Leder:
Arne Rød
mob: 909 26 280
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Arne Rød
Osloveien 281
1449 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 240
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 360
1 Follominne inkludert

Slektsforum og slektskurs

Ivrige karer gransker slekt på nett
Ivrige karer gransker slekt på nett på
Lokalhistorisk rom på Frogn bibliotek.
Thore Bakk sammen med tidligere medlemmer
av slektsforum.
27. april 2022 kl 17-19 på Frogn bibliotek  
Tema Branntakster: «Er du på jakt etter beskrivelse av en gammel bygning? Da kan branntakster være et hjelpemiddel». Denne kvelden viser vi 1-2 eksempler på hvordan du bruker kildene og hva du kan finne om bygninger i gamle Frogn.

26. januar 2022 - Vi tar for oss krigsseilere og deres historie v. Slekt og Datas representanter Sigbjørn og Else. De viser søk i Krigsseilerregisteret. Anne G forteller om krigsseilerhjemmet på Solhøgda sør i Frogn. Sylvia Salvesen på Ekeberg tok innitiativ til å bygge dette huset.

24. november 2021 - Foredrag ved Kjell Evensen, leder av  kirkebokregistreringen. Du får kjennskap til registreringsarbeidet, hvordan man søker og bruker kirekbøkene som kilder. Interesserte er velkommen! 

27. okt 2021 - Foredrag "Nye gravminner"- gravminne-koordinator i Oslo og Akershus, Arne Mathisen, forteller om søk, rettelser og fotoarbeidet i 2. etasje i Frogn bibliotek kl.17. Frogn slektsforum i samarbeid med  Slekt og data OA.

2021 - Slektsforum møtes igjen på Frogn bibliotek etter pandemi-pausen, hver 2. og 4. onsdag i måneden kl.17.
Den 2.onsdagen møtes de som ønsker å bidra med hjelp til andre eller som selv trenger hjelp til slektsgransing.
Den 4.onsdagen kommer leder og nestleder fra Slekt og data 
(før DIS) og holder foredrag samt gir gode råd om hvor man skal lete etter slekt. Ny leder er Anne Gulliksen (980 81 672)

2019 - Slektsgransking på Frogn bibliotek onsdager kl.17. Annenhver onsdag besøk fra DIS -Akershus. De andre onsdager samarbeid mellom deltakerne. Leder Solveig Krogsrud som innkaller deltakerne per epost.

2018 - Slektsgranskingstreff på Frogn biblotek onsdag 11. april kl.17.00.

2017 - Slektforum er fast på Frogn bibliotek. Oppstart denne høst på biblioteket onsdag 27. sept. kl. 17.00 - 19.00.

2016 - Kurs i slektsprogrammet Brothers Keeper
Lørdag 13. februar  kl. 10:00 – 15:00 Les mer

2015 - Nybegynnerkurs tirsdagene 10., 17. og 24. november
samt 8. desember
kl. 18.00-21.00  på Hospitalet i Drøbak.

2015: Slektsforskning er i gang på biblioteket i Drøbak med assistanse fra DIS.
Onsdag 26. august kl. 17.00 på biblioteket er første høstsamling etter en lang ferie.

2014: Nytt Slektsforum på Frogn bibliotek 26. mars
Vi samles i Lokalhistorisk rom i 2. etasje kl. 17-19.
Omtale i Amta onsdag 19. mars
her

2013: Nybegynnerkurs igjen med kursholdere fra Dis i Akershus. Les mer

Litt historikk:

Vårt første kurs gikk allerede i 2000-2001 (nov-febr.)
Vi engasjerte arkivar Kjell Ivar Antonsen som kursleder for slektsgransking uten PC. Da lærte vi det grunnleggende og besøkte også Riksarkivet på Kringsjå. Leder Bjørg Andersen

Frogn historielag startet slektsforum på nett våren 2003.

Vi hadde to samlinger på Frogn bibliotek og en på Dal skole for å lære å finne lokalhistoriske lenker på Internett.  Vi var ca. 15 interesserte i starten.
Det var også med noen fra Nesodden og Ås som har slekt i Frogn.

Vi var passive høsten 2003, men fortsatte våren 2004. Vi hadde fire samlinger den våren, to på Frogn bibliotek og to på Dal skole. Året 2005 hadde vi ingen samlinger, men besluttet i 2006 at vi ville arrangere kurs for medlemmer som ønsket å komme i gang med slektsforskning på PC. Vi har hatt kurs tre år på rad i 2006, 2007 og i 2008 på høsten i datarommet på Seiersten skole. Vårt styremedlem lærer Ola Herje Raumli var vår slektsekspert som kurset oss. Vi har hatt henholdsvis 20, 6 og 12 deltakere på kursene våre og har erfart at ca.10 er en gunstig deltakergruppe hvis vi skal kunne nå alle med hjelp. Lærer Bjørg Andersen arrrangerte kursene og var kontakt for slektsforumet. Etter 2008 har ikke interessen vært stor nok til å holde kurs, men i 2013 har mange blitt inspirert av TV-serier om forfedre.

Frogn bygdebok fra 1967, redaktør Myckland.
Mange slektsforskere har stor glede av  Gårdshistorien i Frogn som er Frogn bygdebok utgitt 1967.
Nasjonalbiblioteket skannet boka for oss, og den er derfor tilgjengelig på vår hjemmeside. (Det er ikke lest korrektur på den digitale boka.) Vi har spurt om Nasjonalbiblioteket vil skanne boka på nytt og legge den ut på nb.no og de var positive til det. Det er nå gjort
Bygdebøker regnes ikke som primærkilder. Derfor må opplysninger derfra sjekkes opp mot kirkebøker, folketellinger o.a.

Frogn bibliotek har et lokalhistorisk rom i 2.etasje med mange kilder å lete i for slektsgranskere. Der kan en også søke på Internett på to PC-er.

Microfilmer: Ski bibliotek har en microfilmleser som kan skrive ut. Follo museum har også en microfilmleser som en kan låne, men den kan ikke skrive ut. Microfilmene bestiller en fra Riksarkivet. Microfilmene inneholder bl.a. kirkebøker.  Det er greit at vi har denne muligheten når vi er ute etter opplysninger i kirkebøker som ikke er skannet for Internett ennå. Dessuten foregår det avfotografering av gravstøtter omkring på kirkegårdene slik at en har en registrering før gravstedene blir slettet. Disse kan en finne på Dis-Gravminner. Frogn kirkegård er fotografert og nå også Drøbak kirkegård.

Nesodden bibliotek har også lokalhistorisk rom med PC. Dette biblioteket har også mange filmruller med gamle Amta skannet (Akershus Amtstidende).

Aktuelle nettsteder
Noen av oss har investert i et dataprogram for slektsforskning. Men det går fint an å skrive for hånd. Uansett kan en søke etter personer på nettsteder. Foreningen DIS i Akershus (nå Slekt og Data OA)arrangerer også fine kurs og holder åpne møter. Hjemmesidene til DIS er verdt et besøk. Flere adresser finner dere på websiden vår med aktuelle nettsider som Raumli samlet for oss.

Publisert 28.05.2005
(sist oppdatert 22.04.2022)
 
 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden