppgangssaga i Oppegård med guide fra Oppegård historielag kl.14. Vi kjører sammen fra Frogn v.g.s. kl.13.15. Oppgangssaga ligger i Gjersjøelva rett nedenfor Ingierstrand bru. Med orientering om sagdriftens historie og aktivitetene i elva opp gjennom hundreårene tar en demonstrasjon ca. 1 - 1 ½ time. Å være med på elvevandring i tillegg, tar ca. en time mer.

Torsdag 23. okt. kl.19 - SLEKT OG DATA - i kantina på Seiersten skole -
Vi får besøk fra DIS-Norge
Torill Johnsen fra DIS-Norge stiller opp på vårt åpne medlemsmøte med orientering om digital slektsforskning med DIS og demonstrerer slektsforsknings-program.

Kurs i Slektsforskning på data: 11. nov. og 18. nov., og evt 2. des
Påmelding per e-post til historielaget eller på tlf 922.55.649. Kurset er gratis, men vi håper jo at mange i etterkant får lyst til å melde seg inn i laget vårt. Kurset er både for nybegynnere og for dem som trenger en oppfriskning fra tidligere kurs. Medlemmer har fortrinnsrett hvis vi blir for mange.

Torsdag 4. des. kl.19.00 i kantina på Seiersten ungdomsskole inngang fra Belsjøveien. Julemøte i samarbeid med Verneforeningen Gamle Drøbak.
Tema vårt er Fredningen av Handelshuset (Askautrudgården).
Fremleggelse av rapport og orientering om spennende funn. Grunnlaget for fredningen og fremdrift ved rådgiver Ingeborg Hvidsten fra Akershus Fylkeskommune, David Brand som er arkeolog og bygningsantikvar med ansvar for undersøkelsen og rapporten og Reidun Aasheim som er arkeolog fra UMB.

Publisert 06.01.2008
 
 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden