Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Historiske stier printericon a a a

Prosjektgruppa for Gamle Veier og Stier

stigutta
Åsmund Berg og Tore Vik gleder seg over
den nye stien på styrets første tur høsten
2003.
Kjell Roxrud er leder for gruppa. Da han kom inn i styret i 2003, tok han på seg det praktiske med å rydde og merke veier. Han kontaktet Nesodden historielag for å få tips om merkestolper. Johs Johannesen er til god hjelp med rydding og merking.

Vårt første forslag var en gammel kirkevei fra plassen Bånn innerst i Bunnefjorden. Plassen Rundvoll ligger rett vest for Bånn (B), mens plassen Mien lå på den andre siden av veien i sjøkanten.

På parkeringsplassen ved den bebodde private Bånne-plassen ble første stolpen plassert. Veien som nå er en sti, kunne sikkert brukes med hest og kjerre i gamle dager. Vi følger den under og langs den nye riksvei 23 til Hurum mot Drammen, et stykke før vi tar sørover og kommer til den gamle husmannsplassen Bråtan. Alle plassene ligger under Froen gård.

Videre passerer vi Stubberud gård (S) som ligger vest for oss, og deretter Rommerud gård (R) i vest hvor bare grunnmuren til hovedbygget er synlig fra Skaubygdas kirkevei i vest. Denne gården brant ned i 1940-åra.

bonn_frkirke_kart
Klikk på bildet hvis du ønsker mer
nøyaktig turstibeskrivelse.
Den gamle veien er pløyd opp slik at vi må passere over jordet. Siste etappe før vi når Stubberudveien, går ved siden av en fin hulvei vest for stien. Hulveier ser ut som fordypninger i terrenget fordi de har slitt seg ned i undergrunnen. Deretter kan en gå sørover til den gamle Åsveien og til Frogn kirke.

Høsten 2004 fullførte gruppa merking av den gamle veien fra Froen til Fløyspjeld (F) ved Bunnefjorden. Dette var også en gammel kirkevei. Denne stien går over en tunnel under Nymøllåsen (N).

Folkevandringsborgen Tjuvåsen(T) ligger øst for stien. Her er det en flott utsikt mot Oslo. Det er en hule inni åsen hvor tyver har gjemt seg i gammel tid. En kan la seg heise ned i hula. De holdt ei tjenestejente i fangenskap, men hun røpet gjemmestedet en gang hun fikk gå til kirke. Som Hans og Grete la hun ut spor da hun gikk tilbake slik at lensmann kunne finne tyvene og befri henne.

Når stien kommer ned til jordene på sørsiden av Rv156 ved Fløyspjeld, kan en fortsette langs veien ned til plassen Bånn. Her kan en gå den første kirkeveien vår tilbake til Frogn kirke og Froen gård.

På 1600-tallet fortelles det at biskopen i Oslo kom fra Hovedøen med båt til Fløyspjeld. Han red til hest til Frogn kirke opp denne veien som nå er ryddet av stigruppa. Frogn kirke var annekskirke til Ås kirke.

Kjell og Johs

Kameratene Johs Johannesen og Kjell Roxrud som jobbet med stiene.
 

Høsten 2004 ble det også merket en sti til Faulefurua fra Stubberudskogen langs skiløypa som går fra Drøbak til Speiderhytta på Berger i Skogbygda. Det er tydelig merket hvor denne stien tar av fra skiløypa. Den gang skogen rundt var lavere, var det lett å se dette landemerket. Faulefuruable et turmål og svermested for bygdas unge. Lynet har skamfert "fuglen" i toppen. I Drøbak syntes de det liknet et fly og ga treet navnet Flyfurua.

Høsten 2006 hadde Kjell og Johs ryddet og merket fra Fløyspjeld til Tjuvåsen. Styret gikk turen først en fin høstlørdag.

I 2007 ryddet og merket Kjell og Johs fra Mien ved Bunnefjorden til Knardal. Våren 2008 fortsatte de fra Knardal til Brevik og fortsatte langs fjorden tilbake til Knardal. Det har fra gammelt av gått en sti langs fjorden som også går innom hyttetomter. Det er greit å gå der.

Litteratur:
J.Gjærum - Akershus fylkes veghistorie, tidlig middelalder til 1948 (1954) til utlån på Frogn bibliotek

H.F.Myckland - Gårdshistorien

Publisert 16.05.2004
 

Du er her: Forsiden / Historiske stier printericon a a a

 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden