Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Høringsutvalget printericon a a a

Høringsutvalget i historielaget

Vi får ofte høringssaker fra kommunen som gjelder bruk av områder som kan ha historisk interesse. Siden det tar tid å sette seg inn i dette materialet og å lage en høringsuttalselse, har historielaget nedsatt et høringsutvalg som arbeider med dette.

Disse er med i utvalget fra styret:
Ole-Johs. Hafsten, Arne Jørstad og Bjørg Andersen

2003:
Utvalget utarbeidet forslag til høringsuttalelser om ny riksveg 156 Vinterbro - Tusse, Kommunedelplanen for idrett, friluftsliv og nærmiljø samt rullering av handlingsplan til kulturplanen.

2004:
Høringsutvalget har ikke hatt noen saker til uttalelse i løpet av året.

2005:
Høringsutvalget har i 2005 i hovedsak arbeidet med å lage forslag til uttalelse om ny kommuneplan. Utvalget representerte Historielaget på det åpne møtet angående kommuneplanen.
Høring-2005-lagret i pdf

2006:
Ny høring om kommuneplanen for 2005-2017
Høring-2006-lagret i pdf

Publisert 28.04.2004
 

Du er her: Forsiden / Høringsutvalget printericon a a a

 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden