Bånn - Frogn kirke Froen - Fløyspjeld Begge turruter (kun med Koter)