Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Slektsgransking / Lokalhistorisk arkiv printericon a a a

Lokalhistorisk arkiv også i Frogn kommune

Fra årsmeldingen for 2003 henter vi følgende: Utvalget som har utredet hvorledes et lokalhistorisk arkiv i Frogn kan opprettes, leverte sin innstilling i juni. Rådmannen anbefalte overfor kommunestyret ikke å opprette et lokalhistorisk arkiv. Historielaget presiserte i sin høringsuttalelse til rullering av kulturplanen viktigheten av å snarest mulig å få opprettet et lokalhistorisk arkiv, og dette er da også kommet med i den rullerte kulturplanen. Når en nå sjekker Kulturplanen 2001-2011, ser en at arkivet ikke er med. Kommunen vil formidle ved å arrrangere guidete turer (Frogns historie) og ha byvandringer m/tema for å holde lokalhistorien levende og gi innbyggerne lokal identitet. Dette vil gjerne være i samarbeid med frivillige lag.

Det er veldig bra at Frogn kommune har gitt ut Frogn bygdebokverk. Vedlikehold av kirker, skoler, bibliotek og kino vil være et viktig arbeid i å bevare historiske bygg for framtida.

I 2008 har historielaget fått disponere gratis lokale i Drøbak i kjelleren til SpareBank 1 fordi vi måtte ut av kommunens lokaler på Ullerud. Foreløpig er det bare historielaget sitt eget arkiv som er plassert der i pappesker. Tore VIk har ordnet arkivet for historielaget. Det han har gjort ligger under Arkivene.

Lokalavisen Amta har gjort lokalhistorisk arkiv aktuelt igjen i artikler onsdag 11. febr. og tirsdag 17. febr. 2009. Vi setter pris på at det på nytt blir minnet om dette. 

Kommunen har flyttet alt som er eldre enn 1962 (året for sammenslåing av Frogn og Drøbak) til fjernlageret på Kolbotn. Dette lageret er et inter-kommunalt prosjekt. Ønsket vårt er å få noe av dette tilbake til Frogn kommune og å få tilsatt en arkivar i delstilling. Arkivaren skal holde orden på arkivet og betjene publikum som leter etter opplysninger om slekt o.a. Gamle skoleprotokoller o.l. ligger foreløpig på fjernlageret.

Vi tror det kan ligge protokoller og private arkiv hjemme hos folk som står i fare for å bli kastet når det ryddes i dødsbo. Disse og gamle fotoalbum skulle vi gjerne samle i vårt arkiv.

I 2016 ble Sparebank 1 lagt ned i Drøbak og ble flyttet til Vestby. Historielaget måtte flytte alt ut derfra. Vi ble tilbudt lagerplass i det gamle arkivet i Frogn rådhus, så der er alt plassert nå.

Se i Arkiv på vår hjemmeside. Der ligger Arkivnøkkelen, et dokument laget av vår arkivar, Tore Vik.
Der har han ført opp alt vi hadde i bankens kjeller og som nå er overført til kommunens gamle arkivrom. Det egner seg ikke til lang oppbevaring så vi er på leit etter bedre lokaler, kanskje i kjelleren på Hospitalet.

 

Publisert 21.02.2009
(sist oppdatert 07.04.2022)
 

Du er her: Forsiden / Slektsgransking / Lokalhistorisk arkiv printericon a a a

 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden