Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Slektsforum - slektskurs

Onsdag 28. feb.24 Frogn bibliotek kl. 17-19: Tema navneskikker!
Kildemateriale om navneskikker finner vi først i middelalderen og da begynner det å bli et tydelig mønster. Sedvane og tradisjoner, forventninger om at man fulgte samfunnets konvensjoner på dette området blir du mer kjent med på slektsforum i morgen. Dette er et godt hjelpemiddel for slekts granskere. I navnet finner vi viktige spor. 
Med utgangspunkt i Webinaret om navneskikker følger vi opp med dialog, eksempler og egne erfaringer. Spørsmål og hjelp til de som ønsker det !

Onsdag 24. jan.24 kl 17-19 i  2.etasje på Frogn bibliotek (NB!): Tema er "kilder du ikke visste om!"  Vi tar utgangspunkt i et webinar og supplerer med gode erfaringer fra kildene!

Onsdag 22.november 2023 kl. 17-19 på Frogn bibliotek. Tema: Hva kan vi finne i skoleprotokollene?Sigbjørn Alapnes Elvebakken fra Slekt og Data OA snakker om skoleprotokoller med eksempel fra egen slekt. Her finnes oppmøte, karakterer, boklån og mye sosialhistorie. 
KL. 17.00 stenges ytterdøra av sikkerhetshensyn, så møt opp i god tid.

Onsdag 27.september 2023 kl.17.00 på Frogn bibliotek - Navnelovene av 1923. 1964 og 2002 : Om Chris Nyborgs webinar "De uskrevne regler for navngivning. Hvor langt tilbake i tid finner vi disse uskrevne reglene, og hvor og hvordan ble de praktisert?"
Etter webinaret tar vi med tilleggsinformasjon om bruken av og hvor kreativ man kan være når man ønsker å bestemme sitt slektsnavn. Hvilke begrensninger er det fortsatt? Hvordan praktiseres endring av navn etter skilsmisser? Hva er lovlig bruk av slektsnavn?
Vi avslutter med spørsmål og svar og egne erfaringer med bruk av vårt eget eller bekjentes slektsnavn.

Onsdag 26. april 2023 kl 17.00 på Frogn bibliotek Ca 1 times foredrag, tittel: Farmor i kildene! ved Sigbjørn Alapnes Elvebakken som er stadig på leting etter farmor Aagot i kildene. Nå forteller han om kommunale arkiv og hva han fant. 

Onsdag 22. mars 2023 kl.17-19  på Frogn Bibliotek: Lege og slektsgransker Carl Birger van der Hagen holder foredrag om «Diagnoser og dødsårsaker i gamle kilder». 
Opplysning om sykdom og død gir mange refleksjoner over livsvilkårene til våre forfedre. Hva betød diagnosen? Det er det ikke alltid enkelt å svare på. De medisinske betegnelsene har endret seg i takt med medisinsk forståelse og forskning, og det var først i 1820 at det ble obligatorisk å anføre i dødsårsaken i kirkeboken. Likevel var det ikke alltid kirkeboka ble utfylt om årsaken til dødsfallet.

Onsdag 22. februar 2023 kl 17-19 Alle besøkende på Frogn bibliotek er velkommen 🙂 Tema Emigrasjon! «Nesten alle har en rik onkel i Amerika!», men var det slik? I 1825 startet det med en liten gruppe emigranter som dro fra Stavanger. Deretter har ca.1 million nordmenn utvandret? Hva var grunnen til at de reiste og hvilke land emigrerte nordmennene til?

Onsdag 25. januar 2023 kl.17-19 på Frogn Bibliotek. Foredrag og informasjon "Soldatregisteret". Det er også tid til andre spørsmål om slektgransking 

Onsdag 23. nov. 2022  kl.17-19  på Frogn bibliotek
Siste slektsforum i år!
Tema: «Historiske bilder, hvordan bruke digitalt fotoarkiv i egen slektsforskning»?Vi går igjennom tilgangen til DAs fotoarkiv og hvordan du kan bruke det, lissenser og mye annet!  Det blir tid til spørsmål.

Onsdag 26.okt. 2022  kl 17-19 på Frogn Bibliotek 
Tema/ foredraget denne ettermiddagen er "Retts- og fangeprotokoller".  Sigbjørn og Else vil fortelle om og vise hvordan du kan lete deg frem i alt det nye digitaliserte materialet som er lagt ut. De vil også fortelle om hvor du kan finne de ulike kilderne!

Ivrige
karer
gransker
slekt
på nett
Ivrige karer gransker slekt på nett på
Lokalhistorisk rom på Frogn bibliotek.
Thore Bakk sammen med tidligere medlemmer
av slektsforum. (2004)
28.sept. 2022 kl 17-19 på Frogn bibliotek 
Tema Krigsseilerne: Medlemsmøte i Slektsforum med Slekt og data på Frogn bibliotek. Filmen Krigsseilerne har premiere i disse dager og Frogn historielag vil på neste medlemsmøte i Slektsforums samarbeid med Slekt og data fokusere på krigsseilernes innsats under krigen og etablering av Nortraship.

Slekt og data har i lengre tid arbeidet med krigsseiler-registeret, som har blitt enklere å søke. Vi skal ta en ny gjennomgang i dette registeret. 

27. april 2022 kl 17-19 på Frogn bibliotek  
Tema Branntakster: «Er du på jakt etter beskrivelse av en gammel bygning? Da kan branntakster være et hjelpemiddel». Denne kvelden viser vi 1-2 eksempler på hvordan du bruker kildene og hva du kan finne om bygninger i gamle Frogn.

26. januar 2022 - Vi tar for oss krigsseilere og deres historie v. Slekt og Datas representanter Sigbjørn og Else. De viser søk i Krigsseilerregisteret. Anne G forteller om krigsseilerhjemmet på Solhøgda sør i Frogn. Sylvia Salvesen på Ekeberg tok innitiativ til å bygge dette huset.

24. november 2021 - Foredrag ved Kjell Evensen, leder av  kirkebokregistreringen. Du får kjennskap til registreringsarbeidet, hvordan man søker og bruker kirekbøkene som kilder. Interesserte er velkommen! 

27. okt 2021 - Foredrag "Nye gravminner"- gravminne-koordinator i Oslo og Akershus, Arne Mathisen, forteller om søk, rettelser og fotoarbeidet i 2. etasje i Frogn bibliotek kl.17. Frogn slektsforum i samarbeid med  Slekt og data OA.

2021 - Slektsforum møtes igjen på Frogn bibliotek etter pandemi-pausen, hver 2. og 4. onsdag i måneden kl.17.  Den 2.onsdagen møtes de som ønsker å bidra med hjelp til andre eller som selv trenger hjelp til slektsgransing.  Den 4.onsdagen kommer leder og nestleder fra Slekt og data (før DIS), og holder foredrag samt gir gode råd om hvor man skal lete etter slekt. Ny leder er Anne Gulliksen (980 81 672)

2019 - Slektsgransking på Frogn bibliotek onsdager kl.17. Annenhver onsdag besøk fra DIS -Akershus. De andre onsdager samarbeid mellom deltakerne. Leder Solveig Krogsrud som innkaller deltakerne per epost.

2018 - Slektsgranskingstreff på Frogn biblotek onsdag 11. april kl.17.00.

2017 - Slektforum er fast på Frogn bibliotek. Oppstart denne høst på biblioteket onsdag 27. sept. kl. 17.00 - 19.00.

2016 - Kurs i slektsprogrammet Brothers Keeper
Lørdag 13. februar  kl. 10:00 – 15:00 Les mer

2015 - Nybegynnerkurs tirsdagene 10., 17. og 24. november
samt 8. desember kl. 18.00-21.00  på Hospitalet i Drøbak.

2015: Slektsforskning er i gang på biblioteket i Drøbak med assistanse fra DIS.
Onsdag 26. august kl. 17.00 på biblioteket er første høstsamling etter en lang ferie.

2014: Nytt Slektsforum på Frogn bibliotek 26. mars
Vi samles i Lokalhistorisk rom i 2. etasje kl. 17-19.
Omtale i Amta onsdag 19. mars
her

2013: Nybegynnerkurs igjen med kursholdere fra Dis i Akershus. Les mer

Litt historikk:

Vårt første kurs gikk allerede i 2000-2001 (nov-febr.)
Vi engasjerte arkivar Kjell Ivar Antonsen som kursleder for slektsgransking uten PC. Da lærte vi det grunnleggende og besøkte også Riksarkivet på Kringsjå. Leder Bjørg Andersen

Frogn historielag startet slektsforum på nett våren 2003.
Vi hadde to samlinger på Frogn bibliotek og en på Dal skole for å lære å finne 
lokalhistoriske lenker på Internett.  Vi var ca. 15 interesserte i starten.
Det var også med noen fra Nesodden og Ås som har slekt i Frogn.
Leder Bjørg Andersen

Vi var passive høsten 2003, men fortsatte våren 2004. Vi hadde fire samlinger den våren, to på Frogn bibliotek og to på Dal skole. Året 2005 hadde vi ingen samlinger, men besluttet i 2006 at vi ville arrangere kurs for medlemmer som ønsket å komme i gang med slektsforskning på PC. Vi har hatt kurs tre år på rad i 2006, 2007 og i 2008 på høsten i datarommet på Seiersten skole. Vårt styremedlem lærer Ola Herje Raumli var vår slektsekspert som kurset oss. Vi har hatt henholdsvis 20, 6 og 12 deltakere på kursene våre og har erfart at ca.10 er en gunstig deltakergruppe hvis vi skal kunne nå alle med hjelp. Lærer Bjørg Andersen arrrangerte kursene og var kontakt for slektsforumet. Etter 2008 har ikke interessen vært stor nok til å holde kurs, men i 2013 har mange blitt inspirert av TV-serier om forfedre.

Frogn bygdebok fra 1967, redaktør Myckland.
Mange slektsforskere har stor glede av  Gårdshistorien i Frogn som er Frogn bygdebok utgitt 1967.
Nasjonalbiblioteket skannet boka for oss, og den er derfor tilgjengelig på vår hjemmeside. (Det er ikke lest korrektur på den digitale boka.) Vi har spurt om Nasjonalbiblioteket vil skanne boka på nytt og legge den ut på nb.no og de var positive til det. Det er nå gjort
Bygdebøker regnes ikke som primærkilder. Derfor må opplysninger derfra sjekkes opp mot kirkebøker, folketellinger o.a.

Frogn bibliotek hadde et lokalhistorisk rom i 2.etasje med mange kilder å lete i for slektsgranskere. Nå er det i 1.etasje. 

Microfilmer: Ski bibliotek har en microfilmleser som kan skrive ut. Follo museum har også en microfilmleser som en kan låne, men den kan ikke skrive ut. Microfilmene bestiller en fra Riksarkivet. Microfilmene inneholder bl.a. kirkebøker.  Det er greit at vi har denne muligheten når vi er ute etter opplysninger i kirkebøker som ikke er skannet for Internett ennå. Dessuten foregår det avfotografering av gravstøtter omkring på kirkegårdene slik at en har en registrering før gravstedene blir slettet. Disse kan en finne på Slekt og Data, gravminner. Frogn kirkegård er fotografert og nå også Drøbak kirkegård.

Nesodden bibliotek har lokalhistorisk rom med PC. Dette biblioteket har også mange filmruller med gamle Amta skannet (Akershus Amtstidende). Nå er dette tilgjengelig på nettet til Nasjonalbiblioteket. 
På www.nb.no ligger aviser, tidsskrifter og bøker samt mye annet som er skannet.

Aktuelle nettsteder
Noen av oss har investert i et dataprogram for slektsforskning. Men det går fint an å skrive for hånd. Uansett kan en søke etter personer på nettsteder. Foreningen DIS i Akershus (nå Slekt og Data OA) arrangerer også fine kurs og holder åpne møter. Hjemmesidene til Slekt og Data er verdt et besøk. Flere adresser finner dere på websiden vår med aktuelle nettsider som Raumli samlet for oss.

Publisert 28.05.2005
(sist oppdatert 27.02.2024)
 
 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden